ในปัจจุบัน  บริษัทเสียค่าใช้จ่ายกับระบบป้องกันข้อมูลเป็นจำนวนเงินที่แสนแพง  แต่คุณมั่นใจได้อย่างไรว่า การป้องกันนั้นมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับการลงทุนที่มากมาย  ซึ่งจากสถิติปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลส่วนใหญ่พบว่า เกิดจากวิธีการการป้องกันที่ไม่ถูกต้อง   ไม่มีระบบตรวจสอบที่ดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

ICE  Soluiton และ FortiNETขอเชิญคุณมาร่วมค้นหาระบบรักษาความปลอดภัย และจัดการภัยคุกคามด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด  โดยในงานสัมมนาครั้งนี้  คุณจะพบกับเทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลในยุคปัจจุบันที่ครบวงจร  เน้นสร้างความเข้าใจในเรื่องวิธีการป้องกันข้อมูลอย่างสมบูรณ์ที่จะนำไปใช้ได้จริง  คุณจึงมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่เป็นหัวใจขององค์กรมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน

วันพฤหัสบดีที่ 23  กรกฎาคม 2552
เวลา 13.00 -16.30 น.
Anoma Hotel ฺBangkok @ 23 Floor, Supphier Room

Agenda
13.00 – 13.30 hrs.    Register
13.30 – 13.50 hrs.    Overview : FortiNET  Perspective in Network & Database Security by  FortiNET
13.50 – 14.35 hrs.    Simplify your Database Security Protection with FortiDB Solution                                                                   by  Danupol  Siamwalla : Chief Executive Officer,  ICE Solution
14.35 – 15.00 hrs.    Coffee Brake
15.00 – 16.00 hrs.    How FortiDB fit in Customer IT Architecture by Parkhan  Ngamwannakorn : Technology     Development , ICE Solution
16.00 – 16.30 hrs.    Q&A  Lucky Draw

ข้อมูลเพิ่มเติม :