Adempiere เป็นโปรแกรมด้าน ERP หรือ Enterprise Resource Planning ที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในองค์กร เพราะสามารถช่วยให้รู้จักวางแผนการลงทุนและใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เป็นโปรแกรม Business Suite ตัวหนึ่งที่รวม ERP, CRM และ SCM สำหรับกระบวนการทางธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน และเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมที่มีประโยชน์ตัวหนึ่ง ที่ช่วยให้องค์กรหรือบริษัทสะดวกต่อการจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในบริษัท ให้สามารถแข่งขันทางการตลาดกับองค์กรต่างๆได้

ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยบริหารงานภายในองค์กร สามารถพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรได้ เนื่องจากมีการเชื่อมโยงทุกอย่างภายในองค์กรเข้าเป็นระบบเดียว และยังช่วยปรับปรุงงานภายในองค์กร สามารถตรวจสอบและนำข้อมูลไปพัฒนาการทำงานขององค์กรได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยเฉพาะเวลาที่สิ้นเปลืองไป เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ได้ถูกรวบรวมเป็นระบบเดียวแล้ว จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถช่วยลดต้นทุนขององค์กรในการทำงานได้เป็นอย่างดีได้ทำการ

Adempiere ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2006 โดยแยกตัวออกมาจาก Compiere หลังจากที่ความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับแนวทางของ Compiere Community ที่เริ่มมีรูปแบบที่เรียกว่า lock-in/commercial มากกว่าที่จะเป็นแบบ sharing/enriching มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ Open Source ERP ภายใต้ชื่อ Adempiere ERP&CRM

การติดตั้งโปรแกรม Adempiere บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ก่อนที่จะทำการติดตั้งโปรแกรม Adempiere เราจำเป็นต้องติดตั้ง

  • PostgreSQL ซึ่งใช้สำหรับสร้างฐานข้อมูล (Database) เพื่อใช้งานกับ Adempiere
  • Java Development Kit เพื่อให้โปแกรมสามารถรันการทำงานได้
  • Adempiere


Continue reading

opentaps ออกรุ่น 1.5 ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) และระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ซึ่งระบบพัฒนาต่อยอดจาก Apache OFBiz 10.04 และใช้ Tomcat 6.0.26 ออกแบบมาเพื่อใช้งานบน Amazon Elastic Computing Cloud (EC2) opentab มี default template ให้เลือกใช้ผ่าน EC2 ได้โดยตรง ซึ่งใช้เวลาการติดตั้งทั้ง ERP และ CRM เพียง 15 นาที ก็พร้อมใช้งาน สำหรับการชำระเงินบริษัทสามารถจ่ายเป็นชั่วโมงการใช้งานของ EC2 เท่านั้นทำให้การหันมาใช้งาน ERP+CRM แบบ Open Source ทำได้ง่ายมากขึ้น และได้ระบบ ERP+CRM ใช้งานรวดเร็วขึ้น ลงทุนเริ่มต้นน้อยลงอีกด้วย คุณสามารถอ่านกรณีศึกษาจากเว็บไซต์ opentaps และดูวิดีโอสาธิตการติดตั้ง ERP+CRM ใน 15 นาทีบน YouTube จะเห็นได้ว่าการติดตั้งและเริ่มใช้ ERP+CRM บน Cloud ง่ายนิดเดียว

OpenBravo ERP เป็นโอเพนซอร์ส ERP ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับธุรกิจ SMEs ซึ่งพัฒนาเป็นเว็บแอพลิเคชั่น รวบรวมความสามารถหลายๆ เรื่องทั้งในเรื่อง procurement, warehouse management, project management, service manangement, production management และ financial managment อยากทราบรายละเอียด feature ของ OpenBravo อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.openbravo.com/product/product-features/

วันนี้เราจะมาติดตั้ง OpenBravo อย่างเซียนกัน มาทำความเข้าใจกันก่อนเครื่องที่ผมใช้มีชื่อว่า server1.example.com มี IP address 192.168.0.100 ซึ่งค่าเหล่านี้อาจไม่เหมือนค่าที่คุณใช้ก้อปรับเปลี่ยนไปตามที่คุณต้องการครับ มาเริ่มต้นกันเลยครับ อันดับแรก แปลงร่างเป็น root กันก่อนด้วยคำสั่ง

$ sudo su

เมื่อเป็น root แล้วมาเริ่มติดตั้งโปรแกรมที่ต้องใช้กับ OpenBravo กันก่อนตัวแรกคือ PostgreSQL ติดตั้ง PostgreSQL ด้วยคำสั่ง

# apt-get install postgresql-8.3

จากนั้นตั้งค่ารหัสผ่าน admin ให้กับ PostgreSQL

# sed -i ‘s/ident sameuser$/trust/’ /etc/postgresql/8.3/main/pghba.conf
# /etc/init.d/postgresql-8.3 restart

เปิด PostgreSQL shell ขึ้นมา

# psql -U postgres

จากนั้นตั้งค่า password ที่เราต้องการ

alter role postgres with password ‘yourrootsqlpassword’;
q

แก้ตรง yourrootsqlpassword เป็น password ที่คุณต้องการนะครับ จากนั้นกำหนด trust ให้ใหม่

# http://www.sony.net/Products/Linux/Download/DSC-G3.html
# /etc/init.d/postgresql-8.3 reload

ตอนนี้เราก้อได้ PostgreSQL กันแล้ว ต่อมาเราต้องติดตั้ง Java JDK โดยใช้คำสั่ง

# apt-get install sun-java6-jdk

หลังจากนั้นสั่งให้ Ubuntu เรียกใช้ Sun Java แทน OpenJava โดยใช้คำสั่ง

# update-java-alternatives -s java-6-sun
# echo ‘JAVA
HOME="/usr/lib/jvm/java-6-sun"’ | tee -a /etc/environment

ให้คุณ Logout จากระบบแล้ว Login ใหม่อีกครั้ง แปลงร่างเป็น root อีกรอบโดยใช้คำสั่ง

$sudo su

ตอนนี้ JAVAHOME จะมีค่าเป็น /usr/lib/jvm/java-6-sun เรียบร้อยแล้ว และใช้งานได้ทุกครั้งที่คุณ Login ขั้นตอนถัดไปเรามาติด Apache Tomcat กัน โดยใช้คำสั่ง

# apt-get install tomcat5.5 tomcat5.5-admin tomcat5.5-webapps

จากนั้น config tomcat ในไฟล์ /etc/init.d/tomcat5.5 อีกนิดหน่อยเปลี่ยน TOMCAT5SECURITY from yes to no

# vi /etc/init.d/tomcat5.5

[…]
# Use the Java security manager? (yes/no)
#TOMCAT5SECURITY=yes
TOMCAT5
SECURITY=no
[…]

จากนั้น restart Tomcat ด้วยคำสั่ง

# /etc/init.d/tomcat5.5 restart

ทีนี้มาตรวจสอบดูครับว่า Tomcat start ให้เราจริงหรือเปล่าโดยใช้คำสั่ง

# netstat -tap | grep jsvc

Tomcat จะ run อยู่บน port 8180 ดังนี้

root@server1:~# netstat -tap | grep jsvc
tcp6       0      0 [::]:8009               [::]:                  LISTEN      7865/jsvc
tcp6       0      0 [::]:8180               [::]:
                  LISTEN      7865/jsvc
root@server1:~#

จากนั้นเรามาตั้ง Evironment Variable กันอีกนิดหน่อย คือกำหนด CATALINAHOME, CATALINABASE และ CATALINAOPT ดังนี้

# echo ‘CATALINAHOME="/usr/share/tomcat5.5"’ | tee -a /etc/environment
# echo ‘CATALINABASE="/var/lib/tomcat5.5"’ | tee -a /etc/environment
# echo ‘CATALINA
OPTS="-server -Xms384M -Xmx512M"’ | tee -a /etc/environment

ให้ logout และ login ใหม่ครับ แล้วแปลงร่างเป็น root อีกรอบ

$ sudo su

ตอนนี้เราก้อจะมี CATALINAHOME, CATALINABASE, CATALINAOPTS ทุกครั้งที่เรา login ครับ

ตอนนี้เราก้อได้ PostgreSQL, Sun Java, และ Apache Tomcat เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเรามาติดตั้ง OpenBravo ERP กันครับ เปิดเบราเซอร์ไปที่ http://sourceforge.net/projects/openbravo/ แล้วดาวน์โหลด OpenBravo ERP installer (เลือกตรง 02-openbravo-installers ในหน้าดาวน์โหลด) หรือใช้คำสั่งดังนี้

# cd /tmp
# wget http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/openbravo/OpenbravoERP
2.40-linux-installer.bin

จากนั้นเปลี่ยนสิทธิ์ของไฟล์ให้ execute ได้

# chmod +x OpenbravoERP2.40-linux-installer.bin

จากนั้นเริ่มต้นติดตั้ง OpenBravo ERP กันได้เลยครับ

# ./OpenbravoERP2.40-linux-installer.bin

ตัวติดตั้งจะเป็น text mode ง่ายๆ ครับ ตอบ Yes. No. Ok อะไรประมาณนี้ เริ่มต้นจากโปรแกรมจะแนะนำให้เรารู้เกี่ยวกับการติดตั้ง กด Enter เพื่ออ่าน License Agreement จากนั้นยอมรับ License Aggreement พิมพ์ yes

Do you accept this license? [y/n]: <– y

ก่อนการติดตั้ง โปรแกรมจะถามเราอีกนิดหน่อยให้ตอบดังนี้

Please specify the directory where Openbravo ERP will be installed

[/opt/OpenbravoERP]: <– ENTER

Please specify a directory for the Openbravo ERP attachments

[/opt/OpenbravoERP/AppsOpenbravo/attachments]: <– ENTER

Installation mode

Please select the installation mode you wish to perform

[1] Complete
The database and the application server in the same computer
[2] Distributed
The database and the application server in different computers
Please choose an option [1] : <– ENTER

Please select the installation type you wish to perform

[1] Standard
Installs the database and sets up the application server.
Recommended.
[2] Development
Installs the database and and sets up the application server
through a compilation process.
Recommended for developers.
Please choose an option [1] : <– ENTER

Please specify the directory where the JDK is located

[/usr/lib/jvm/java-6-sun]: <– ENTER

Please specify the location where the Ant executable is located

[/usr/share/ant/bin/ant]: <– ENTER

Please specify the directory where Tomcat is located.
In case of having Tomcat split into 2 directories, select the one containing the webapps directory

[/var/lib/tomcat5.5]: <– ENTER

Please select a database

[1] PostgreSQL
[2] Oracle
Please choose an option [1] : <– ENTER

Please specify the directory where the binaries of the PostgreSQL installation are located (psql, pgrestore, vacuumdb)

[/usr/bin]: <– ENTER

Please enter the IP address of the PostgreSQL database

Database host [localhost]: <– ENTER

Please enter the port of the PostgreSQL database

Database port [5432]: <– ENTER

Enter the password for your "postgres" administrator user

Password : <– yourrootsqlpassword (รหัสผ่าน admin ของ PostgreSQL ที่ตั้งไว้ตอนแรก)
Retype password : <– yourrootsqlpassword

Please enter the name of the PostgreSQL database

Database name [openbravo]: <– ENTER

Please enter a username for the Openbravo ERP PostgreSQL database

Username [tad]: <– ENTER

Please enter a password for the new database user

Password : <– tadsqlpassword (รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ tad)
Retype password : <– tadsqlpassword

Enter a context name.

This is used in the URL to access Openbravo ERP:
http://<ip
address>:<port>/context_name

Context name [openbravo]: <– ENTER

Please select the preferred date and time formats

Date format

Date format

[1] DD MM YYYY
[2] MM DD YYYY
[3] YYYY MM DD
Please choose an option [1] : <– ENTER

Date separator

[1] –
[2] /
[3] .
[4] :
Please choose an option [1] : <– ENTER

Time format

[1] 12h
[2] 24h
Please choose an option [2] : <– ENTER

Time separator

[1] :
[2] .
Please choose an option [1] : <– ENTER

Should the installer populate the database with demo data?

[Y/n]: <– ENTER

Setup is now ready to begin installing Openbravo ERP on your computer.

Do you want to continue? [Y/n]: <– ENTER

รอโปรแกรมติดสักพัก ไม่ต้องรีบร้อนครับ

Please wait while Setup installs Openbravo ERP on your computer.

Installing
0% ______________ 50% ______________ 100%
#########################################

—————————————————————————-
Setup has finished installing Openbravo ERP on your computer.

เมื่อติดตั้งเสร็จเราก้อสามารถเข้าไปใช้งาน OpenBravo ได้แล้ว เปิดเบราเซอร์ไปที่ http://server1.example.com:8180/openbravo or http://192.168.0.100:8180/openbravo เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ Openbravo และรหัสผ่าน openbravo


 

เท่านี้ก้อได้ ERP สำหรับ SMEs ให้กันแล้วครับ เอ้ามาลองคำนวนค่าใช้จ่ายเล่นๆ ในการติดตั้ง ERP สำหรับ SMEs เราลงทุนเครื่อง Server 1 ตัว Server 1U Asus RS120-E5/PA4 ราคาอยู่ไม่เกิน 40,000 บาท ส่วน Ubuntu 8.10 และ OpenBravo ERP เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เลย หากไม่อยากดาวน์โหลด Ubuntu ก้อสามารถติดต่อขอรับแผ่น Ubuntu Server กับโครงการ Shipit ของ Cannonical ได้ ถ้าไม่ต้องการรอก้อสั่งซื้อจาก ShopIt ของ Ubuntu Club ได้ หากไม่คิดค่าลงทุนเรื่องเครื่อง Server เราก้อลดต้นทุนในการหา ERP Solution ที่ใช้งานได้มาใช้สักตัวได้เยอะเลยล่ะครับ เรียกได้ว่าเหมาะกับ SMEs ที่อยากได้ ERP Solution มาให้งานครับ

28 มกราคม 2552 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

โอเพนซอร์ส ERP ซอฟต์แวร์ที่มีการรวมเอาฟังก์ชั่นต่างๆ เข้าไว้อย่างเหมาะสม สำหรับธุรกิจ SME โดยการทำงานโดยการยึดเอา Business Process เป็นหลัก ทำให้คุณมีทางเลือกที่จะทำการปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นการทำงานได้ตามความต้อง การบนด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ร่วมรับฟังเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงของผู้พัฒนา และผู้ที่นำไปใช้งานจริง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจของคุณ

สนใจคลิกที่นี่ www.thaiopensource.org/seminar

ข่าวประชาสัมพันธ์

           บริษัท แกรนลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัีด เปิดแล้วหลักสูตรอบรมการใช้งาน Saeree ERP&CRM สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป หลักสูตรจะเน้นการใช้งานสำหรับ SuperUser ของระบบ ที่ต้องทำการกำหนดค่าต่างๆ ให้กับระบบก่อนการใช้งาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะต่างกันไปตามแต่ลักษณะของธุรกิจ แต่ในการสอนจะสอนให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

Saeree version : 3.5.0 พร้อมภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ + บัญชีไทย + New Look&Feel 


ระยะเวลาอบรม
5 วัน (10.00 – 17.00 น.)
วันที่อบรม
  4,5,6,12,13 ก.ค. 2551

รับสมัครจำนวน 4 คน/รุ่น

โทร. 02-1842620-1 หรือ 089-5032255

ค่าอบรม

·                                 25,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ชำระก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 2551

รายละเอียดคอร์ทอบรม 

สมัครเรียนได้ที่นี่ 

หมายเหตุ หลังจากได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะทำการติดต่อท่านตามเบอร์โทรติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้ เพื่อยืนยันและทำการสำรองที่นั่งให้กับท่านต่อไป

สถานที่อบรม  แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น

199/2 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
หรือโทรสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ คุณพนอจิตต์ โทร.
02-1842620-1

ดาวน์โหลดหลักสูตรได้ที่ หลักสูตร Compiere Implementation – Saeree