โดย default เมื่อเราติดตั้ง Alfresco พอร์ตสำหรับเข้าถึงคือ :8080 แต่เมื่อเราต้องการเข้าถึง Alfresco ผ่านพอร์ต 80 เราจึงใช้ Nginx เข้ามาช่วย ดังนี้
ก่อนอื่นติดตั้ง Nginx ก่อน โดย

sudo apt-get install nginx

จากนั้นเข้าไปยัง /ect/nginx/sits-available

sudo cd /etc/nginx/sites-available

สร้างไฟล์ไซต์ดังนี้

sudo vi alfresco

null

จากนั้นสร้าง symbolic link

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/alfresco.ezref.info /etc/nginx/sites-enabled/alfresco

restart nginx โดย

sudo service nginx restart

จากนั้นลองเข้า alfresco โดยพอร์ต 80 ดู จะได้ดังรูป

null

Nginx คือแพ็คเกจที่เใช้ติดตั้งเพื่อที่จำทำให้เครื่อง Server สามารถทำงานเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้เป็นคู๋แข่งของ Apache ที่หลายคนรู้จักดี ความสามารถของ Nginx สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://nginx.org/en/ ใน How-To ครั้งนี้จะมาทำการเปิดใช้งานความสามรถหนึ่งของ Nginx กันนั่นก็คือ Nginx Load Balancing
Nginx Load Balancing เป็นวิธีการกระจายภาระการทำงานของเครื่อง Server ที่มีอยู่หลายเครื่องให้ช่วยกันรับภาระการทำงานใน How-To ครั้งนี้จะเป็นการทำงานแบบ Round Robin ซึ่งกำหนดให้มีเครื่อง Server 3 เครื่อง ดังนี้

  • backend1.example.com
  • backend2.example.com
  • backend3.example.com

ติดตั้ง Nginx ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install nginx

ทำการแก้ไขไฟล์ default ใน /etc/nginx/sites-available เพื่อเพิ่มความสามารถ Upstream Module (Load Balancing) ให้กับ Nginx ด้วยคำสั่ง

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default


Continue reading