การแทรกวิดีโอใน Moodle ทำได้โดย กดที่โหมดเนื้อหาแบบ html จากนั้นใส่โค๊ดเหล่านี้ลงไป

<embed src="โฟลเดอร์/แฟ้มวิดีโอ" loop="true" autoplay="false" width="145" height="60"></embed>

ทั้งนี้แฟ้มวิดีโอที่รองรับ ขึ้นอยู่กับความสามารถของ Browser ผู้ชม ดังนั้นควรเลือกรูปแบบที่สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม เช่น AVI

การเพิ่มภาษาให้เว็บไซต์ Moodle ทำได้โดยผู้ดูแลระบบทำการเพิ่มโดยไปที่

Site Administration > Language > Language packs

รูปภาพ

ให้เลือกภาษาที่ต้องการติดตั้งเพิ่มจากรายการทางด้านขวาและเลือก Installed selected language pack หากต้องการถอดถอนภาษาให้เลือกภาษาที่ต้องการถอดถอนทางซ้ายแล้วเลือก Uninstall selected language packs และถ้าต้องการปรับปรุงการแปลภาษาให้เลือก Update all installed language packs

รูปภาพ

การเปิดใช้ cookies จำเป็นต่อการเข้ามาใช้งานในระบบ Moodle มากเพราะเกี่ยวกับการเข้าระบบของผู้ใช้ ดังนั้นหากมีปัญหาแจ้งเตือนในลักษณะรูป

รูปภาพ

ให้ตรวจดูว่าตั้งค่า Privacy ใน เมนู tools > Internet options… แท็บ privacy ให้มีค่า security สูงเกินไปหรือเปล่า จึง block cookie
อีกวิธีลองลบ cookie ปัจจุบันทิ้งให้หมดโดยไปที่เมนูของ IE ไปยัง tool > internet option แล้วเลือก delete cookie

ค่าปริยายของการตั้งรหัสผ่านใน Moodle อาจสร้างความยุ่งยากในการจดจำสำหรับเด็กนักเรียน เช่น บังคับให้ต้องมีตัวอักษรพิมพ์เล็ก/ใหญ่ ตัวเลขและสัญลักษณ์ภายในรหัสผ่าน แต่ก็สามารถเปลี่ยนให้การตั้งรหัสผ่านเข้มงวดน้อยลงหรือเป็นตามที่ต้องการได้ โดยผู้ดูแลระบบ Moodle ต้องเข้าไปเปลี่ยนที่

Security > Site Policies > Password Policy

รูปภาพ

ให้นำเครื่องหมายถูกออก หรือจะเปลี่ยนค่าในหมวด Password Policy ให้เป็นไปตามที่ต้องการได้เช่นกัน

รูปภาพ

Microsoft ได้พัฒนา addon ที่ทำให้เปิดและแก้ไขเอกสาร Microsoft Office (2003,2007) พร้อมทั้งบันทึกเก็บไว้บนเว็บไซต์ Moodle
โดยเปิดให้ดาวน์โหลด add on ได้ฟรีที่
http://www.educationlabs.com/projects/officeaddinformoodle/Pages/default.aspx

รูปภาพ

Modules ของ Moodle จะถูกแบ่งออกเป็นประเภท ซึ่งหากผู้ใช้วาง modules ไว้ผิดที่ จะทำให้ Moodle ไม่สามารถเรียกใช้ modules นั้นๆ ได้
ประเภทของ modules ใน Moodle มี 3 ประเภท คือ Activities, Blocks, Filters ผู้ใช้จำเป็นต้องวาง modules ให้ถูกประเภท โดยดูประเภทจากเว็บไซต์ Moodle ซึ่งท่านดาวน์โหลด modules นั้นมา

ผู้ดูแลระบบที่ต้องการติดตั้งภาษาไทยให้กับ Moodle สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.ดาวน์โหลดชุดภาษาไทยจากเว็บไซต์ Moodle ที่

http://download.moodle.org/download.php/lang16/th_utf8.zip

2.unzip และอัพโหลดยังที่ติดตั้ง Moodle ไว้ภายใต้แฟ้มชื่อ lang

รูปภาพ

3.กำหนดค่าภาษาใน Moodle ที่ Language > Language Settings และ language > Language editting
ซึ่งจะมีภาษาไทยให้เลือกเป็นค่าปริยายและค่าเมนูปัจจุบัน

รูปภาพ

ใน Moodle สามารถเปลี่ยนธีมให้กับหลักสูตรหรือปรเะเภทให้แตกต่างกันเพื่อตกแต่งเว็บไซต์ให้น่าสนใจไม่จำเจ ซึ่งทำได้โดยกำหนดค่า
เมนูภาษาอังกฤษเลือก Appearance > Themes > Theme settings แล้วเลือก Allow category themes และ/หรือ Allow course themes

รูปภาพ

Moodle ได้ให้เครื่องมือในการตรวจสอบผู้ใช้ที่มีลักษณะสแปมและลบผู้ใช้เหล่านั้นออกจากระบบเพื่อไม่ให้โพสต์เนื้อหาขยะยังเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบได้โดยไปที่

Reports > Spam cleaner

รูปภาพ

จะใช้วิธีค้นหาโดยใส่คำที่ต้องการค้นหาเป็นพิเศษ หรือใช้ Autodetect common spam patterns เพื่อค้นหาคำที่มักใช้ในการสแปม เมื่อค้นหาเจอแล้วจะลบผู้ใช้สแปมเป็นรายบุคคล (Delete user) หรือลบผู้ใช้สแปมทั้งหมด (Delete all these user account)

หากผู้ดูแลลบ site administration ออกไปโดยไม่ตั้งใจ สามารถเรียกเมนูดังกล่าวกลับมาได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.เข้าสู่ระบบ ด้วย user & password ของ admin
2.คลิกที่ปุ่ม “เริ่มการแก้ไขหน้านี้”

รูปภาพ

3.คลิกเลือกรายการบล็อคแล้วเลือกเพิ่ม

รูปภาพ

4.เลือกจัดการระบบจากรายการ ซึ่งเป็นการเรียก Site Administration ขึ้นมาใหม่

รูปภาพ

Site Administration ก็จะกลับมาเหมือนเดิม

รูปภาพ