บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้นำในธุรกิจสื่อสารมวลชน ดำเนินธุรกิจในการนำเสนอข่าวสารโดยสื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์
เดอะเนชั่น, คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพBizweek รวมทั้งสื่อทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ มานานกว่า 36 ปี
มีความประสงค์รับพนักงานหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต

System Engineer (2 positions)

Developer (2 positions)

Linux System Administrator (3 positions)

Database Administrator (3 positions)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nationchannel.com/event/2008/qualification/