GOFRIS เป็นโปรแกรม Indecator Applet เล็กๆ ที่ฝังอยู่ตรง Notification Area ของ Gnome ซึ่งทำงานเหมือนกับ Ofris ทุกประการ และทำงานบน GUI ทำให้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น ตัวโปรแกรมสามารถล็อกไดเรคทอรีผู้ใช้ ล็อกไดเรคทอรีผู้ใช้ทั้งหมดได้ ทำให้สามารถจัดการแช่แข็งข้อมูลของผู้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้น เมื่อสั่งรีสตาร์ทเครื่องใหม่ข้อมูลจะกลับมาเหมือนเดิมเสมอ :) GOFRIS เป็นโครงการของนักพัฒนาชาวอินโดนีเซีย ซึ่งจับเอา Ofris มาพัฒนาใส่ GUI ของ Gnome โค้ดต้นฉบับเขียนด้วย Python Gtk และ Shell Script ซึ่งเป็นภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa) ทีมงานได้พัฒนากลับไปยังต้นน้ำเพื่อให้สนับสนุน Locale ได้สมบูรณ์มากขึ้น โดยไม่ต้องแยกรุ่นตามภาษาเช่นเดิม

สำหรับท่านที่ต้องการทดสอบเพื่อช่วยเหลือในการพัฒนากับทางต้นน้ำ สามารถติดตั้งได้จากคลังซอฟต์แวร์ของ Suriyan (เฉพาะ Suriyan 54.04 และ Ubuntu 11.04) สำหรับรุ่น Suriyan 53.04 และ Ubuntu 10.10 ติดตั้งได้โดยดาวน์โหลดไฟล์แพคเกจ .deb ครับ