GOFRIS เป็นโปรแกรม Indecator Applet เล็กๆ ที่ฝังอยู่ตรง Notification Area ของ Gnome ซึ่งทำงานเหมือนกับ Ofris ทุกประการ และทำงานบน GUI ทำให้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น ตัวโปรแกรมสามารถล็อกไดเรคทอรีผู้ใช้ ล็อกไดเรคทอรีผู้ใช้ทั้งหมดได้ ทำให้สามารถจัดการแช่แข็งข้อมูลของผู้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้น เมื่อสั่งรีสตาร์ทเครื่องใหม่ข้อมูลจะกลับมาเหมือนเดิมเสมอ :) GOFRIS เป็นโครงการของนักพัฒนาชาวอินโดนีเซีย ซึ่งจับเอา Ofris มาพัฒนาใส่ GUI ของ Gnome โค้ดต้นฉบับเขียนด้วย Python Gtk และ Shell Script ซึ่งเป็นภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa) ทีมงานได้พัฒนากลับไปยังต้นน้ำเพื่อให้สนับสนุน Locale ได้สมบูรณ์มากขึ้น โดยไม่ต้องแยกรุ่นตามภาษาเช่นเดิม

สำหรับท่านที่ต้องการทดสอบเพื่อช่วยเหลือในการพัฒนากับทางต้นน้ำ สามารถติดตั้งได้จากคลังซอฟต์แวร์ของ Suriyan (เฉพาะ Suriyan 54.04 และ Ubuntu 11.04) สำหรับรุ่น Suriyan 53.04 และ Ubuntu 10.10 ติดตั้งได้โดยดาวน์โหลดไฟล์แพคเกจ .deb ครับ

Dafturn Ofris เป็นโปรแกรมเลียนแบบการทำงานแบบ Deep Freeze แต่ใช้งานบน Linux คุณสามารถล็อกและเรียกคืนระบบได้อย่างง่ายๆ โปรแกรมนี้พัฒนาโดย Deffa Al-Furqan จากประเทศอินโดนีเซีย tahutek.net ได้จัดทำเป็น package สำหรับ Ubuntu เมื่อปีที่แล้ว และรีวิวบน WebUpd8.org โปรแกรมนี้จึงเป็นที่รู้จักมากขึ้น Ofris เป็น shell script เล็กๆ สำหรับทำต้นฉบับและเรียกคืนข้อมูล โดยอาศัยการทำงานของ rsync และพื้นที่บนฮาร์ดดิสอีกน้อยนิด ทำให้คุณสามารถแช่แข็ง Linux และเรียกคืนระบบได้อย่างง่ายๆ สำหรับท่านที่ใช้ Ubuntu สามารถติดตั้ง Ofris ผ่านทาง PPA ของ ppa:tldm217/tahutek.net สำหรับท่านที่ใช้ Suriyan 53.10, 54.04 สามารถติดตั้งผ่านคลังซอฟต์แวร์ได้โดยตรง

ดู Video