การติดตั้งส่วนเสริมต่างๆ ของ Joomla เช่น Component, Module, Plugin หรือ Template เราสามารถติดตั้งได้โดยง่าย ผ่านตัวติดตั้งของ Joomla ได้เลย จึงทำให้สะดวกมาก การติดตั้งส่วนเสริมนั้นจะมีให้เลือกการติดตั้ง 3 แบบด้วยกันคือ ติดตั้งด้วยไฟล์บีบอัดที่อยู่บนเครื่องเรา, ติดตั้งจากไฟล์ที่อยู่ในไดเรกทอรี่ของ Joomla และสุดท้ายคือ ติดตั้งจาก URL แต่วิธีที่เป็นที่นิยมมากที่สุดจะเป็น การติดตั้งด้วยไฟล์บีบอัดบนเครื่องของเรา โดยส่วนใหญ่การติดตั้งโปรแกรมเสริมให้กับ Joomla จะทำตามวิธีนี้ โดยวิธีการติดตั้งสามารถทำได้ดังนี้

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมมาเก็บไว้บนเครื่องของตนเองก่อน
 2. จากนั้นให้เข้าไปที่หน้า Admin ของ Joomla ดูที่เมนูด้านบนเลือก Extension > Install/Uninstall
 3. เมื่อปรากฏหน้าจอติดตั้ง ให้เรากด Browse… จากนั้นเลือกโปรแกรมเสริมที่เราโหลดมาเพื่อจะติดตั้งลงไปบน Joomla แล้วกด Upload file and install
 4. เพียงเท่านี้การติดตั้งก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว

รูปภาพ

รูปภาพ

สำหรับส่วนเสริมที่เราติดตั้งลงไปนั้น จะถูกแยกออกตามหมวดหมู่ของมันเอง component, module, plugin, template เพื่อความเป็นระเบียบ

การสร้างแบบสำรวจ (Poll) นั้นเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บไซต์เรา และยังสามารถสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมเว็บไซต์เราได้ด้วยว่า มีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์เรา หรือจะสำรวจความคิดเห็นด้านอื่นๆที่เราอยากทราบก็ได้เช่นกัน

Poll นั้นเป็น component ที่ติดมากับ Joomla ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งส่วนเสริมใดๆ เพิ่มเติม วิธีการสร้าง Poll สามารถทำได้ดังนี้

 1. ไปที่หน้า Admin ที่เมนูด้านบน คลิก Components > Poll
 2. คลิก New เพื่อสร้าง Poll ใหม่
 3. ใส่รายละเอียดสำหรับ poll ได้แก่
  • ชื่อของ poll
  • กำหนดเวลาที่จะให้ผู้ชมเว็บไซค์แต่ละคน ใช้ในการลงคะแนน มีหน่วยเป็นวินาที
  • กำหนดว่าจะเผยแพร่ poll นี้หรือไม่
 4. กด Save เพื่อบันทึก

รูปภาพ

รูปภาพ

จากนั้นไปที่เมนู Extensions > Module Manger เพื่อจัดการ Poll ที่เราสร้างขึ้น ผ่านทาง Module polls คลิกที่ Polls ตั้งค่า module polls โดย

 1. คลิกที่ Enable เพื่อเปิดใช้งาน Poll
 2. เลือกตำแหน่งที่ต้องการแสดง Poll บนเว็บไซต์ของเรา
 3. เลือก Poll ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่
 4. กด Save เพื่อบันทึก
 5. Poll จะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ตามตำแหน่งที่เรากำหนด

รูปภาพ

รูปภาพ

หลังจากติดตั้ง Joomla แล้ว หากต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ สามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

1.เข้าไปที่หน้า Admin ของ Joomla
2.คลิกที่ Global Configuration

รูปภาพ

3.แก้ไขชื่อเว็บไซต์ตามต้องการที่ช่อง Site Name

รูปภาพ

4.จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หากต้องการเปลี่ยนหน้าตาของ Joomla หลังจากติดตั้งแล้ว เราสามารถเลือกหน้าตาแบบอื่นได้ ด้วยวิธีดังนี้

1.เข้าไปที่หน้า Admin ของ Joomla
2.ที่เนูด้านบน เลือก Extensions > Template Manager

รูปภาพ

3.จะปรากฏรายการ Template ที่มีใน Joomla ของเรา
4.ให้ทำเครื่องหมายหน้า Template ที่ต้องการ
5.คลิก ปุ่ม Default เพื่อตั้งให้เป็นค่าปริยาย

รูปภาพ

รูปภาพ

Joomla นั้น ไม่มีความสามารถในการแสดงปฏิทินในตัว แต่เราสามารถเพิ่มความสามารถในส่วนนี้ได้ ด้วย Component ของ Joomla ซึ่งมีให้เลือกหลายตัวด้วยกัน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://extensions.joomla.org/extensions/calendars-a-events และสามารถติดตั้งได้ด้วยวิธีติดตั้ง Component ตามปกติ โดยสามารถดูวิธีการติดตั้ง Component ได้ที่ข้อ xxx

สำหรับในหัวข้อนี้ จะขอแนะนำการใช้งาน Component ที่ชื่อ JEvents ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://extensions.joomla.org/extensions/calendars-a-events/events/events-calendars/95

1.หลังจากติดตั้งแล้วจะปรากฏเมนูเรียกใช้ Component ดังภาพ

รูปภาพ

2.จะปรากฏการตั้งค่า Component ดังภาพ ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้ตามต้องการ

รูปภาพ

3.เพื่อให้ Component สามารถแสดงผลที่หน้าแรกได้ จำเป็นต้องเปิดใช้ Module ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์เดียวกันข้างต้น และสามารถติดตั้งได้ด้วยวิธีเดียวกับที่ติดตั้ง Component

รูปภาพ

4.เมื่อเปิดใช้ Module แล้ว จะพบปฏิทินแสดงอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด

รูปภาพ

หากพบผู้ใช้ที่มีลักษณะเป็น Spamer เราสามารถลบผู้ใช้ได้ โดยวิธีการดังนี้

1.ไปที่หน้า Admin ของ Joomla จากนั้นคลิกที่ปุ่ม User Manager

รูปภาพ

2.จะปรากฏรายชื่อผู้ใช้ขึ้นมา ให้กาเครื่องหมายถูกหน้าชื่อผู้ใช้ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม Delete เพื่อลบผู้ใช้คนดังกล่าว

รูปภาพ

โปรแกรม Joomla มีตัวจัดการภาพในตัวอยู่แล้ว โดยไม่ต้องติดตั้ง Component เพิ่มเติมแต่อย่างใด การแนบภาพในเนื้อหาสามารถทำได้ในขั้นตอนการเขียนเนื้อหา ซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

1.ที่หน้า Admin ให้คลิกที่ Add new article เพื่อเขียนเนื้อหา

รูปภาพ

2.จะปรากฏหน้าจอสำหรับเขียนเนื้อหา โดยที่ด้านล่างของกล่องเขียนเนื้อหาจะมีปุ่มที่เขียนว่า Image ให้คลิกที่ปุ่มดังกล่าว

รูปภาพ

3.จะปรากฏกล่องโต้ตอบการจัดการภาพ อัปโหลดภาพ และแนบภาพ

รูปภาพ

4.ให้คลิกภาพที่ต้องการแล้วกด Insert เพื่อแทรกภาพ
5.ภาพจะปรากฏในหน้าจอเขียนเนื้อหา ให้เขียนเนื้อหาได้ตามปกติ โดยให้จัดวางภาพไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ

รูปภาพ

วิธีการติดตั้งชุดตกแต่งของ Joomla หรือที่เรียกว่า Template นั้น เราสามารถทำได้ผ่านตัวติดตั้งของ Joomla โดยเราจะต้องมีไฟล์ Template ของ Joomla ก่อน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์แจก Template ฟรีของ Joomla ซึ่งสามารถค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ตหรือจะสั่งซื้อจากเว็บไซต์บางแห่งที่สร้าง Template ขายโดยเฉพาะก็ได้ หลังจากได้ Template ที่ต้องการแล้ว เราสามารถติดตั้งได้ด้วยวิธีการดังนี้

1.ไปที่หน้า Admin ของ Joomla
2.ที่เมนูด้านบน คลิก Extensions > Install / Uninstall

รูปภาพ

3.จากนั้นที่ช่อง Upload Package File ให้คลิกปุ่ม Choose file และเลือกไฟล์ที่ต้องการ
4.จากนั้นคลิกที่ Upload file & install

รูปภาพ

5.รอสักครู่ Joomla จะติดตั้ง Template ให้เราโดยอัตโนมัติ
6.เมื่อติดตั้งแล้ว เราสามารถเปลี่ยนธีมได้ โดยสามารถดูวิธีเปลี่ยนธีมได้ที่ข้อ xxx

หากต้องการยกเลิกการแสดงชื่อเว็บไซต์ใน Joomla นั้น การแก้ไขจะขึ้นอยู่กับ Template ที่เราเลือกใช้ โดยเราจะต้องเข้าไปแก้ไขที่ Template ที่ใช้อยู่

1.ให้ไปที่หน้า Admin ของ Joomla จากนั้น ที่เมนูด้านบนให้เลือก Extensions > Templates manager

รูปภาพ

2.จากนั้นให้คลิกที่ชื่อ Template ที่ต้องการแก้ไข

รูปภาพ

3.ซึ่งในการแก้ไขนั้น เราจะต้องแก้ไขที่ HTML หรือ CSS ตามแต่ความต้องการ และตามแต่รูปแบบของการเขียน Template นั้น ซึ่งจะต้องศึกษาไปตามแต่ละ Template ที่จะแก้ไข คลิกที่ Edit HTML เพื่อแก้ไขรายละเอียดของ HTML ในกรีที่ธีมนั้นๆ จะต้องแก้ที่ HTML

รูปภาพ

4.จะปรากฏโค้ด HTML ให้แก้ไขตามต้องการ

รูปภาพ

การนำข่าวสารจากเว็บไซต์อื่นมาแสดงในเว็บไซต์ของเรานั้น สามารถทำได้ผ่านมาตรฐาน RSS ที่ Joomla รองรับ โดยใช้ Component News Feeds ซึ่งมีใน Joomla อยู่แล้ว

1.สามารถเข้าใช้ได้ที่เมนู Component > News Feeds ที่หน้า Admin ของ Joomla

รูปภาพ

2.จะเข้าสู่หน้ารายการ Feed ให้คลิกที่ New เพื่อเพิ่ม Feed ใหม่

รูปภาพ

3.กำหนดค่าตามต้องการ

รูปภาพ

4.กำหนดค่าการแสดงผลที่หน้า Module

รูปภาพ