ถ้าใช้งาน Chef ต้องลองสร้าง Cookbook ใช้เองด้วยถึงจะครบกระบวนการ นอกจาก Cookbook ใน Opscode Community แล้วเราสามารถสร้าง Cookbook แบบที่เราต้องการเองได้ด้วย สำหรับท่านที่ถนันภาษา ruby ก็คงได้เปรียบสักหน่อย แต่สำหรับท่านที่ไม่ถนันก็ไม่เป็นไร เราสามารถสร้าง Cookbook แบบง่ายๆ ได้ โดยใช้เครื่องมือเดิมคือ Knife

แนวคิดของ Cookbook เหมือนกับการทำอาหารมีสูตรในการทำ (recipe) ดังนั้น Cookbook หนึ่งมีสูตรอาการได้หลายสูตรแล้วแต่ว่าจะปรุงอะไรออกมา ในการปรุงแต่ละสูตรจะมีกระบวนการปรุงซึ่งจะทำหนด อยู่ใน recipe นั่นเอง สำหรับ resource ทีี่ต้องใช้ recipe ได้แก่

  • package: จัดการ package ใน node
  • service: จัดการ service ใน node
  • user: จัดการ user ใน node
  • group: จัดการ group ใน node
  • template: จัดการไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบ ruby template
  • cookbook_file: เก็บไฟล์สำหรับย้ายไปใช้กับ node โดยตรง
  • file: จัดการไฟล์ ใน node
  • directory: จัดการไดเรคทอรี ใน node
  • execute: ใช้คำสั่ง ใน node
  • cron: แก้ไข cron ใน node


Continue reading