ช่วงปลายมกราคมที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปช่วยทีม NECTEC ตัดสินการแข่งขันสร้างเว็บไซต์ด้วย Drupal ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และโครงงานทางวิทยาศาสตร์เมืองสามหมอก พบสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างจากที่คาดไว้ในหัว ซึ่งคิดว่าคงเป็นสิ่งที่ผู้อ่านหลายๆท่านก็คงคาดไม่ถึงเช่นเดียวกัน

คือ เด็กที่นั่นมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างมาก ไม่ต่างจากเด็กกรุงเทพที่เราเห็นสักเท่าไหร่นัก จะเป็นด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน หรือจะด้วยความขยันของเด็กเองก็ไม่อาจทราบได้ แต่จากที่ได้เห็นผลงานต่างๆ ที่เด็กทำออกมา ค่อนข้างตกใจว่าเด็กที่เข้าร่วมแข่งขันในบางกลุ่มสามารถทำงานได้ไกล้เคียงกับผลงานจากคนที่ทำงานในอาชีพนั้นๆจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทำเว็บไซต์ด้วย Drupal การสร้างผลงานออกแบบกราฟิกด้วย GIMP หรือจะเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ด้วยภาษา C

ดังนั้น แปลได้ว่า แท้ที่จริงแล้ว เด็กทุกคนมีความสามารถเทียบเท่ากันหมด และการฝึกให้เด็กใช้งานโอเพนซอร์สก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินจริง เพียงแต่เราจะหยิบยื่นโอกาสให้กับเด็กได้มากน้อยเท่าไหร่เสียมากกว่า