สามารถกำหนดการตรวจการสะกดคำผิดได้โดย ไปที่

Tools > Spelling and Grammar >

รูปภาพ

เลือก Options

รูปภาพ

เลือก “Check spelling as you type” ตวจสอบคำเวลาที่พิมพ์

รูปภาพ

การแก้ไขตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติคือคุณสมบัติ Auto Correct ของ OpenOffice หากต้องการปิดคุณสมบัติให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

ที่แถบเมนูเลือก Tools>Autocorrect

รูปภาพ

ที่ tab Options
Clear any automatic option you want to disable (in this case Capitalize the first letter of every sentence) ออก

รูปภาพ

หากจะให้ OpenOffice ทำการแก้ตัวอักษรต้นประโยคที่เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นตัวใหญ่โดยอัตโนมัติให้กำหนดที่

ที่ Tools > Spelling and Grammar

รูปภาพ

เลือก Options

รูปภาพ

เลือกที่ “Check upper case words” กด OK

รูปภาพ

ปรกติเมื่อสั่งพิมพ์ชีทใน Calc จะถูกพิมพ์ตามการตั้งหน้าค่ากระดาษในแนวเดียวกัน หากต้องการให้ชีทบางแผ่นถูกพิมพ์ในแนวนอนบ้างแนวตั้งบ้าง ให้กำหนดดังนี้

1.เลือกที่เมนู Format>Styles and Formatting หรือกด F11
2.คลิกicon “Page Styles” (ที่สองจากซ้าย)

รูปภาพ

3.คลิกขวาใน page style เลือก New

รูปภาพ

ที่หน้าต่าง Page style ตั้งชื่อ เช่นตั้งว่า Landscape

รูปภาพ

คลิกขวาเลือก “Modify” เพื่อแก้ไข style ให้ไปที่tab “Page ” เปลี่ยนหน้ากระดาษเป็น Landscape

รูปภาพ

รูปภาพ

กด OK เพื่อปิดหน้าต่าง
ที่ sheet ที่เราต้องการเป็นพิมพ์แนวนอน ให้เรา double click page style ที่เราเพิ่งสร้าง sheet ไหนที่จะเป็นแนวตั้งก็ไม่ต้องเลือก (default)

คุณสมบัติสร้างลิงก์ URL และทำการขีดเส้นใต้ให้กับลิงก์นั้นโดยปรกติจะถูกกำหนดมาให้ไว้ หากต้องการแก้โดยยกเลิกการขีดเส้นใต้และเปลี่ยนสีให้กำหนดที่

Tools > AutoCorrect เลือก tab Options

หาตัวเลือก URL recognition เอาเครื่องหมายออก ก็จะยกเลิกการแก้ url

รูปภาพ

คลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือก Open with เลือก MS office วิธีนี้เป็นการเปิดเป็นครั้งคราว แต่หากต้องการให้ไฟล์นี้เปิดด้วย MSoffice ตลอดไปก็ให้คลิกขวาที่ไฟล์เลือก property ที่tab General ตรงที่เขียบว่า open with ให้เลือก browse เป็น Msoffice

รูปภาพ

รูปภาพ