การเขียนแผ่นแบบ multisession เป็นการเขียนแบบนับว่าข้อมูลแต่ละครั้งเป็น 1 session ซึ่ง multisession ก็คือหลาย session เขียนได้อีกเพิ่มเติมจนกว่าจะเต็มแผ่นนั่นเอง Infrarecorder ก็สามารถเขียนแผ่นแบบ multisession ได้โดย

1.ไปที่เมนู File
2.Project Properties

รูปภาพ

3.ไปที่ tab ISO โดยในส่วนของ Format ให้เปลี่ยนเป็น Mode 2 XA (multisession) เลือก OK

รูปภาพ

4.เพิ่มไฟล์เข้าไปใน project แล้ว burn

รูปภาพ