สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ Firefox เป็นเว็บเบราเซอร์หลักในการท่องเว็บ อาจพบว่าบางครั้งจำเป็นต้องใช้ IE สำหรับบางเว็บไซต์ อาจไม่เป็นการสะดวกที่ต้องเปิดโปรแกรม IE แล้วทำการคัดลอกที่อยู่ url เพื่อเปิดลิงก์อีกครั้ง Firefox ก็มีส่วนเสริมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดึง IE มาท่องเว็บกรณีนี้ โดยให้ติดตั้งส่วนเสริมที่ชื่อ

IE View

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/35/

รูปภาพ

หรือ IE Tab

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1419/

รูปภาพ

ก็จะช่วยให้การเรียก IE ขึ้นมาใช้สะดวกขึ้น

เราสามารถตั้งค่าหน้าเว็บที่ต้องการให้ Firefox เปิดโดยอัตโนมัติได้ โดยไปที่

เมนูเครื่องมือ > ตัวเลือก > ทั่วไป ที่ช่องหน้าแรก ให้ป้อน URL ที่ต้องการลงไป

รูปภาพ

รูปภาพ

หากเคยใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดประเภท Flash get หรือ DAP คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมที่มีลักษณะเดียวกันได้ คือโปรแกรม DownThemAll ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ Firefox สามารถทำงานร่วมกับ Firefox ได้ทันที มีความสามารถเช่นเดียวกับโปรแกรมประเภท Flash get แต่มีขนาดที่เล็กกว่ามาก

สามารถติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวได้ โดยการใช้ Firefox เปิดเข้าไปที่ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/201/

รูปภาพ

เมื่อ download มาแล้วเมื่อใดที่จะ download ไฟล์จะมีเมนู downthemall เพิ่มขึ้นมา

รูปภาพ

ซึ่งจะสามารถใช้งานได้เหมือนโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดอื่นๆ

เราสามารถตั้งค่าหน้าเว็บที่ต้องการให้ Firefox เปิดโดยอัตโนมัติได้ โดยไปที่เมนู

เครื่องมือ > ตัวเลือก > ทั่วไป

ที่ช่องหน้าแรก ให้ป้อน URL ที่ต้องการลงไป แล้วใส่สัญลักษณ์ | (กด shift+ โดยแป้นส่วนมาก อยู่บน Enter) คั่นระหว่างแต่ละ URL ที่ต้องการให้เปิดในรูปแบบแท็บ

รูปภาพ

จะต้องติดตั้ง Media Player Firefox Plugin ซึ่งจะทำงานเป็นตัวเชื่อมนำความสามารถของ Windows Media Player เชื่อมเข้ากับ Firefox สำหรับตัว addon สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จาก http://port25.technet.com/videos/downloads/wmpfirefoxplugin.exe
เมื่อ download มาแล้วให้ทำการติดตั้ง

รูปภาพ

ผลการใช้งานเปรียบเทียบ

รูปภาพ

ระหว่างติดตั้ง Firefox โปรแกรมจะถามว่าให้ Firefox เป็นเว็บเบราเซอร์ปริยายหรือไม่
แต่ถ้าหากต้องการเปลี่ยนคืนกลับเป็น Internet Explorer ได้โดย

เปิด Internet Explorer แล้วเลือก Tools > Internet Options…
ไปยังแท็บ Programs และเลือก Reset Web Settings… แล้วตอบตกลง

รูปภาพ

ค่าปริยายเว็บเบราเซอร์จะเปลี่ยนกลับเป็น Internet Explorer
แต่เมื่อเปิด Firefox อีกครั้ง โปรแกรมจะถามว่าต้องการให้เป็นเว็บเบราเซอร์ปริยายหรือไม่ ให้ตอบไม่ตกลง

การที่ Firefox เกิดปัญหาเมื่อใช้งาน ส่วนหนึ่งอาจเกิดขึ้นจากส่วนเสริมภายนอกที่เราติดตั้งให้กับ Firefox วิธีตรวจสอบอย่างง่ายคือ สั่งปิดการทำงานของส่วนเสริมทั้งหมด แล้วค่อยๆ ไล่เปิดส่วนเสริมทีละตัว ว่าตัวใดที่ทำให้เกิดปัญหา ส่วนการปิดส่วนเสริมสามารถเข้าไปได้ที่เมนูเครื่องมือ > ส่วนเสริม

รูปภาพ

รูปภาพ

สามารถปรับการจัดวางปุ่มแถบเครื่องมือของ Firefox ได้ โดยคลิกขวาที่แถบเครื่องมือ และเลือก “กำหนดเอง” ซึ่งปรับเปลี่ยนโดยการลากปุ่มไปยังแถบเครื่องมือหรือลากเพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่ง หากต้องการลบปุ่มเครื่องมือตัวใดให้ลากกลับมายังกล่องเครื่องมือ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เว็บค้นหาหลักที่ใช้ในกล่องค้นหาด้านขวาบนของ Firefox สามารถเปลี่ยนได้ โดย Firefox มีตัวเลือกของเว็บค้นหาต่างๆ ไว้ให้เลือกอยู่แล้ว โดยสามารถคลิกเลือกได้ที่ปุ่มที่อยู่หน้าช่องค้นหา จากนั้นจะมีรายการให้เลือก ให้คลิกเลือกเว็บค้นหาที่ต้องการ

รูปภาพ

ผู้ใช้ Chrome เมื่อใส่ข้อมูลใดๆ ใน URL เบราเซอร์จะแสดงผลการค้นหาจากเว็บหรือประวัติ ซึ่งเรียกว่า Omnibar เป็นแถบที่อยู่ที่เอาช่องค้นหารวมกันเป็นอันเดียวกัน มีลักษณะเหมือนภาพตัวอย่าง

รูปภาพ

สำหรับ Firefox ก็มีส่วนขยายที่มีความสามารถนี้ ชื่อว่า Fastestfox ซึ่งผนวกเอาเว็บการค้นหาหลายตัวเข้าด้วยกัน ทำให้การค้นหาเว็บมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดาวน์โหลดส่วนเสริมและติดตั้งได้จาก https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9825/

รูปภาพ