การอ่านข่าวผ่านมาตรฐาน RSS Feed สามารถทำได้ด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่มีอยู่ใน Suriyan หลายโปรแกรมด้วยกัน ซึ่งโปรแกรมที่แนะนำมีชื่อว่า Liferea สามารถติดตั้งผ่านโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ได้ และโปรแกรมมีการใช้งานเหมือนโปรแกรมอ่าน RSS Feed โปรแกรมอื่นๆ เมื่อติดตั้งแล้วเปิดเรียกใช้

ไปที่เมนู > อินเตอร์เน็ต > Liferea Feed Reader

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Liferea

รูปภาพ

เว็บไซต์ที่ต้องใช้โปรแกรม Siverlight ในการเข้าชมจะต้องติดตั้ง Firefox ปลั๊กอินที่ชื่อ Moonlight ซึ่งพัฒนามาให้ใช้บนลีนุกซ์ ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.go-mono.com/moonlight/download.aspx แล้วเลือกดาวน์โหลดแบบ 32bit

รูปภาพ

เมื่อเลือกดาวน์โหลดแล้ว Firefox จะถามว่าต้องการติดตั้งหรือไม่ ให้ตอบตกลง

รูปภาพ

หลังจากนั้นให้รอการดาวน์โหลดปลั๊กอินสักครู่

รูปภาพ

เมื่อติดตั้งแล้วให้รีสตาร์ท Firefox ก็จะสามารถท่องเว็บไซต์ที่ใช้ Silverlight ในการเข้าชมได้

รูปภาพ

เว็บธนาคารหรือเว็บบางหน่วยงานมีการจำกัดเฉพาะเบราวเซอร์ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถใช้ Firefox เรียกเข้าใช้งานบริการได้ วิธีแก้ไขอาจจะต้องทดสอบการเข้าใช้งานด้วยเบราวเซอร์ที่ชื่อ Opera อย่างไรก็ตามนั่นอาจไม่สามารถใช้ได้กับเว็บธนาคารทุกแห่ง ดาวน์โหลด Opera ได้ที่
http://www.opera.com/browser/download โดยเลือกประเภทดาวน์โหลดเป็น Ubuntu

รูปภาพ

สำหรับการติดตั้ง .deb ให้ดูจากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร”
เมื่อติดตั้งแล้วสามารถเรียกใช้ได้จากเมนู > อินเตอร์เน็ต > Opera

รูปภาพ

รูปภาพ

วิทยุออนไลน์ ในลักษณะที่ฟังผ่าน Windows Media Player นั้น Suriyan สามารถฟังได้ตามปกติอยู่แล้ว และสามารถเปิดฟังในโปรแกรมปกติได้ โดยคลิกขวาที่ตัว Applet แล้วเลือก เปิดด้วย “โปรแกรมเล่นภาพยนตร์”

รูปภาพ

ต้องการจับภาพหน้าเว็บไซต์ แต่ขนาดของเว็บยาวเกินหน้าจอจะจับภาพทั้งหมดได้ เราสามารถใช้ส่วนเสริมของ Firefox ช่วยในการจับภาพให้เรา แทนที่จะต้องคอยจับเป็นช่วงๆ แล้วมาตัดต่อภาพด้วยตัวเอง

Extension ดังกล่าวมีชื่อว่า Screengrab สามารถติดตั้งได้จาก https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1146/

รูปภาพ

เมื่อติดตั้งแล้ว ให้ restart Firefox ก่อน จะพบกับไอคอน Screengrab ทางขวาล่างสุดของจอ ให้คลิกซ้าย > Save… > Complete Page/Frame…

รูปภาพ

ไฟล์ .mht คือ หน้าเว็ปไซต์ที่ถูก save มาโดยโปรแกรม internet explorer ซึ่งจะไม่สามารถเรียกใช้งานจากโปรแกรม mozilla firefox ที่เป็น web browser ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ suriyan ได้ ถ้าต้องการเรียกใช้งานไฟล์ดังกล่าวต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเสริมความสามารถ ให้กับ firefox ดังนี้

วิธีการ

  • เปิดโปรแกรม firefox ขึ้นมาทำงานโดยไปที่ โปรแกรม > อินเทอร์เน็ต > Firefox Web Browser
  • เข้าไปที่ website ดังต่อไปนี้ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/8051/
  • click ที่ Continue to Download

รูปภาพ

  • click ที่ Accept and Install

รูปภาพ

  • จะมี popup แสดงขึ้นมา ให้เราเลือกไปที่ “Install Now”

รูปภาพ

  • รอการดาวโหลดโปรแกรมเสริมสักครู่
  • เมื่อดาวโหลดเสร็จโปรแกรม firefox จะแจ้งว่าให้เราเริ่มการทำงาน firefox ใหม่ ดังนั้นให้เรา click ไปที่ “เริ่ม Firefox ใหม่”

รูปภาพ

  • firefox จะเริ่มต้นการทำงานใหม่อีกครั้ง และเมื่อสถานะของ firefox กลับมาพร้อมใช้งาน เราก็จะสามารถเปิดไฟล์ .mht ได้