ข่าวจาก OSUM มี Webinar ที่ไม่ได้เข้าร่วมอยู่หลายเรื่อง เลยเอามาให้ดูกันครับ สำหรับ Webinar ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2552 มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ เช่น

* Introducing NetBeans 6.5 – The Only IDE You Need
* Introducing OpenSolaris 2008.11
* Multi-threaded  Programming for CMT  Processors
* GlassFish: The Application Server for All Your Web Apps

ที่มา – OSUM Webinar Replay
 

    วันนี้ Sun มีโครงการดี ๆ สำหรับนิสิต นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ Opensource ในแขนงต่าง ๆ โดยเปิดชุมชน Online ภายใต้ชื่อโครงการ OSUM
(Open Source University Meetup) (Sum OSUM Chang your world)

OSUM คืออะไร
     OSUM ก็คือ community ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วโลก ที่มีความสนใจ เกี่ยวกับ Open Source Software เพื่อมาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และเกิดสังคมใหม่ที่เกิดจากเครือข่ายของกลุ่มนักศึกษาทั่วโลก และมี 3 มหาวิทยาลัยหลักของประเทศไทยในการส่งเสริมเรื่องนี้ จึงอยากจะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครมาเป็นส่วนหนึ่งของเรา…

     OSUM (pronounced "awesome") is a global community of students that are passionate about Free and Open Source Software (FOSS) and how it is Changing (Y)Our World. We call it a "Meetup" to encourage collaboration between student groups to create an even stronger open source community.

สำหรับครูอาจารย์ หรือนักเรียน นิสิตนักศึกษา ท่านใดสนใจอยากสมัครส่ง email มาที่ linuxcentrix@hotmail.com ท่านจะได้รับ Invite สำหรับใช้ในการสมัคร