คุณสมบัติของไฟล์ใน Suriyan จะมีวิธีการตั้งค่าแฟ้มซ่อนหรือ Hidden file ไม่เหมือนกับใน Windows

วิธีในการตั้งค่า Hidden file ใน Suriyan นั้นทำได้ด้วยการตั้งชื่อไฟล์ให้มี . (จุด) นำหน้าไฟล์ ไฟล์ที่ต้องการก็จะกลายเป็น Hidden file

รูปภาพ

การลบไฟล์ใน Flash drive นั้น Suriyan จะไม่ได้ลบทิ้งไปจากไดรว์โดยทันที เพราะ Suriyan จะสร้างถังขยะไว้ในไดรว์เดียวกัน และบรรจุไฟล์ที่ถูกลบไว้ในโฟลเดอร์นั้น พื้นที่ของไดรว์จึงไม่เพิ่มขึ้น

วิธีแก้ไขคือเมื่อจะถอดไดรว์ออก ให้ถอดด้วยวิธีที่ถูกต้องคือ คลิกขวาที่ไดรว์แล้วเลือก เอาไดรว์ออกอย่างปลอดภัย หรือถ้าต้องการลบโฟลเดอร์ถังขยะในไดรว์ ให้เข้าดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไดรว์ จากนั้นที่โปรแกรมจัดการแฟ้ม คลิกที่เมนูมุมมอง > แสดงแฟ้มซ่อน

รูปภาพ

จากนั้นลบโฟลเดอร์ที่มีชื่อขึ้นต้นว่า .Trash ให้หมด

รูปภาพ

การแตกไฟล์ .rar ใน Suriyan จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีอยู่แล้วในโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ ชื่อว่า unrar

หลังติดตั้งแล้ว สามารถแตกไฟล์ .rar ได้ด้วยการคลิกขวาเลือก “แตกแฟ้ม”

รูปภาพ

เมื่อติดตั้ง 7Zip แล้ว จะไม่มีหน้าต่างโปรแกรมให้เรียกใช้โดยตรง แต่จะเป็นส่วนเสริมในโปรแกรมบีบอัดปกติ เราสามารถใช้งานได้โดยคลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการบีบอัด แล้วเลือก บีบอัด จากนั้นเลือกนามสกุลเป็น .7z หรือหากต้องการแตกไฟล์ .7z ก็ให้คลิกขวาที่ไฟล์ แล้วเลือก “แตกแฟ้ม” ได้ทันที

รูปภาพ

หากมีไฟล์อิมเมจที่สร้างจาก nero แล้วต้องการเปิดใช้งาน หรือนำมาสร้างซีดีใน Suriyan จะต้องแปลงไฟล์ให้เป็นนามสกุล .iso เสียก่อน ซึ่งสามารถทำได้ด้วยโปรแกรมที่ชื่อ nrg2iso สามารถสั่งติดตั้งได้ ผ่านโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ วิธีใช้ให้ใช้งานผ่านเทอร์มินัลโดย

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล

รูปภาพ

แล้วพิมพ์คำสั่ง

nrg2iso ไฟล์.nrg ไฟล์ใหม่.iso

ตัวอย่างเช่น

รูปภาพ

การบีบอัดไฟล์หรือโฟล์เดอร์บน Suriyan ทำได้โดยคลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟล์เดอร์ทั้งหมดที่ต้องการ แล้วเลือก บีบอัด

รูปภาพ

จะปรากฎหน้าต่างให้ตั้งชื่อไฟล์ และนามสกุลไฟล์ขึ้นมา ให้กำหนดค่าตามต้องการแล้วคลิกตกลง

รูปภาพ

ใน Suriyan จะไม่สามารถทำงานบางอย่างในถังขยะได้ เพราะระบบจะมองว่าไม่ใช่พื้นที่สำหรับทำงาน ต้องย้ายไฟล์นั้นให้ออกมานอกถังขยะก่อน จึงจะสามารถแตกแฟ้มนั้นได้

การตรวจสอบค่า md5sum ใน Suriyan สามารถทำผ่านเทอร์มินัลได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม วิธีการสามารถทำได้โดยเปิดเทอร์มินัล พิมพ์ “md5sum ” ลากไฟล์ที่ต้องการตรวจสอบลงมาวางต่อท้ายคำสั่ง แล้วเอ็นเทอร์ หลังจากนั้นให้รอสักครู่ (การตรวจสอบใช้ระยะเวลาช้าหรือเร็วอิงตามขนาดของไฟล์ที่ต่างกัน) หลังจากตรวจสอบเสร็จจะปรากฏหมายเลข md5sum ขึ้นมา

รูปภาพ

หากเขียนสคริปไว้แล้วต้องการใช้งาน เราสามารถเรียกใช้ด้วการดับเบิลคลิกที่ไฟล์แล้วเลือก “เรียกใช้” หรือเรียกใช้ในเทอร์มินัล หรือถ้าดับเบิลคลิกที่ไฟล์สคริปแล้วไม่ปรากฏกล่องโต้ตอบขึ้นมาถาม อาจเป็นเพราะลืมแก้เปอร์มิชชั่น ดังนั้นให้ตรวจสอบค่าเปอร์มิชชั่นด้วย

รูปภาพ

แก้ไขได้โดยการสร้างตัวเรียกโปรแกรม โดยการคลิกขวาที่หน้าจอ เลือก สร้างตัวเรียกโปรแกรม จากนั้นเลือกไฟล์สคริปที่เราสร้างไว้ จากนั้นเราจะได้ไอคอนเรียกโปรแกรมเพื่อเรียกสคริปของเราให้ทำงาน โดยจะไม่มีหน้าต่างขึ้นมาถามอีกในภายหลัง

รูปภาพ