เนื่องจากกระแสความต้องการใช้งานโอเพนออฟฟิศในประเทศไทยมีมาขึ้นเรื่อยๆ และคาดการณ์ว่าในภาวะเศรษฐกิจขาลงแบบนี้ ความต้องการจะต้องเพิ่มขึ้นอีกมากมาย และอย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าการใช้งานโอเพนออฟฟิศยังมีความผิดพลาดจากการทำงานของซอฟต์แวร์กับภาษาไทย โดยเฉพาะในกรณีของการย้ายไฟล์ใช้งานไปมาระหว่างไมโครซอฟท์ออฟฟิศกับโอเพนออฟฟิศ แม้จะสามารถบันทึกและแก้ไขไปมาข้ามระบบได้ แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงมีความคิดที่จะทำการระดมสมองเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อทำการแก้ไขข้อผิดพลาดของโอเพนออฟฟิศ

การแก้ไขเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ 2-3 ปีก่อน ล่าสุดโอเพนออฟฟิศเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยทำการเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่จาก 2.4 มาเป็น 3.0 เมื่อปลายปี 2551 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้โอเพนออฟฟิศมีความสามารถเพิ่มขึ้นมากมายอีกทั้งหน้าตาก็สวยงามขึ้นกว่าเก่า แต่ความผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้งานภาษาไทยก็ยังคงอยู่ และคนที่จะบอกกับเราได้ว่าข้อผิดพลาดอันไหนพบบ่อยหรือข้อผิดพลาดไหนสำคัญควรทำการแก้ไขก่อน ก็หนีไม่พ้นคนที่ใช้งานมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน ซิป้าจึงได้ทำการระดมสมองเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมี เนคเทค, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การเคหะแห่งชาติ, บริษัทสยามวาลา, บริษัทเอสแอนด์พี, บริษัทไอทีเบเคอรี่ และบริษัทโอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ เข้าร่วมประชุม

หลังจากที่ทำการพูดคุยพร้อมทั้งยกปัญหาที่หลายฝ่ายเคยเจอและยังคงเจออยู่มาช่วยกันดูว่า ข้อผิดพลาดไหนเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนที่ควรจะทำการแก้ไขก่อนได้ข้อสรุปเป็น 5 ข้อดังนี้

1.การแปลงข้อมูลวันที่มีข้อผิดพลาดในส่วนของปี พ.ศ.
กล่าวคือเป็นข้อผิดพลาดในการใช้งานงานโปรแกรม Calc ของโอเพนออฟฟิศ แล้วทำการบันทึกไฟล์เพื่อไปเปิดในโปรแกรม excel ผลที่ได้คือในส่วนของการแสดงวันที่ในส่วนของปี พ.ศ. ไม่ถูกต้อง จึงควรทำการแก้ไขเรื่องดังกล่าวโดยด่วน

2.ข้อผิดพลาดจากการใช้โปรแกรม writer ของโอเพนออฟฟิศทำการเปิดเอกสารที่ทำมาจากไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 2003
กล่าวคือเมื่อทำการเปิดไฟล์ที่ทำมาจากออฟฟิศ 2003 ในโอเพนออฟฟิศ พบว่าชนิดของตัวอักษรภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงขนาดตัวอักษรก็เปลี่ยนแปลง ทำให้เอกสารที่เปิดขึ้นมาต้องทำการแก้ไขเรื่องของฟอนต์และขนาดของตัวอักษร โดยความผิดพลาดนี้ไม่เกิดขึ้นกับเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ

3.ฟังก์ชัน Auto Complete ทำให้ตัวอักษรไทยบางตัวแสดงผลซ้อนกัน
กล่าวคือหากมีการเลือกใช้ฟังก์ชัน Auto Complete กับตัวอักษรภาษาไทยบางตัวจะเกิดการแสดงผลของตัวอักษรซ้อนกัน และต้องทำการแก้ไขโดยการลบแล้วพิมพ์ไหม่ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน ในขณะที่หากใช้ในเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่พบข้อผิดพลาดนี้

4.เส้นใต้ภาษาไทยหนาเกินไป
ในการใช้งานฟังก์ชันเลือกขีดเส้นใต้ข้อความภาษาไทยพบว่ามีขนาดของเส้นใหญ่ผิดปกติ ต่างจากการใช้งานในเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เอกสารมองดูแล้วไม่สวยงามจึงควรทำการแก้ไขเรื่องนี้

5.การแสดงผลของข้อมูลผิดพลาดใน input line ของโปรแกรม cals บนวินโดวส์วิสต้า
เมื่อมีการนำเอาโปรแกรม cals ไปทำงานบนวินโดวส์วิสต้า พบว่าในส่วนของ input line มีการแสดงผลภาษาไทยผิดพลาด โดยมีตัวอักษรซ้อนกันทำให้อ่านลำบาก

ซึ่งหลังจากที่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องข้อผิดพลาดที่ต้องเร่งทำการแก้ไข แล้ว ทางซิป้าก็จะดำเนินการต่อด้วยการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อทำการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ เพื่อให้คนไทยได้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้มากขึ้นบนความสมบูรณ์ที่มากขึ้น หากมีความคืบหน้าจะนำมาเสนอต่อไป อีกหนึ่งความตั้งใจดีเพื่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

เนื่องจากโครงการส่งเสริมการใช้ และพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของซิป้า มีส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด โดยเฉพาะซอฟต์แวร์สำหรับสำนักงานอย่าง "โอเพนออฟฟิศ" ซึ่งยังมีฟังก์ชันที่ยังไม่ตอบสนองความต้องการของคนไทยได้ครบ

ทางซิป้าจึงมีความคิดที่จะทำการแก้ไขฟังก์ชันที่มีความต้องเร่งด่วนของคนหมู่มาก ซึ่งการแก้ไขจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่ได้ความร่วมมือจากคนที่ใช้โดยตรง

จึงอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ขอรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้งานทั้งหมดว่าควรจะทำการแก้ไขโอเพนออฟฟิศในส่วนใดก่อน หลังจากรวบรวมข้อผิดพลาดต่างๆ ก่อนที่จะทำการแก้ไขส่วนที่จำเป็นต่อไป เพื่อให้คนไทยสามารถใช้งานโอเพนออฟฟิศได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการแก้ไขโอเพนออฟฟิศเพื่อคนไทยมาที่ pakpoom.ia@sipa.or.th ก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

Go-OO เป็น Open Office ที่นำเอาคุณสมบัติอย่าง OpenXML และการใช้งานไฟล์เอกสารเพื่อให้ Open Office ทำงานกับไฟล์เอกสารของ Microsoft Office ได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่นการใช้ field นอกจากจะทำงานได้ดีกับไฟล์เอกสารตระกูล Office แล้วการเปิดใช้รูปภาพรจาก WordPerfect ก้อทำได้ดียิ่งขึ้นด้วย อ้อและที่สำคัญหากไฟล์ Excel ของคุณมีมาโคร VBA Go-OO ก้อสามารถรันมาโครนั้นได้ทันที หาคุณกำลังคาดหวังกับการเปลี่ยนมาใช้ Open Office และยังกังกลกับการคำนวนบน Excel หรือกังวลกับเอกสารที่มีไฟล์ Visio พ่วงอยู่ในเอกสารแล้วจะทำงานบน Open Office ไม่ได้ Go-OO คือทางออกของคุณครับ :)

Go-OO มาพร้อมกับหน้าจอโปรแกรมที่คล้ายกับ Open Office แตกต่างกันเพียงนิดหน่อย ซึ่งจากจากจะแก้ปัญหาเรื่องความเข้ากันได้ของเอกสาร Go-OO ยังสามารถใส่มัลติมีเดียที่ใช้งานกันบน Linux ได้อย่างง่ายดาย เช่น ไฟล์มัลติมีเดียบน GStreamer, SVG, 3D trasitions เป็นต้น การแสดงผลเอกสารภาษาจีนที่ถูกต้องสมบูรณ์ และยังไม่หมดเพียงแค่นี้ Go-OO ยังทำงานได้กับ file selector บน Linux ได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในการใช้งานโปรแกรม

Go-OO ทำงานได้เร็วตั้งแต่โหลดโปรแกรมมีโปรแกรมฝังตัวใน System Tray เพื่อให้ง่านในการเรียกใช้โปรแกรม ซึ่งโดยปกติบน Linux ไม่มี ทำให้การทำงานของ Go-OO ทำงานบน Linux ได้เร็วมากขึ้น ใช้ memory น้อยลง ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น หากคุณเป็น Contributor ต้องการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ หรือแก้ไขบักใน Go-OO ก้อสามารถทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ซึ่ง Go-OO มีทีมงาทคอยจัดการเรื่อง code review เพียงแค่ส่ง patch ผ่านทางระบบ mailling list เท่านั้น ไม่ต้องกังวนเรื่อง patch ไม่ดีเรามีทีมงานคอยช่วยเหลือในการปรับปรุง patch ของคุณ Go-OO เลือกใช้ LGPLv3 และ CDDL เป็นสัญญาอนุญาติทำให้โค้ดยังคงอยู่มีการพัฒนาเพิ่มเติมได้และมีการปรับปรุงได้ง่ายและที่สำคัญสามารถพัฒนาให้สามารถทำงานได้กับ ชุดโปรแกรม Office อื่นๆ ได้

มาดูคุณสมบัติเด่นใน Go-OO กัน

SVG Support

3D transitions

 

Rich fields support

Startup performance

 

Unix systray quick-starter

 

Calc solver

 

Excel interoperability

 

VBA support

Mono integration

 

GStreamer integration

 

Text Grid rendering

 

EMF rendering

 

MS-Work import

 

WordPerfect Graphics import

 

ที่มา – Go-OO

   หลาย ๆ หน่วยงานคงมีปัญหากับการใช้งานเมนูภาษาอังกฤษของชุด Office หลาย ๆ ค่าย จึงมีบางหน่วยงานหรือบางองค์กรที่ต้องการเมนูสนับสนุนการใช้งานเป็นภาษาไทย ส่วนชุด Openoffice นั้นเป็นโปรแกรม Opensource ที่ใช้งานได้เหมือน Office ราคาแพง ๆ จากหลายค่าย ปัจจุบันได้พัฒนาจนถึงเวอร์ชั่น 3.0 ซึ่งในเวอร์ชั่นนี้มีความสมบูรณ์และรองรับมาตรฐานต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นและทางผู้พัฒนาชุดภาษา ก็ได้มีการออก Langpack เพื่อให้การใช้งานแต่ละประเทศง่ายขึ้น รวมถึงการ Langpack สำหรับคนไทยด้วย โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่

    สำหรับเมนูภาษาไทยยังอยู่ในขั้นทดสอบหากเจอข้อผิดพลาดในการใช้งานก็สามารถรายงานข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้ที่ http://th.openoffice.org/

     ในวันนี้ ทีมงาน OpenOffice.org ออกมาประกาศว่าสามารถ OpenOffice.org 3.0 รุ่นเต็มได้แล้วจากหน้าเว็บไซต์
     โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก (OpenOffice.org หรือ OO.o) เป็นชุดซอฟต์แวร์สำนักงาน ซึ่งใช้เตรียมเอกสาร และงานทั่วไปในสำนักงาน นอกจากนี้ โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก ก็ยังเป็นชื่อขององค์กรที่ตั้งขึ้นมา เพื่อดูแลและพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้อีกด้วย 
     โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก เป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส คือ เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมพัฒนาได้ในประเทศไทย มีการนำ โอเพนออฟฟิศดอตอ็อกมาพัฒนาต่อเพื่อให้ใช้งานภาษาไทยได้ โดยสองตัวหลักที่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง คือ ปลาดาวออฟฟิศ ที่สนับสนุนโดย ซัน ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) และ ออฟฟิศทะเล ที่พัฒนาโดยเนคเทค
 

     โอเพนออฟฟิศดอตอ็อกตั้งแต่รุ่น 2.0 เป็นต้นไป จะจัดเก็บเอกสารตามมาตรฐาน OpenDocument ซึ่งเป็นมาตรฐานเอกสารแบบเปิด และไม่ขึ้นกับโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง (สามารถเปิดแก้ไขด้วยโปรแกรมอื่นนอกเหนือจากโอเพนออฟฟิศดอตอ็อกได้)
     และตอนนี้ OpenOffice ได้ปล่อยเวอร์ชั่น 3.0 รองรับทั้ง Windows Mac Linux หน้าตาการใช้งานที่ง่ายขึ้น และรองรับภาษาไทย จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่อยากจ่ายค่าลิขสิทธิ์แพงครับ

 

โปรแกรมในชุดมีดังนี้…
     – Writer โปรแกรมประมวลผลคำ คุณภาพเทียบเท่ากับ Microsoft Word หรือ WordPerfect อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ export ไฟล์ เป็น PDF ได้ทันที
     – Calc สเปรดชีต คุณภาพเทียบเท่า Microsoft Excel หรือ Lotus 1-2-3
     – Impress โปรแกรมนำเสนอ คุณภาพเทียบเท่า Microsoft PowerPoint และมันยัง export presentations to Adobe Flash ได้อีกด้วย
     – Draw โปรแกรมวาดภาพแบบเวกเตอร์ คุณภาพเทียบเท่า CorelDRAW ครับ 
     – Base’ โปรแกรมฐานข้อมูล คุณภาพเทียบเท่า Microsoft Access

    ใน OpenOffice.org 3.0 นั้นได้เปลี่ยน Graphic ไปมากมายหลายจุด ตั้งแต่หน้า Splash จนถึงไอคอนต่างๆ ซึ่งธีมชุดใหม่นี้มืีชื่อว่า Galaxy และยังได้เพิ่ม Start Screen
ขึ้นมาอีกด้วย ซึ่งในโปรแกรมต่างๆก้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย ดังนี้

     – Writer – มี Slider สำหรับซูมเอกสารที่ดีกว่าเดิม (จากจดหมายข่าวบอกมาอย่างนั้น) ผู้ใช้สามารถแสดงเอกสารหลายๆหน้าในระหว่างแก้ไขเอกสารได้ และมีการรองรับการทำงานแบบหลายภาษาที่ดีขึ้น 

     – Calc – เพิ่มคอลัมน์ ให้รองมากขึ้นถึง 1024 คอลัมน์ มีระบบการแก้สมการที่ดีขึ้น และมีการเพิ่มคุณสมบัติบางประการเกี่ยวกับการใช้งานหลายคน

     – Draw – สามารถใช้วาดภาพขนาดโปสเตอร์ได้แล้ว (ขนาดสูงสึุดคือ 3 ตารางเมตร)

     – Impress – สามารถแสดง Presentation ในหลายๆจอได้ และแก้ไข Chart ให้ดูสบายตากว่าเดิม 

     ฟังก์การส่งออกเอกสารเป็น PDF ก็ได้รับการปรับปรุง โดยจะสนับสนุนเอกสารแบบ PDF/A เพิ่มเข้ามา และผู้ใช้สามารถปรับออพชั่นของเอกสารได้

     นอกจากนี้ OOo3.0 ยังถูกออกแบยบให้ดูเป็นชิ้นเดียวกับ OSX แล้ว (สำหรับรุ่น Mac) ทำให้ผู้ใช้แมคไม่รู้สึกว่า OOo เป้นสิ่งแปลกปลอมอีกต่อไป (แต่ผมไม่มี Mac ให้ทดสอบ
ใครมีช่วยทดสอบทีครับ)

      ในด้านการทำงานกับ Microsoft Office ก็ถูกพัฒนาขึ้นไปด้วยเช่นกัน โดยใน OOo 3.0 ได้เพิ่มการสนับสนุนไฟล์ฟอร์แมต OOXML ของ Microsoft Office และยังสนับสนุน
ไฟล์ของ MS Access 2007 ที่เป็น accdb อีกด้วย

ปล.รู้สึกตอนนี้เว็บจะเข้าไมได้แล้ว (ผมเข้าไมได้เลย) หลังจากออกจดหมายข่าวมาเมื่อชั่วโมงก่อน คาดว่าคนคงแห่ดาวน์โหลดจนเว็บล่ม 

Download ได้จาก : Miror.in.th 

 

เครื่องมือช่วยในการ rollout หรือ deploy OpenOffice.org เป็นจำนวนมากขององค์กร โดยใช้ติดตั้งโดยตรง หรือเป็นต้นแบบในการทำ package สำหรับระบบ package management

หาได้ที่ http://www.osdev.co.th/download/oooreadycd/oooready2412.iso

ใช้สำหรับแพลตฟอร์ม
Windows 98 ถึง Vista

องค์ประกอบ
* Unattended (with UI, w/o interaction) OpenOffice.org installation
          o OpenOffice.org 2.4.1
          o Thai Language Pack (เสร็จแล้วผู้ใช้จะต้อง enable ด้วยตัวเองจึงจะใช้ได้)
          o Java Runtime Environment (ถ้าไม่มี)
* OpenOffice.org Extension
          o Sun Professional Template Pack I & II
          o OxygenOffice Extra – Template
          o OxygenOffice Extra – Gallery
* Flash tutorial ของ SIPA
* คู่มือ OpenOffice.org ในรูปแบบ PDF ของ SIPA
* คู่มือ OpenOffice.org ในรูปแบบ PDF ของ NECTEC

คุณสมบัติในการติดตั้ง OpenOffice.org ของ OOo ReadyCD

* ไม่กระทบการทำงานของเครื่องพีซี เว้นแต่เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ติดตั้ง
* ไม่เปลี่ยนแปลงการเปิดเอกสาร MS Office ที่เป็นอยู่เดิม
* ไม่ load OpenOffice.org QuickStarter ฉะนั้นจะ
          o ไม่เปลือง RAM ถ้าไม่ได้เปิด OpenOffice.org ขึ้นมาใช้
          o ไม่ทำให้เครื่องบูตช้าลงในตอนเปิดเครื่อง
          o ทำให้เปิด OpenOffice.org ครั้งแรกช้าลงกว่าถ้าไม่มี QuickStarter เล็กน้อย
* ติดตั้ง  JRE  เสมอถ้าไม่มีอยู่ จึงมั่นใจว่า OpenOffice.org ที่ติดตั้งไปในทุกเครื่องจะมีการทำงานครบทุกฟีเจอร์
* ไม่มีหน้า First Start Wizard ที่ให้ผู้ใช้ต้องกดยอมรับ license และใส่ชื่อ เป็นขั้นตอนมากมายกว่าจะได้ใช้งานครั้งแรก
          o มีเพียงถามครั้งแรกว่าจะลงทะเบียนหรือไม่เท่านั้น

พัฒนาโดย
© 2008 บริษัท โอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ จำกัด
เผยแพร่ด้วย Creative Commons Attribution 3.0 License
http://www.osdev.co.th/
info@osdev.co.th
โทร. +66 38 311816

รายงานข่าวจาก เว็บไซต์ iosn.net เปิดเผยว่า 2 รัฐใหญ่ในมาเลเซีย คือ มะละกา และ ปาหัง ได้ออกนโยบายให้ หน่วยราชการในสังกัดของรัฐบาลท้องถิ่น เปลี่ยนมาใช้ โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์

โดยเลขาธิการรัฐปาหัง ได้ลงนามคำสั่งในการเปลี่ยนการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบสำนักงานทั้งหมด เป็น openoffice.org โดยในคำสั่งได้บอกถึงเหตุผลในการเปลี่ยนมาใช้ openoffice.org ว่า เป็นซอฟต์แวร์ที่ง่ายต่อการใช้งาน และมีฟังชั่นครอบคลุมการทำงานพื้นฐานของสำนักงาน และการสนับสนุนให้ข้าราชการได้ใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ และรวมถึงประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน

นโยบายนี้จะมีผลให้ให้ข้าราชการและผู้บังคับบัญชาหน่วยงานราชการในรัฐปา หัง เปลี่ยนมาใช้ openoffice.org หน่วยงาน โดยมีการเตรียมการเพื่อให้การเปลี่ยนระบบครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น และจะพยายามไม่ให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในหน่วยงาน ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ส่วนในรัฐมะละกา ได้มีการนำร่องโครงการเปลี่ยนการใช้งานโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ โดยใช้ชุดซอฟต์แวร์สำนักงาน openoffice.org มาก่อนรัฐปาหัง โดยเริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2006 ซึ่งผู้ริเริ่มในเรื่องนี้ก็คือ ผู้ว่าการรัฐมะละกา ซึ่งได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า "การใช้งาน openoffice เป็นเรื่องที่ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่เข้าใจว่าทำไมหลายหน่วยงาน จึงรีรอที่จะเปลี่ยนมาใช้โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์"

ในส่วนการดำเนินการในปีนี้ ทางรัฐมะละกาได้ตั้งเป้าหมายในปีนี้ว่าจะเปลี่ยนการใช้งานโปรแกรม คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานเป็น  โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ให้ได้อย่างน้อย 300 เครื่อง โดย 98% ของทั้งหมดให้ใช้ openoffice.org และ 60% จะให้เปลี่ยนมาใช้ระบบปฏิบัติการ Linux

ที่มา – ict.or.th

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับงาน Comp&Digital 2008 ที่เชียงใหม่ งานนี้ฝ่ายโอเพนซอร์สของซิป้าพาทีมงานบุกขึ้นเหนือ เพื่อเผยแพร่ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ บรรยากาศของงานถึงว่าคึกคักพอสมควรแม้ตอนเช้าจะมีสายฝนโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่อาจจะหยุดความสนใจของบรรดาคอไอทีได้เลย เพราะมีคนเดินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยงานนี้ทางซิป้าได้นำเอาแผ่นซีดีจันทรามาแจกให้กับผู้เข้าชมงาน นอกจากนี้ยังมีการทดสอบความรู้เรื่องของโอเพนออฟฟิศว่าแท้จริงแล้วมันใช้งานได้ง่ายเพียงใด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก นี้เป็นเพียงวันแรกยังเหลือเวลาอีก 3 วันสำหรับงานนี้ แล้วทางทีมงานจะรายงานมาให้ชมกันแบบวันต่อวัน สนใจดูภาพบรรยากาศภายในงานก็ไปที่ gallery ของเว็บเราได้เลย

http://www.thaiopensource.org/?q=gallery&g2_itemId=397

 

3D Transiton เป็นคุณสมบัติใหม่มาตั้งแต่ OpenOffice.org 2.4 และเป็นที่ฮือฮามาก เพราะหลานคนไม่คิดว่า OpenOffice.org จะสามารถใช้งาน OpenGL กับ Impress ได้ งานนี้ก้อคงต้องยกความดีความชอบให้เหล่าผู้กล้า นักพัฒนาโอเพนซอร์สกันทุกคน เอาล่ะหลายคนอาจจะเคยเห็นการใช้งาน 3D Transition ผ่านทาง Keynote บน Mac OSX กันมาบ้างแล้ว ลองมาดูใน Impress กันบ้างว่าเป็นอย่างไร ดู VDO ข้างล่างเลยครับ

 

 

ผลงานนี้เป็นของ Shane M. Mathews ซึ่งพัฒนาใต้โครงการ Google Summer of Code ตัวเอฟเฟคต์ใช้ OpenGL และต้องการสเปกเครื่องเท่ากับ Compiz ครับ สำหรับการติดตั้ง 3D Transiton สามารถติดตั้งโดยใช้ Package Manager ธรรมดาๆ นี่แหละครับ แหมเดี๋ยวโดยแซวว่าอะไรๆ ก็ Command Line อ่ะนะ ท่านที่ใช้ Fedora 11 ติดตั้งแพคเกจชื่อ openoffice.org-ogltrans ดังรูป 

สำหรับท่านที่ใช้ Ubuntu 8.0 ติดตั้งแพคเกจชื่อ openoffice.org-ogltrans เช่นกันครับ

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ OpenOffice.org หรือใช้ OpenOffice.org อยู่แล้ว ผมขอแนะนำแหล่งความรู้เกี่ยวกับการแนะนำการใช้งาน OpenOffice.org ที่น่าสนใจ คือ เว็ปไซต์ Tutorials for OpenOffice เนื้อหาจะเป็นในลักษณะ Howto และมีตัวอย่างประกอบ เหมาะกับผู้เริ่มต้นใช้งาน OpenOffice.org สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เนื้อหาในระดับสูงขึ้นไป ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tutorialsforopenoffice.org/links.html จะเป็นการรวบรวม Links ที่น่าสนใจ สำหรับเว็ปไซต์ใหม่ที่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบคือ http://kb.thaiopenoffice.org ถ้าสนใจลองเข้าไปดูนะครับ :)