งานประกาศผลรางวัล Linux New Media ที่จัดขึ้นที่เดียวกับงานแสดงสินค้า CeBIT ประเทศเยรมัน Deian คว้า 2 รางวัลจาก 7 ประเภทการประกวด โดยได้รางวัลในประเภท Best Open Source Server Distribution และ Outstanding Contribution to Open Source/Linux/Free Software ซึ่งรางวัลนี้ได้จากการโหวดแบบ On Line จากชุมชน Linux Distro ต่างๆ ซึ่งการคัดเลือกในปีนี้แตกต่างจากปีก่อนๆ ที่มีการคัดเลือกจากบรรณาธิการหนังสือผู้เชี่ยวชาญด้านโอเพนซอร์สเท่านั้น ผู้ที่เป็นตัวแทนรับรางวัลของ Debian Community คือ Officers Meike Reichle และ Alexander Reichle-Schmehl