เช้านี้มาพร้อมกับข่าวสั้น แต่คิดว่าน่าตกใจพอสมควร คือ Default search ของ Firefox ใน Ubuntu 10.04 จะเป็น Yahoo! ครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นกับช่องตรงกลาง ที่เป็นหน้าแรกเวลาเราเปิด Firefox ขึ้นมา และที่มุมขวาบน ที่เป็นช่อง Search อย่างไรก็ตาม เรายังสามารถปรับกลับไปเป็น Google เหมือนเดิมได้อยู่ครับ

ก็ข่าวสั้นๆ เท่านี้ครับ รายละเอียดเติ่มเติมดูที่ ที่มา และประกาศ

ที่มา – http://ubuntuclub.com/node/1733