เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่อดุลย์แห่ง NanoSoftTech ทักผ่าน Facebook มาถกปัญหาเกี่ยวกับ phpvirtualbox ซึ่งนานๆ ติดตั้งทีก็เล่นเอาลืมเหมือนกัน และการตั้งค่าในเวอร์ชั่นใหม่มันจุกจิกกว่าเดิมนิดหน่อย เอาล่ะเพื่อกันลืมก็ขอเขียนเป็น How-To ไว้ซักหน่อยแก้ลืมครับ มาลงมือกัน ก่อนอื่นเราต้องมี VirtualBox ก่อน ต้องใช้รุ่น Oracle เท่านั้น ใช้ Open Source Edition ไม่ได้นะครับ :)

แปลงร่างกันก่อน

sudo -s

จากนั้นใช้คำสั่ง wget เพื่อเอา VirtualBox มาติดตั้ง เลือกรุ่นที่ต้องการให้ดูจากหน้าดาวน์โหลดของ VirtualBox ของผมใช้ Ubuntu Server 12.04 LTS รุ่น Precise Pagolin ครับ

wget http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.2.0/virtualbox-4.2_4.2.0-80737~Ubuntu~precise_amd64.deb

จากนั้นสั่งติดตั้งด้วยคำสั่ง

dpkg -i virtualbox-4.2_4.2.0-80737~Ubuntu~precise_amd64.deb

เมื่อติดตั้งได้แล้ว ให้เพิ่มผู้ใช้ vbox และกำหนดให้อยู่ในกลุ่ม vboxusers

useradd -m vbox -G vboxusers

กำหนดรหัสผ่านให้ผู้ใช้ vbox

passwd vbox

สร้างไฟล์ /etc/default/virtualbox เพื่อเก็บ config ของ VirtualBox

vi /etc/default/virtualbox

ใส่ข้อมูลลงไปดังนี้

VBOXWEB_USER=vbox

จากนั้นกำหนดให้ Web Services ของ VirtualBox ทำงานทุกครั้งที่เปิดเครื่อง และสั่ง start service โดยใช้คำสั่ง

update-rc.d vboxweb-service defaults
/etc/init.d/vboxweb-service start

ตอนนี้เราก็ได้ VirtualBox ที่เราเรียกกันว่า VirtualBox Headless กันแล้ว ทีนี้มาติดตั้ง phpvirtualbox กันครับ ติดตั้งแพคเกจที่จำเป็นต้องใช้กันก่อน

apt-get install apache2-mpm-prefork apache2-utils apache2.2-bin apache2.2-common apache2 apache2-doc apache2-suexec libapache2-mod-php5 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libapr1 php5-common php5-mysql php5-suhosin php-pear wget

ดาวน์โหลด phpvirtualbox จากเว็บไซต์โครงการ http://code.google.com/p/phpvirtualbox

wget http://phpvirtualbox.googlecode.com/files/phpvirtualbox-4.1-10.zip

แตกไฟล์ zip แล้วคัดลอกไปยัง /var/www

unzip phpvirtualbox-4.1-10.zip
mv phpvirtualbox-4.1-10 phpvirtualbox

แก้ไขค่า config ใน /var/www/phpvirtualbox ดังนี้

cp config.php-example config.php
vi config.php

ใส่ข้อมูลในไฟล์ ดังนี้

var $username = 'vbox';
var $password = 'very-secret-password';

เมื่อตั้งค่าเสร็จให้คุณสั่ง start หรือ restart Apache

/etc/init.d/apache restart

แล้วเปิดเว็บ browser ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราได้เลย ตัวอย่างเช่น http://my-virtualbox-server.com/virtualbox/ จะปรากฎหน้าจอให้เราใส่ username และ password คือ admin ที่เหลือก็เหมือนการทำงานบน GUI ปกติแล้วครับ :)