คุณ wd แห่ง thaitux.info ออกฟอนต์ชุดใหม่ที่พัฒนาจากฟอนต์โลมาของ ThaiFonts-Scalable โดนนำมาทำเรื่อง hinting เพิ่ม และปรับปรุงลักษณะของฟอนต์ไปอีกบางจุด ได้เป็นฟอนต์ Lomaputta (โลมาบุตร) โลมาบุตรเป็นฟอนต์ที่ปรับปรุงให้เหมาะกับการแสดงผลบนหน้าจอมากขึ้น ถือเป็นการอุดช่องว่างของฟอนต์ Tahoma ที่หลายๆ คนต้องก็อปปี้จากวินโดวส์มาใส่ ผู้สนใจสามารถทดลองและทดสอบได้จาก fonts: บันทึก Lomaputta ครับ