ใน Suriyan มีเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบระบบอยู่แล้ว ซึ่งสามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มแต่อย่างใด วิธีตรวจสอบผู้ที่อยู่ในระบบให้

ไปที่เมนูระบบ > ดูแลระบบ > ตรวจสอบเครือข่าย จะปรากฏหน้าต่างตรวจสอบเครื่องข่ายขึ้นมา

รูปภาพ

ให้คลิกที่แท็บ Finger โปรแกรมจะตรวจสอบผู้ที่กำลังอยู่ในระบบตอนนี้ให้ในทันที
รูปภาพ

ใน Suriyan มีเครื่องมือที่ใช้ในการ Ping อยู่แล้ว เราสามารถเข้าใช้เครื่องมือ Ping ได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > ตรวจสอบเครือข่าย

รูปภาพ

เลือกแท็บ Ping ให้ป้อนที่อยู่เครือข่าย ลงไปในช่อง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Ping

รูปภาพ

สามารถเชื่อมต่อได้ แต่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมผ่านศูนย์ซอฟท์แวร์ชื่อ gnome-ppp และสามารถเรียกใช้งานได้ดังนี้

 • ไปที่เมนู > อินเตอร์เน็ต > GNOME PPP

รูปภาพ

 • click ไปที่ Setup แล้วตั้งค่าต่างๆที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อ
 • เมื่อต้องค่าเสร็จแล้วให้กด close เพื่อกลับมาหน้าแรกของโปรแกรมแล้วกรอก username และ password และ Phone number แล้วทำการเชื่อมต่อ

รูปภาพ

สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อได้โดยไปที่เมนู “ระบบ” > “ปรับแต่งพื้นโต๊ะ” > “การเชื่อมต่อเครือข่าย”

รูปภาพ

เปลี่ยน tab ไปที่ VPN

รูปภาพ

เลือก “เพิ่ม” แล้วตามด้วย “Create…”

รูปภาพ

ให้เติมรายละเอียดในการเชื่อมต่อ
– Connection name ให้ตั้งชื่อให้กับการเชื่อมต่อ vpn ที่สร้างขึ้น
– Gateway ให้ใส่หมายเลข ip address ของ VPN server ลงไป
– Username , Password ให้ใส่ username และ password ของ vpn user ลงไป
– ถ้าระบบ vpn server ของเรามีการกำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อที่ละเอียดมากกว่านี้เราสามารถ click ที่ advanced เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบละเอียดได้

รูปภาพ

เมื่อต้องการจะเชื่อมต่อ vpn ให้ click ไปที่ icon ที่แสดงสถานะการเชื่อมต่อ network ที่ taskbar ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
เลือกไปที่ VPN Connections แล้ว click ที่ vpn connection ที่ได้สร้างไว้เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อเข้าระบบ

รูปภาพ

การ join domain ใน suriyan ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมชื่อ likewise-open จากศูนย์ซอฟท์แวร์ลงไปใน suriyan ให้เรียบร้อยเสียก่อน

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ของโครงการ likewise-open

รูปภาพ

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราสามารถ join domain ได้ดังนี้

 • ทำการตั้งค่า dns ของเครื่องที่ต้องการ join domain ให้เป็นหมายเลข ip ของเครื่อง Domain Controller

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

 • เปิด terminal ขึ้นมาแล้วทำการ join domain ด้วยคำสั่ง sudo domainjoin-cli join mydomain domainadmin

mydomain ให้แทนด้วย domain ที่เราต้องการ join ลงไป
domainadmin ให้แทนด้วย username ของ admin ใน domain ที่เราจะ login ลงไป

รูปภาพ

 • ระบบจะถาม password ของ Domain admin ถ้าเรากรอก password ถูกต้องและ join domain ได้สำเร็จ จะมีข้อความตอบกลับมาจาก server ว่า SUCCESS

 • ตั้งค่าให้โปรแกรม likewise-open ที่ใช้ในการ join domain เริ่มทำงานทันทีที่เปิดเครื่องให้เปิด terminal ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำสั่ง sudo update-rc.d likewise-open defaults แล้ว enter หลังจากนั้นทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ เราก็จะสามารถ login เข้า domain ได้เลยทันทีอัตโนมัติ

 • ให้ restart เครื่องที่จะทำการ join domain ซึ่งเมื่อ restart เสร็จแล้วให้ทำการ login เข้าระบบด้วย user ดังนี้ DOMAINdomainuser

DOMAIN ให้แทนด้วยชื่อ domain แบบย่อ ของ domain ที่เราต้องการจะ join ลงไป ตามตัวอย่าง ได้เป็น SURIYAN
domainuser ให้แทนด้วย username ของ user ใน domain ที่เราจะใช้ login เข้าระบบ ตามตัวอย่าง login ด้วย suchart

รูปภาพ

เพิ่มเติม: หากต้องการยกเลิกการ join domain ให้พิมพ์คำสั่ง sudo domainjoin-cli leave suriyan.in.th Administrator ใน terminal แล้ว enter ก็จะสามารถยกเลิกการ join domain ได้

รูปภาพ

หากเครื่องดังกล่าวเป็น Linux หลักๆ เช่น Ubuntu/Redhat/Fedora/openSUSE สามารถใช้โปรแกรม avahi-discover ตรวจสอบได้เบื้องต้น

รูปภาพ

หรือใช้โปรแกรม nmap ซึ่งเป็นโปรแกรมในระบบคำสั่งที่ใช้ scan port ที่ใช้งานผ่าน command line แต่ถ้าถนัดการใช้งาน gui สามารถเรียกใช้งานโปรแกรม scan port ได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > ตรวจสอบเครือข่าย > ตรวจพอร์ต

รูปภาพ

วิธีใช้งานให้ใส่หมายเลข ip เครื่องที่เราต้องการตรวจสอบลงไปในช่อง “ที่อยู่เครือข่าย” แล้วคลิกไปที่ “ตรวจ”

รูปภาพ

 • ให้ตรวจสอบว่าอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติ
 • ให้คลิกขวาที่ไอคอนอินเทอร์เน็ตทางขวาล่าง เลือก แก้ไขการเชื่อมต่อ

รูปภาพ

 • เลือกการ์ดแลนใบที่ต่อกับเครื่องอื่น แล้วกด Edit

รูปภาพ

 • ที่แท็บ IPv4 Settings เลือก Shared to other computers

รูปภาพ

 • กด Apply แล้วปิด

เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว เราสามารถดูหมายเลขไอพีได้ โดยการคลิกขวาที่ไอคอนสถานะการเชื่อมต่อ ที่อยู่บริเวณขวาล่างของหน้าจอ แล้วเลือก ข้อมูลการเชื่อมต่อ

รูปภาพ

จะปรากฏหน้าต่างแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อ ซึ่งจะมีข้อมูลของหมายเลขไอพีปรากฏอยู่ด้วย

รูปภาพ

การเปลี่ยนค่า Mac address ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเพราะอาจจะเป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ดูแลระบบ เครือข่าย แต่หากจำเป็นต้องทำเพื่อทดสอบระบบหรือเพื่อใช้ในงานต่างๆ แล้ว ใน Suriyan มีเครื่องมือที่จะทำให้เราเปลี่ยนค่า Mac address ของเราได้อย่างง่ายได้

วิธีทำ

 • ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > การเชื่อมต่อเครือข่าย

รูปภาพ

 • จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบการเชื่อมต่อขึ้นมา
 • คลิกเลือกแท็บ และชื่อการเชื่อมต่อที่ต้องการ
 • คลิก Edit…

รูปภาพ

 • จะปรากฏค่า Mac address ที่ช่องนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงค่า Mac address ได้ตามต้องการ
 • เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Apply

รูปภาพ

หากเครือข่ายของท่านจำเป็นต้องใช้หมายเลขไอพีตายตัว หรือที่เรียกว่าการ Fix IP ใน Suriyan สามารถทำได้ ด้วยวิธีการดังนี้

วิธีทำ

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > การเชื่อมต่อเครือข่าย

รูปภาพ

 • จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบการเชื่อมต่อขึ้นมา
 • คลิกเลือกแท็บ และชื่อการเชื่อมต่อที่ต้องการ
 • คลิก Edit…

รูปภาพ

 • จะปรากฏการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ให้คลิกที่แท็บ IPv4 Settings
 • ช่อง Method เลือกเป็น Manual
 • กำหนดค่าต่างๆ ตามต้องการ แล้วคลิก Apply…

รูปภาพ