GitHub นอกจากจะให้บริการที่เก็บซอร์ดโค้ดของซอฟต์แวร์แล้วยังมีบริการฝากเว็บไซต์บน GitHub ผ่านบริการ GitHub Pages วิธีการสร้างจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ เว็บไซต์สำหรับ Organization และเว็บไซต์สำหรับ Project ครั้งนี้จะมาแนะนำการฝากเว็บสำหรับ Project กัน

จากหน้าโครงการของคุณ สร้าง branch ชื่อ gh-pages


Continue reading