หากต้องการติดตั้งโปรแกรมใน Suriyan วิธีที่ถูกต้องคือให้ใช้โปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ใน Suriyan ในการติดตั้ง แต่หากโปรแกรมที่ต้องการไม่มีอยู่ในศูนย์ซอฟต์แวร์ และต้องดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์เพื่อติดตั้งด้วยตนเอง ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่มีนามสกุลลงท้ายเป็น .deb เป็นตัวเลือกแรก แต่ถ้าหากว่าในเว็บไซต์มีเพียงไฟล์นามสกุล .rpm ซึ่งเป็นไฟล์ของ Linux ตระกูล Redhat เราก็สามารถนำไฟล์มาแปลงเพื่อใช้ติดตั้งได้

วิธีทำ

 • เปิดเทอร์มินัล โดยไปที่ เมนูโปรแกรม > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล
  รูปภาพ
 • พิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install alien เพื่อติดตั้งโปรแกรม alien
  รูปภาพ
 • พิมพ์คำสั่ง sudo alien ตามด้วยที่ตั้งของแฟ้มดังกล่าว แล้ว Enter
  รูปภาพ
 • เราจะได้ไฟล์ที่มีชื่อตรงกับไฟล์ .rpm ที่มีนามสกุลเป็น .deb
 • ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .deb เพื่อติดตั้งได้ทันที
  รูปภาพ

หากต้องการติดตั้งโปรแกรมใน Suriyan วิธีที่ถูกต้องคือให้ใช้โปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ใน Suriyan ในการติดตั้ง แต่หากโปรแกรมที่ต้องการไม่มีอยู่ในศูนย์ซอฟต์แวร์ และต้องดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์เพื่อติดตั้งด้วยตนเอง ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่มีนามสกุลลงท้ายเป็น .deb

วิธีการติดตั้งไฟล์ .deb คือให้ดับเบิลคลิกลงไปที่ไฟล์นั้นเลย จะมีหน้าต่างการติดตั้งขึ้นมาให้ ให้คลิกปุ่มติดตั้งเพื่อติดตั้ง

รูปภาพ

รูปภาพ

หากคุณเคยใช้โปรแกรม Google Desktop มาจาก Windows แล้วต้องการจะใช้ Google Desktop บน Suriyan คุณสามารถติดตั้งได้ โดยจะต้องดาวน์โหลด Google Desktop รุ่นสำหรับ Ubuntu โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://desktop.google.com/linux/index.html ที่หน้ารายการดาวน์โหลดให้เลือกไฟล์นามสกุล .deb

รูปภาพ

สำหรับการติดตั้งไฟล์ .deb ให้ดูจากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร”

โปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์จะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อปรับข้อมูลรายการซอฟต์แวร์ ดังนั้นการที่ไม่พบรายชื่อซอฟต์แวร์ที่ต้องการมีความเป็นไปได้ว่า อาจยังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่

ผู้ใช้ Suriyan สามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมได้เอง ผ่านทางโปรแกรมทีชื่อว่า “ศูนย์ซอฟต์แวร์ Ubuntu” หรือ “Software Center” สามารถเรียกขึ้นใช้โดย

วิธีการ

 • เชื่อมต่อ Suriyan กับอินเตอร์เน็ตก่อน เพราะจะสามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ได้นั้น โปรแกรมจะต้องดาวน์โหลดไฟล์มาเพื่อติดตั้ง
 • ไปที่เมนู > ศูนย์ซอฟท์แวร์ Ubuntu

รูปภาพ

 • เลือกติดตั้งโปรแกรมโดยการเลือกดูตามหมวดหมู หรือค้นหาและติดตั้งก็ได้

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

การติดตั้ง Google Chrome บน Suriyan ทำคล้ายกับระบบปฏิบัติการอื่นๆ โดยเข้าไปที่ http://google.com/chrome/ ดาวน์โหลด 32 bit .deb (สำหรับ Debian/Ubuntu) มาแล้วติดตั้งตามขั้นตอน
รูปภาพ

สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง .deb ให้ดูจากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร”

หรือจะใช้รุ่นที่เป็นโอเพนซอร์สที่ชื่อว่า Chromium ซึ่งสามารถติดตั้งผ่านโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ได้
รูปภาพ

Suriyan จะมีการพักไฟล์ติดตั้งโปรแกรมที่ดาวน์โหลดแล้ว และยังไม่ได้สั่ง clean ไว้ที่ตำแหน่ง /var/cache/apt/archives/ โดยควรคัดลอกไปให้หมดเพื่อความสมบูรณ์
รูปภาพ

สำหรับการติดตั้งไฟล์ที่ดึงออกมาแล้ว ให้ใช้โปรแกรมเทอร์มินัลเปลี่ยนไปที่ตำแหน่งที่เก็บไฟล์ไว้โดยใช้คำสั่ง cd /ตำแหน่ง/ และติดตั้งโดยใช้คำสั่ง

sudo dpkg -i *.deb

รูปภาพ

ทำได้ โดยอาศัยโปรแกรมที่ชื่อ APTonCD ช่วย ซึ่งติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์โดยพิมพ์ aptoncd ในช่องค้นหา หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้วให้เรียกใช้โปรแกรมโดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > APTonCD

รูปภาพ

เลือก “สร้าง” หากต้องการสร้างชุดสำรองแพกเกจ หรือ “เรียกคืน” หากมีชุดสำรองแพกเกจที่สร้างโดย APTonCD อยู่แล้วต้องการนำแพกเกจมาใช้

รูปภาพ

Suriyan พัฒนาต่อโดยต่อยอดมาจาก Ubuntu เมื่อจะดาวน์โหลด .deb สามารถเปรียบเทียบได้โดยง่ายดังนี้คือ หากใช้ Suriyan 52.10 ให้ดาวน์โหลด .deb สำหรับ Ubuntu 9.10 ส่วน Suriyan 53.04 จะตรงกับ 10.04 ให้เลือกดาวน์โหลด .deb ที่ตรงกับรุ่นของ Ubuntu ดังที่ได้เปรียบเทียบไว้

อาจเกิดจากสาเหตุที่เปิดโปรแกรมจัดการแพกเกจเช่นศูนย์ซอฟท์แวร์ หรือเครื่องมือจัดการแพกเกจ Synaptic หรือ ใช้ระบบคำสั่ง aptitude อยู่ เกินกว่า 1 โปรแกรม ทำให้ระบบแจ้งว่ามีการล๊อค วิธีแก้ไขปัญหาทำได้โดย ปิดโปรแกรมจัดการแพกเกจข้างต้นให้เหลือเพียงโปรแกรมเดียวและเพียง 1 หน้าต่าง หากปัญหายังคงอยู่ให้รีบูต Suriyan ใหม่ดู