รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ครั้งที่ 7/2552 ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และปลัดกระทรวงจากทุกกระทรวงเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้หารือแนวทางการสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง โดยเน้นให้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์ และลดค่าใช้จ่าย ซึ่งประเด็นนี้กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการจะซื้อคอมพิวเตอร์ 1.4 ล้านเครื่อง หากได้งบประมาณไทยเข้มแข็ง 2 ถ้าใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส จะประหยัดงบประมาณได้มหาศาล โดยกระทรวงไอซีทีจะเร่งดำเนินการทั้งการส่งเสริมซิป้าจัดการเรื่องซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ส และจะของบประมาณไทยเข้มแข็ง 2 ประมาณพันล้านบาท เพื่อขยายโครงข่ายจีไอเอ็นให้ลงลึกถึงระดับอำเภอ จากปัจจุบันเชื่อมโยงถึงแค่ระดับจังหวัดเท่านั้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552

Redmine เป็นเว็บแอพลิเคชั่นใช้ในการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ ที่ง่ายต่อการปรับแต่งมาก เนื่องจากพัฒนาอยู่บนเฟรมเวิร์ค Ruby on Rails ที่สามารถ cross-platform และ cross-database ได้อีกด้วย Redmine เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สใช้สัญญาอนุญาติแบบ GNU General Public License v2 (GPL) คุณสมบัติที่น่าสนใจของ Redmine มีดังนี้

  * สนับสนุน Multiple project
  * ปรับแต่งในการกำหนดสิทธิ์ได้ง่าย
  * มี Gantt chart และ Calendar
  * มี News, Documents และ Files Management
  * สนับสนุน Feed และแจ้งเตือนทาง Email
  * มี Wiki ให้ในทุก Project
  * มี Forum ให้ในทุก  Project
  * มีฟังก์ชั่นติดตามเวลาการพัฒนา
  * สนับสนุน custom field สำหรับ issues, projects และข้อมูล users
  * มี SCM Integration (SVN, CVS, Git, Mercurial, Bazaar และ Darcs)
  * พิสูจน์ตัวตนผ่าน LDAP ได้
  * สนับสนุนการสมัครสมาชิกโครงการได้
  * สนับสนุนหลายภาษา (Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, Chinese, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Lithuanian,  Korean, Norvegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Spanish, Swedish, Ukrainian ) สำหรับภาษาไทยได้ยินมาว่า น้องมนัสวิน หาญมงคลชัย เป็น Contrubutor ให้โครงการนี้ครับ
  * สนับสนุนฐานข้อมูลหลากหลาย (MySQL, PostgreSQL or SQLite)

หน้าตาโปรแกรม

 


 

ดาวน์โหลดได้ที่ redmine.com