ครั้งที่แล้วพาเล่น Arduino ESP8266 IDE กับ ESP-01 ซึ่งดูจะไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไร สามารถ flash ได้ แต่พอได้ลองกับ NodeMCU Devkit กลับใช้งานไม่ได้ เพราะ esptool อ่านค่าสถานะ flash mode จาก Devkit ไม่ได้นั่นเอง โดยปกติ esptool จะส่งค่าไป enable flash mode ที่ตัว ESP จากที่สังเกตพบว่าไม่ทำงาน ได้ความรู้จากพี่ช้างแห่ง Ayarafun Factory มาว่า esptool ที่ bundle มามันใช้บน OSX ไม่ได้มันมีบั๊ก เลยเข้าไปดูไฟล์ platform.txt ก็ถึงบางอ้อเลย มันคนละตัวกันแน่นอน

วิธีการแก้ปัญหานี้คือให้ดาวน์โหลด esptool ตัวใหม่มาดังนี้

git clone https://github.com/themadinventor/esptool.git

cd esptool


Continue reading

Wifi Module อย่าง ESP8266 ได้รับความนิยมอย่างมาก นอกจากราคาถูกแล้วยังสามารถ flash firmware ใหม่ลงไปได้ ซึ่งเครื่องมือมีอยู่หลายตัว เช่น ESP8266 Flasher, NodeMCU Flasher เป็นต้น ส่วนใหฐ่เครื่องมือเหล่านี้ทำงานบน Windows สำหรับท่านที่ใช้ OSX และ Linux มีเครื่องมืออีกตัวนึงสามารถใช้งานบน Linux และ OSX ได้ แต่ต้องใช้ผ่าน Command Line นะครับ ชื่อ ESPTool

การติดตั้งและใช้งานก็ง่ายมาก สั่ง clone git repository ของโครงการลงมาได้เลยดังนี้

git clone https://github.com/themadinventor/esptool.git

cd esptool

ติดตั้งโดยใช้คำสั่งดังนี้

sudo python setup.py install

จากนั้นก็ใช้งานได้เลย วิธีการใช้งานก็ง่ายๆ แบบนี้

esptool.py -b [baud-rate] -p [device] write_flash [address] [firmware-file]

ตัวอย่าง

esptool.py -b 9600 -p /dev/cu.usbmodem1421 write_flash 0x00000 nodemcu_latest.bin