โครงการ iToaster ตู้เขียนแผ่น CD Open Source ปล่อย Alpha release ออกมาให้ได้ทดสอบกันแล้วครับ เห็นไม่ค่อยมีใครไป check out เลยถือโอกาสปล่อยมาให้ได้ลองเล่นกันดู สำหรับ iToaster เขียนด้วยภาษา Python และ Python GTK ในรุ่น Alpha นี้ออกแบบมาเพื่องานเฉพาะกิจ config และ deploy ได้เลย วิธีการใช้งานก้อไม่ยากครับ หากคุณมี ubuntu อยู่แล้ว สามารถใช้งานได้ทันที เพียงแก้ไขไฟล์ระบุที่อยู่ของไฟล์ต้นฉบับ .iso ให้ถูกต้อง เท่านี้ก้อได้โปรแกรมทำตู้เขียนแผ่น CD เล่นได้แล้ว สำหรับรุ่นกราฟิกสวยๆ ยังไม่ได้ทำออกมาให้ดาวน์โหลดกันครับ ในงาน ubuntu release party เดือนเมษายนนี้ คิดว่าคงได้เห็นหน้าทีมนักพัฒนาและอาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วย งานในโครงการนี้กันนะครับ อ้อลืมบอกไปว่าดาวน์โหลด iToaster กันได้ที่ http://itoster.googlecode.com/files/itoaster-v1.0alpha.tar.gz ครับ

 

ที่มา – ubuntuclub

ผมคิดโครงการจุดต่อไอเดียไว้ แต่ไม่มีโอกาสได้ลงมือทำ เลยลองร่างเป็นข้อเสนอโครงการเล่นๆ อีกสัก 3 เดือนจะรวมเพื่อนๆ มาช่วยกันทำ มาช่วยกันเป็นที่ปรึกษา เนื่องจากโครงการซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายนัก ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนอยู่เสมอซึ่งการพัฒนาต่อยอดโดยที่ไม่ได้มี ส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาและการร่วมพัฒนาอย่างแท้จริงกับโครงการต้นน้ำ จึงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในโครงการนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว และด้วยข้อเสียเปรียบในในด้านภาษา ด้านเครื่องมือ ความรู้ และเทคโนโลยี จึงทำให้นักพัฒนาอาสาสมัครตลอดจนนักพัฒนาอิสระในประเทศไทยพัฒนาซอฟต์แวร์โอ เพนซอร์สได้ล่าช้าและกลายเป็นผู้ใช้ที่มีความสามารถแทนการเป็นนักพัฒนา ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรม ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้แนวทาง แนวความคิด ด้านนวัตกรรมใหม่ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์นั้นอีกด้วย

เว็บไซต์โครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมคือ http://www.ideaconnect.co.cc ในเว็บไซต์จะมีคำอธิบายรายละเอียดโครงการซอฟต์แวร์ในแต่ละโครงการไว้พร้อมเพื่อรอนักพัฒนา อิสระเข้ามาร่วมพัฒนา ต่อยอดแนวความคิด เพื่อร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation) ให้เกิดขึ้นโครงการซอฟต์แวร์นั้นๆ เนื่องจากโครงการนี้ไม่มีทุนสนับสนุนในการดำเนินโครงการจึงจำเป็นต้องใช้ เครื่องมือที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น Google Apps, Google Project Hosting, SVN, Wiki เป็นต้น โครงการซอฟต์แวร์ทุกตัวจะถูกโปรโมทผ่าน Open Source Network อย่าง FreshMeat, Ohloh และ SoftPedia เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงและการประชาสัมพันธ์โครงการซอฟต์แวร์และนักพัฒนาที่ อยู่ในทีม

โครงการซอฟต์แวร์ที่จะมีอยู่ในโครงการจุดต่อไอ เดียสร้างสรรค์นวัตกรรมนี้ จะถูกกำหนดโดยทีมงานเป็นโครงการตั้งต้นซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลของซอฟต์แวร์ คุณลักษณะ การออกแบบ ไอเดียและเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการพัฒนาได้ ซึ่งจะจัดเก็บอยู่ในรูปแบบเอกสาร โปรโตไทป์งานเพื่อใช้ในการศึกษาตั้งต้นการพัฒนาต่อยอดของนักพัฒนาได้ สำหรับโครงการซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้โครงการตั้งต้นโดยทีมงาน สามารถลงทะเบียนโครงการซอฟต์แวร์ร่วมกับโครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัต กรรมได้เช่นกัน ซึ่งโครงการซอฟต์แวร์นั้นจะต้องใช้สัญญาอนุญาติแบบโอเพนซอร์สเท่านั้นและใช้ เครื่องมือในการพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ร่วมกันได้ เช่น SourceForge.Net, Google Project Hosting, Launchpad เป็นต้น

ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
2. ทำความเข้าใจเรื่องซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส วิธีการพัฒนา และเครื่องมือพัฒนา
3. ค้นหาโครงการซอฟต์แวร์ที่คุณสนใจ ศึกษาและแสดงแนวคิดใหม่ในการพัฒนาต่อยอด
4. สมัครเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์นั้น และดำเนินการพัฒนา

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : ประเภทโครงการซอฟต์แวร์
ตอบ : กำหนดโดยทีมงาน สามารถเพิ่มโครงการได้ตามความต้องการคุณเอง

ถาม : ต้องการเพิ่มโครงการซอฟต์แวร์ได้หรือไม่ ?
ตอบ : ได้ โดยโครงการซอฟต์แวร์นั้นใช้สัญญาอนุญาติแบบโอเพนซอร์ส

ถาม : ซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้โครงการ จำเป็นต้องใช้สัญญาอนุญาติแบบโอเพนซอร์ส ?
ตอบ : ใช่

ถาม : ทำไมซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้โครงการต้องใช้สัญญาอนุญาติแบบโอเพนซอร์ส ?
ตอบ : เพื่อให้สิทธิ์ในการใช้ พัฒนา ดัดแปลง แก้ไข แจกจ่ายได้อย่างเสรี

ถาม : ซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้โครงการ ใครเป็นเจ้าของ (Copyright) ?
ตอบ : ตัวนักพัฒนาเอง แต่ต้องใช้สัญญาอนุญาติแบบโอเพนซอร์ส (Open Source License)

ถาม : รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาอนุญาติแบบโอเพนซอร์ส (Open Source License) ?
ตอบ : อ่านเพิ่มเติมที่ OSI

ถาม : สัญญาอนุญาติในไลบรารีที่เกิดขัดแย้งกับสัญญาอนุญาติของโครงการซอฟต์แวร์ แก้ไขอย่างไร ?
ตอบ : ศึกษาและพัฒนาไลบรารีชุดนั้น ขึ้นมาทดแทนแล้วใช้สัญญาอนุญาติที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญาอนุญาติของโครงการ ซอฟต์แวร์ หรือ เปลี่ยนสัญญาอนุญาติของโครงการซอฟต์แวร์ เพื่อลดข้อขัดแย้งกับสัญญาอนุญาติของไลบรารีชุดนั้น และยังคงเป็นสัญญาอนุญาติแบบโอเพนซอร์ส

ถาม : ตัวอย่างสัญญาอนุญาติแบบโอเพนซอร์ส ?
ตอบ : GNU/GPL, GNU/AGPL, BSD License เป็นต้น

ถาม : สัญญาอนุญาติแบบโอเพนซอร์สที่แนะนำให้ใช้มีอะไรบ้าง ?
ตอบ : GNU/GPL, GNU/AGPL

ถาม : โครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นโครงการของซอฟต์แวร์เฮาส์ ?
ตอบ : ไม่ใช่

ถาม : โครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นโครงการของรัฐ ?
ตอบ : ไม่ใช่

ถาม : โครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นโครงการของเอกชน ?
ตอบ : ไม่ใช่

ถาม : โครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมมีแหล่งทุนสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ ?
ตอบ : ไม่มี

ถาม : โครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมมีแหล่งทุนสนับสนุนจากที่ใดบ้าง ?
ตอบ : การบริจาค

ถาม : จะช่วยสนับสนุนโครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างไร ?
ตอบ : บริจาคเป็นเงินทุน สิ่งของ หรือการบริการพิเศษ เช่น โฮสติ้ง โดเมน ที่ใช้ในโครงการซอฟต์แวร์ ฯลฯ

ถาม : ทีมงานในโครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมมีใครบ้าง ?
ตอบ : Senior Software Engineer, Software Architect, Valunteer Project Manager, Valunteer Software & Technology Consaltant, Valunteer IT Consaltant

ถาม : เอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้มีที่ใดบ้าง ?
ตอบ : RedLine Software, ฺBlueWave