Adempiere เป็นโปรแกรมด้าน ERP หรือ Enterprise Resource Planning ที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในองค์กร เพราะสามารถช่วยให้รู้จักวางแผนการลงทุนและใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เป็นโปรแกรม Business Suite ตัวหนึ่งที่รวม ERP, CRM และ SCM สำหรับกระบวนการทางธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน และเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมที่มีประโยชน์ตัวหนึ่ง ที่ช่วยให้องค์กรหรือบริษัทสะดวกต่อการจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในบริษัท ให้สามารถแข่งขันทางการตลาดกับองค์กรต่างๆได้

ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยบริหารงานภายในองค์กร สามารถพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรได้ เนื่องจากมีการเชื่อมโยงทุกอย่างภายในองค์กรเข้าเป็นระบบเดียว และยังช่วยปรับปรุงงานภายในองค์กร สามารถตรวจสอบและนำข้อมูลไปพัฒนาการทำงานขององค์กรได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยเฉพาะเวลาที่สิ้นเปลืองไป เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ได้ถูกรวบรวมเป็นระบบเดียวแล้ว จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถช่วยลดต้นทุนขององค์กรในการทำงานได้เป็นอย่างดีได้ทำการ

Adempiere ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2006 โดยแยกตัวออกมาจาก Compiere หลังจากที่ความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับแนวทางของ Compiere Community ที่เริ่มมีรูปแบบที่เรียกว่า lock-in/commercial มากกว่าที่จะเป็นแบบ sharing/enriching มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ Open Source ERP ภายใต้ชื่อ Adempiere ERP&CRM

การติดตั้งโปรแกรม Adempiere บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ก่อนที่จะทำการติดตั้งโปรแกรม Adempiere เราจำเป็นต้องติดตั้ง

  • PostgreSQL ซึ่งใช้สำหรับสร้างฐานข้อมูล (Database) เพื่อใช้งานกับ Adempiere
  • Java Development Kit เพื่อให้โปแกรมสามารถรันการทำงานได้
  • Adempiere


Continue reading

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ iso ของ Suriyan มาแล้ว วิธีตรวจสอบว่าไฟล์ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ด้วยการตรวจสอบค่า md5sum ซึ่งเราสามารถตรวจสอบค่า md5sum ได้ด้วยโปรแกรม hashtab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ beeblebrox.org

สามารถดูค่าที่ถูกต้องได้จากเว็บไซต์ Suriyan
รูปภาพ

แล้วนำแถวซ้ายมือไปใส่ในช่อง Hash comparison ของ Hashtab

รูปภาพ

จะปรากฎเครื่องหมายถูกแสดงว่าถูกต้องสมบูรณ์

รูปภาพ

ใช้โปรแกรมแบ่งพาร์ทิชัน เพื่อลบพาร์ทิชันของ Windows ทิ้ง จากนั้นขยายพาร์ทิชันของ Suriyan ให้เต็มพื้นที่ที่ต้องการ โปรแกรมจัดการพาร์ทิชันมีในแผ่นซีดีติดตั้ง Suriyan แล้ว ให้เปิดเครื่องด้วยแผ่นติดตั้ง Suriyan จากนั้น

ไปที่เมนูระบบ > ดูแลระบบ > Gparted

รูปภาพ
รูปภาพ

ข้อควรระวัง: การปรับขนาดพาร์ทิชันควรทำด้วยความระมัดระวัง แนะนำให้สำรองข้อมูลไว้ก่อนดำเนินการ

ใช้โปรแกรมแบ่งพาร์ทิชัน เพื่อลบพาร์ทิชันของ Suriyan ทิ้ง จากนั้นขยายพาร์ทิชันของ Windows ให้เต็มพื้นที่ที่ต้องการ โปรแกรมจัดการพาร์ทิชันมีในแผ่นซีดีติดตั้ง Suriyan แล้ว ให้เปิดเครื่องด้วยแผ่นติดตั้ง Suriyan จากนั้น

ไปที่เมนูระบบ > ดูแลระบบ > Gparted

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

ข้อควรระวัง: การปรับขนาดพาร์ทิชันควรทำด้วยความระมัดระวัง แนะนำให้สำรองข้อมูลไว้ก่อนดำเนินการ

Suriyan สามารถติดตั้งคู่กับ Windows ได้ โดยเราสามารถเลือกได้ในตอนเปิดเครื่อง ว่าจะใช้ระบบปฏิบัติการใดในการทำงาน

วิธีทำคือ ให้ขันตอนการติดตั้งระบบจะมีตัวเลือกให้ ว่าเราจะติดตั้งอย่างไร ให้เลือกตัวเลือก “ติดตั้งคู่ขนาน” Suriyan จะลดขนาดของพาร์ทิชันที่ว่างอยู่ และติดตั้งตัวเองลงในพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้น

รูปภาพ

ข้อควรระวัง: การติดตั้งตั้งควรทำด้วยความระมัดระวัง แนะนำให้สำรองข้อมูลไว้ก่อนดำเนินการ

หากต้องการติดตั้ง Suriyan โดยไม่แบ่งพาร์ทิชัน ขอแนะนำให้ใช้ Ubuntu ซึ่งจะมีความสามารถในการติดตั้งลงในไดรว์ของ Windows ได้เลย เหมือนการติดตั้งโปรแกรมทั่วไปใน Windows สิ่งที่ต้องมีคือ แผ่นซีดีติดตั้ง ubuntu ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ubuntu.com

รูปภาพ

เมื่อมีซีดีติดตั้ง Ubuntu แล้ว ให้เปิดคอมพิวเตอร์แล้วเข้าไปที่ Windows จากนั้นใส่แผ่นซีดี ubuntu ลงในเครื่อง รอสักครู่ตัวติดตั้ง Ubuntu จะเปิดขึ้นมา ให้เลือกติดตั้งไว้ใน Windows ซึ่งการติดตั้งด้วยวิธีนี้ Ubuntu จะสร้างตัวเองเป็นไฟล์อยู่ใน Windows เมื่อเปิดเครื่องแล้วเลือกใช้งาน Ubuntu ไฟลังกล่าวจะคลายตัวออก และจะใช้งานได้คล้ายการติดตั้งตามปกติ

รูปภาพ

จะติดตั้ง Windows ซ้อนใน Suriyan แบบเดียวกับในหัวเรื่อง “อยากติดตั้ง Suriyan แต่ไม่อยากแบ่งพาร์ทิชันในเครื่อง” ได้หรือไม่

เนื่องจาก Windows ไม่ความสามารถที่จะติดตั้งในลักษณะนั้น การจะติดตั้ง Windows ซ้อนใน Suriyan ในลักษณะเดียวกัน ขึงไม่สามารถทำได้โดยตรง แต่จะต้องใช้โปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนไว้ในระบบ ซึ่งโปรแกรมในลักษณะดังกล่าวที่มีใน Suriyan มีชื่อว่า Virtualbox ซึ่งสามารถติดตั้งได้ ผ่านโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์

เราสามารถ Clone Suriyan ได้เช่นเดียวกันกับ Windows โดยสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ควรจะทำกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นรุ่นเดียวกัน สำหรับเครื่องมือในการ Clone หากคุณไม่มีลิขสิทธิ์ของ Norton Ghost ที่ถูกต้อง เราขอแนะนำให้ใช้ CloneZilla ซึ่งสามารถ Clone เครื่องได้เช่นเดียวกับ Norton Ghost ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี ที่ clonezilla.org

รูปภาพ

Suriyan ออกแบบให้รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สถาปัตยกรรม i386 ซึ่ง Macbook รองรับสถาปัตยกรรมนี้ จึงสามารถลงได้ แต่การติดตั้งบนเครื่อง Macbook นั้นอาจจะมีปัญหาในด้าน Driver และระบบจัดการพลังงานจึงไม่แนะนำให้ใช้

อาการข้อความเกี่ยวกับ BusyBox เกิดจากการที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีได้ โดยควรจะตรวจสอบรอยบนแผ่นซีดี และอาการเสียของไดรว์ซีดี