Jokosher เป็นโปรแกรมสตูดิโอแบบง่ายจัดการแบบ multi-track ได้ ซึ่งสามารถอัดเสียง แก้ไข มิกซ์ และส่งออกในรูปแบบไฟล์เสียงฟอร์แมทต่างๆ ซึ่งง่ายต่อการใช้งานมากๆ ซึ่งเบื้องหลังผู้พัฒนาพัฒนาโปรแกรมนี้เป็นนักโปรดักชั่นด้านเสียงในทุกๆ ระดับดังนั้นโปรแกรมนี้จะทำให้ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น Jokosher มี feature หลักๆ ดังนี้

1. Interface ใช้งานง่าย
2. ง่ายในการแก้ไข ตัดแต่ง
3. สนับสนุนการมิกซ์เสียง มี VU ในการปรับระดับเสียง
4. นำเข้าไฟล์เสียง (Ogg, MP3, FLAC, WAV และไฟล์เสียงประเภทอื่นๆ ที่ GStreammer สนับสนุน)
5. เพิ่ม Instruments
6. Export เป็น MP3. Ogg, FLAC, WAV และ ไฟล์เสียงประเภทอื่นๆ ที่ GStreammer สนับสนุน)
7. มีเอกสารแนะนำ และมีชุมชนผู้ใช้คอยช่วยเหลือ

ติดตั้ง Jokhosher ได้โดยใช้คำสั่ง

apt-get install jokosher

ที่มา – Jokosher