Durian Project มาแล้วครับ ก็โครงการทุเรียนนี้เป็นชื่อโครงการ การสร้างภาพยนต์ของทาง Blender โดยจุดประสงค์หลักก็เพื่อ แสดงความสามารถของ Blender เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเพื่อหาจุดอ่อนและข้อจำกัดของ Blender เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม

ถ้ายังจำได้ Blender เคยมีโครงการลักษณะนี้มาแล้ว สามโครงการคือ

  • Elephan Dream
  • BigBuckBunny
  • Yo Frankie!
  • สุดท้ายเป็น Durian Project ที่เพิ่งเปิดตัวไปครับ

สำหรับ Durian Project ถือเป็นโครงการทำภาพยนต์ของ Blender โครงการที่3 เพราะ Yo Frankie! เป็นโครงการที่ทำเกมครับ


อันนี้เป็นภาพจากหน้าโครงการครับ ไม่รู้ว่าเป็นตัวละครของเรื่องหรือเปล่า

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมก็ สามารถดูได้ที่ http://durian.blender.org URL น่ารักมั่กๆ