การกำหนดค่าให้ Filezilla ตรวจสอบไฟล์ที่จะ upload ว่ามีอยู่แล้วหรือยังบน server สามารถทำได้โดย

1.ไปที่ “แก้ไข” > “การตั้งค่า…”

รูปภาพ

2.ในส่วนของรับส่งข้อมูล เลือก “File exists action”
3.ในส่วนของ Uploads เราสามารถเลือกการปฎิบัติเมื่อพบว่าไฟล์ที่จะ upload มีอยู่แล้วได้ตามความเหมาะสม
Ask for action : สอบถามก่อน
Overwrite file : เขียนทับไฟล์ได้เลย
Overwrite file if source file newer : เขียนทับไฟล์เลยหากว่าไฟล์ต้นฉบับใหม่กว่า
Overwrite file if size differ : เขียนทับไฟล์เลยหากขนาดของไฟล์แตกต่างกัน
Overwrite file if size differ or source file newer : เขียนทับไฟล์เลยหากขนาดไม่เท่ากันหรือไฟล์ต้นฉบับใหม่กว่า
Resume file transfer : กลับไปต่อไฟล์ที่ค้างอยู่
Rename file : เปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่
Skip file : ข้ามไปไฟล์ต่อไป
ไฟล์ใหม่ทับลงไปเลย เป็นต้น

รูปภาพ

บางครั้งในการอัพโหลดไฟล์ผ่าน FTP client อย่าง Filezilla จะพบว่า server บางที่จะให้เชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล sftp เพื่อความปลอดภัยในการถ่ายโอนข้อมูลและเครื่องของผู้เชื่อมต่อจะถูกเข้ารหัสทั้งหมดรวมถึง user name และ password จึงถือว่ามีความปลอดภัยสูงมาก ซึ่งการจะเชื่อมต่อเช่นนั้นได้ต้องมีการตั้งค่าดังนี้

1.ไปที่เมนู แฟ้ม > จัดการที่อยู่

รูปภาพ

2.click ที่ “สร้างที่ตั้งใหม่” เพื่อกำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อ
3.กำหนดชื่อสำหรับการเชื่อมต่อ (สามารถกำหนดชื่อได้ตามสะดวก ไม่มีผลต่อการเชื่อมต่อ)
4.กำหนดรายละเอียดการเชื่อมต่อ

  • โฮสต์: ให้ใส่หมายเลข ip address ของ server ที่เราจะเชื่อมต่อ
  • พอร์ต: ให้ใส่หมายเลขพอร์ตของ server ที่เราจะเชื่อมจ่อในที่นี้ใส่หมายเลข 2345
  • ชนิดเซอร์เวอร์: เลือกเป็น SFTP
  • Logontype: เลือก “ปกติ”
  • ผู้ใช้: ให้กรอก username ในการ login เข้า server
  • รหัสผ่าน: ให้กรอก password ในการ login เข้า server

5.เลือก “เชื่อมต่อ” เพื่อเชื่อมต่อเข้า server

รูปภาพ

6.เลือก “ตกลง” เพื่อยอมรับกุญแจในการเข้ารหัสข้อมูล และเพื่อเชื่อมต่อเข้า server

รูปภาพ

7.ถ้ากรอกข้อมูลถูกต้อง และไม่มีปัญหาการเชื่อมต่อ internet จะสามารถเชื่อมต่อได้สำเร็จ

โดยปกติเมื่อเรา double click ที่ text file ใดๆก็จะสามารถแก้ไขไฟล์นั้นๆได้อยู่แล้ว แต่ไฟล์บางไฟล์ เช่น soure code ของโปรแกรม ถ้าได้ใช้งาน text editor ที่มีความสามารถในงานด้าน programming โดยเฉพาะก็จะช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพยื่งขึ้น เช่น Notepad++ โดยเราสามารถตั้งค่าให้โปรแกรม Filezilla เรียกใช้งานโปรแกรม Notepad++ เป็น editor เริ่มต้นได้ดังนี้

1.ไปที่เมนู “แก้ไข”
2.ไปที่ “การตั้งค่า”

รูปภาพ

3.เลือก “File editing”
4.click ไปที่ “Use custom editor”
5.click ที่ “Ask for action”
6.เลือกไปที่ไฟล์โปรแกรมของ notepad++ โดยให้ไปที่ C:Program FilesNotepadd++notepad++.exe แล้วเลือก “ตกลง”

รูปภาพ

มีข้อแนะนำในการป้องกันการถ่ายโอนไฟล์เพื่อให้ไฟล์มีโอกาสเสียน้อยสุด โดย

1.ให้จำกัด bandwidth ในการ upload , download

รูปภาพ

2.ปรับเพิ่มค่า Burst torelance ให้สูงขึ้น ดังนี้
2.1 ไปที่เมนู แก้ไข > การตั้งค่า
2.3 เลือกไปที่ “รับส่งข้อมูล”
2.4 ในส่วนของ speed limits ให้ปรับค่า Burst tolerance จาก “ปกติ” เป็น “สำคัญมาก” แล้วตอบ “ตกลง”

รูปภาพ

การกำหนดให้ Filezilla เก็บ log ในการ transfer ให้ไปกำหนดที่เมนู

1.แก้ไข > การตั้งค่า

รูปภาพ

  1. Logging
  2. click ที่ Log to file

แล้วทำการเลือก path ในการจัดเก็บ log ในช่อง Filename:
ถ้าจะให้บันทึกเวลาในการ transfer file ลงไปด้วยให้ click เลือกที่ Show timestamps in message log

รูปภาพ