Piwigo เป็นโปรแกรมบริหารจัดการคลังรูปภาพที่สามารถทำงานผ่านหน้าเว็บเบราเซอร์ได้อย่างง่ายดาย ก่อนการติดตั้ง Piwigo นั้นต้องทำการติดตั้ง LAMP ก่อนดังนี้

ติดตั้ง Apache ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install apache2

ติดตั้ง MySQL ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install mysql-server mysql-client

กำหนดรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน MySQL


Continue reading