OSCC MAMPU รุกถึงกลุ่มผู้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแจกรางวัลองค์กรที่ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โดยส่ง Case Study เข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลในงาน MYGOSSCON 2009 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษจิกายนของทุกปี ซึ่งรางวัลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

 *  Group 1: Public Sector Agencies other than IPTA & Polytechnics;
 * Group 2: IPTA & Polytechnics; and
 * Group 3: IPTA & Polytechnics Students.

และครบคลุมโซลูขั่น 3 กลุ่มดังนี้

 * Desktop
 * Infrastructure
 * Application

ที่มา – 2009 National OSS Case Study Awards

MAMPU OSCC (Malaysian Public Sector Open Source Software (OSS) Program Open Source Competency Centre) ออกมาแถลงข่าวลดรายจ่ายกว่า 388ล้านบาท (RM40 milion) จากการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส องค์กรภาครัฐในมาเลเซียลดรายจ่ายได้มหาศาล แถมยังลดการละเมิดลิขสิทธิ์ และลดค่าใช้จ่ายในเรื่อง technology license ในรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ซึ่ง MAMPU ไม่เพียงกระตุ้นเฉพาะภาครัฐแต่ยังรวมไปถึงองค์กรต่างๆ ด้วย แค่เพียงการใช้ OpenOffice.org ก้อประหยัดรายจ่ายได้ถึง 116ล้านบาท (RM12 milion) เข้าไปแล้ว ยังไม่รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ MAMPU อ่าน newsletter ของ OSCC ได้ครับ

เดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงมาดูกราฟการใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในภาครัฐกันดีกว่าครับ ข้อมูลจาก OSCC ปีที่แล้ว

ป.ล. ผมเคยอ่านแผนการพัฒนาและการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของ OSCC เมื่อปีที่แล้วตอนจัดงาน FOSS08 Conferance ที่มาเลเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานในภูมิภาคนี้ ซึ่งไม่มีคำบรรยายครับมองขาดมากครับ ทั้งเรื่องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและโซลูชั่นของบริษัทซอฟต์แวร์ในมาเลเซียเอง

ที่มา
1. Malaysia Saves with Free Software and ODF, Europe Rises Against Microsoft
2. Open Malaysia Blog
3. MAMPU OSCC
4. RM40 milion to Thai Baht