ใน How-To ครั้งที่แล้ว มาเล่น Golang บน Docker กัน หลังจากที่ได่ทำการสั่ง Build Docker Images แล้วจะพบว่ามีการดาวน์โหลด Base Images จำนวนมากใช้เวลานานและเมื่อทำการ Build เสร็จแล้ว Docker Images นั้นมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นใน How-To ครั้งนี้จะเป็นวิธีการสร้าง Docker Images ขนาดเล็กกันเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน มาเริ่มกันเลย…
ดาวน์โหลดและติดตั้ง Golang ด้วยคำสั่ง

wget https://go.googlecode.com/files/go1.1.2.linux-amd64.tar.gz

sudo tar -C /usr/local -xzf go1.1.2.linux-amd64.tar.gz

sudo echo 'PATH DEFAULT=${PATH}:/usr/local/go/bin' | sudo tee -a /etc/environment


Continue reading

Golang นั้นเป็นภาษาที่ใช้การเขียนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากทีมพัฒนาของ Google และกำลังเป็นที่นิยมใช้งานกันมากขึ้นในปัจจุบัน วิธีการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Golang สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://golang.org/doc/code.html มาเริ่มต้นใช้งาน Golang บน Docker กัน เริ่มด้วยการติดตั้ง Docker ผ่าน curl กันก่อน

ติดตั้ง curl ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install curl

ติดตั้ง Docker ด้วยคำสั่ง

curl -sSL https://get.docker.com/ubuntu/ | sudo sh

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Golang ด้วยคำสั่ง

wget https://storage.googleapis.com/golang/go1.4.2.linux-386.tar.gz


Continue reading