โปรแกรม Dia รองรับการนำเข้าไฟล์จากภายนอกได้ในตัวแล้ว ในกรณีที่ต้องการนำเข้าไฟล์จากโปรแกรม Visio ไฟล์ที่จะนำเข้าจะต้องเป็นนามสกุล .vdx จึงจะเป็นรุ่นที่ Dia รองรับ

โปรแกรม Dia ถูกสร้างขึ้นเพื่อการสร้าง Diagram โดยเฉพาะ ดังนั้นการตกแต่งจะไม่สามารถทำได้มากนัก หากต้องการจะตกแต่งโดยละเอียด อาจต้องใช้โปรแกรมภายนอกช่วย โดยจะต้อง Export งานเป็น .svg ก่อน จากนั้นเราสามารถนำไฟล์ .svg ที่ได้ไปทำต่อใน Inkscape ได้ทันที เพราะเป็นประเภทไฟล์ที่ Inkscape รองรับ

บางครั้ง Diagram ที่วาดนั้นอาจมีขนาดใหญ่เกินกว่ากระดาษที่จะใช้พิมพ์ แต่โปรแกรม Dia เองก็มีความสามารถที่จะจัดการและกำหนดขนาดเพื่องานพิมพ์ได้ โดยสามารถทำได้ดังนี้

ไปที่ ไฟล์>ตั้งค่าหน้ากระดาษ เลือก พอดีกับ

เมื่อกลับไปที่หน้า drawing จะมีเส้นสีฟ้า เป็นกรอบแสดงให้เราทราบว่ามีขอบของภาพอยู่ที่ใด

รูปภาพ

ในบางกรณีอาจเป็นไปได้ที่ diagram ที่ต้องการนั้นอยู่คนละ layer กับที่กำลังทำงานอยู่ ดังนั้นวิธีแก้ไข ให้เข้าไปเปิด layer ทั้งหมด ซึ่งสามารถทำได้โดย

ไปที่เมนู View > Show layer จากนั้นชิ้นงานจะปรากฏขึ้นหากว่าปัญหาเกิดจาก layer จริง

รูปภาพ