Docker ถูกประยุกต์ใช้งานในหลายรูปแบบไม่เพียงแต่เป็น Service Container เท่านั้น แต่ยังถูกใช้เป็น Container สำหรับ Command Line ด้วย ยกตัวอย่างเช่น tutum-cli ที่รวมเอาคำสั่งที่ต้องใช้ใน tutum รวมเอาไว้ใน container เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เวลาใช้งานก็สร้าง alias ของคำสั่ง เชื่อมกับ docker run อีกทีซึ่งดูแล้วอาจจะดูแปลกๆ แต่ก็สามารถทำได้ และใช้งานได้ดีเลยทีเดียว

ครั้งนี้เราจะมาลองสร้าง Container CLI กันดูบ้าง แต่ให้ดูเท่ต้องเป็น CLI ที่เข้าใช้งานได้จากหน้าเว็บและเรียกใช้คำสั่งที่เราต้องการได้ด้วย เราจะใช้ image ตั้งต้นของ CenturyLink ชื่อ wetty-cli มาสร้าง image กัน เริ่มจากสร้าง Dockerfile กันก่อนดังนี้

จากนั้นสั่ง build ดังนี้

docker build -t openstack-cli


Continue reading