หากประสบปัญหาไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้เมื่อใช้งาน Putty นั้นให้ตั้งค่าโดยวิธีดังต่อไปนี้

Category: Window > Appearance > Font settings เปลี่ยนจาก Courier New เป็น Fixedsys

รูปภาพ

กลับไปที่ Window > Translation (Character set translation on received data) เลือก encoding เป็น UTF-8

รูปภาพ

วิธีเพิ่มขนาดตัวอักษรใน Putty

  1. เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วไปที่ Window เลือก Appearance
  2. ในส่วนของ Font Settings เลือกไปที่ Change แล้วปรับเลือกขนาด font ที่เราต้องการ

รูปภาพ

การเชื่อมต่อเข้าใช้งานเครื่องแม่ข่ายระยะไกลแบบ ssh โดยใช้กุญแจในการยืนยันตัวตนสามารถทำได้ดังนี้

  1. ในส่วนของ Category ของโปรแกรมให้ click ไปที่เครื่องหมาย + ข้างหน้า SSH
  2. ไปที่ Auth
  3. ในส่วน Private key for authentication ให้ click ที่ Browse เพื่อเลือก private key (.ppk) ในเครื่องเราที่ได้รับมา
  4. กลับไปที่ Session แล้วกรอกรายละเอียดการเชื่อมต่อตามปกติแล้วเลือก Open จะสามารถเชื่อมต่อได้

รูปภาพ

ปัญหาดังกล่าวน่าจะเกิดจากการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง ให้เปิดโปรแกรมแล้วไปที่ส่วนของ Category แล้วเลือก Serial จะพบค่าตั้งต้นของโปรแกรม ให้เราทำการตรวจ check กับคู่มือของอุปกรณ์ที่เราต้องเข้าไปตั้งค่าการใช้งานว่าต้องตั้งค่าเป็นเท่าไหร่ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ computer เข้าด้วยกัน ถ้าตั้งค่าตรงกันจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้แน่นอน

รูปภาพ

สำหรับการตั้งค่าเพื่อบันทึกรายละเอียดการใช้งานโปรแกรม putty สามารถทำได้ดังนี้

  1. เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเลือกไปที่ส่วน Session
  2. เลือกไปที่ Logging

รูปภาพ

ในส่วนของ Session logging ค่าตั้งต้นถูกเลือกเป็น none อยู่ หมายความว่ายังไม่ได้มีการเปิดการใช้งานการเก็บ log เราสามารถเปิดการใช้งานได้โดย click เลือกไปที่ All session output หรือถ้าต้องการเก็บ log เฉพาะการใช้งาน ssh ก็สามารถเลือกได้ตามเหมาะสม โดยเราสามารถเลือก output ของ log ไฟล์ได้ว่าให้จัดเก็บไว้ที่ไหน โดยตั้งค่าในช่อง Log file name: เมื่อตั้งค่าเสร็จให้ทำการเชื่อมต่อไปยัง server ภายนอกตามปกติ ข้อมูลการเชื่อมต่อของเราก็จะถูกบันทึกเป็น log file โดยอัตโนมัติ

วันนี้โอกาสดี ได้นำซอฟต์แวร์สำหรับ admin มารีวิวให้ชมกันครับ ก็ ซอฟต์แวร์ที่จะนำมา Review ในวันนี้มีชื่อว่า PuTTY เป็นเครื่องมือที่จะขาดไม่ได้กันเลยทีเดียวสำหรับ ผู้ดูแลระบบที่ใช้ Linux เพราะ PuTTY
เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ Remote เข้าไปจัดการเครื่องของเราที่เป็น Linux ผ่านทาง SSH หรือ FTP หรืออื่นๆก็แล้วแต่

หลายๆท่านมักจะเข้าใจว่า PuTTY มีสำหรับ Windows เท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้ว PuTTY ยังมีเวอร์ชั่นบน Linux ด้วย (ผมเองก็คิดว่ามันไม่มีเหมือนกัน ก็ถ้าใช้ Linux อยู่แล้วจะต้องใช้ PuTTY ทำไม)

สำหรับท่านที่ใช้ Ubuntu อยู่ สามารถติดตั้งได้โดยสั่ง sudo apt-get install putty เลยครับ

เมื่อติดตั้งแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะบพ PuTTY หน้าตาดังภาพครับ โบราณสุดๆ
Screenshot-PuTTY Configuration.png

ถ้ากรณีที่เราต้องการใช้งานเพียงแค่ SSH เข้าไปที่ Server เราก็สามารถพิมพ์คำสั่งลงไปในช่องต่างๆที่หน้าจอนี้ได้เลย เช่น ถ้าผม SSH โดยไม่ทำอะไรพิเศษ ก็เพียงแค่พิมพ์ Server ที่ต้องการลงในช่อง Host Name พร้อมกำหนดพอร์ทที่ถูกต้อง แล้ว Enter ให้มันรู้สักที โปรแกรมก็จะติดต่อกับเครื่อง Server ให้แล้ว

Screenshot-PuTTY Configuration-1.png

Screenshot-localhost - PuTTY.png

การใช้งานระดับพื้นฐานแล้วก็จะประมาณนี้ครับ ใช้ง่ายมากๆ

ส่วนความสามารถเด่นๆของ PuTTY ก็มีดังนี้ครับ

* The storing of hosts and preferences for later use.
* สามารถใช้งาน  SSH encryption พร้อมกับ key ได้
* มี Command-line SCP และ SFTP ที่เรียกว่า "pscp" และ "psftp"
* ใช้งาน port forwarding ร่วมกับ SSH ได้ (local, remote or dynamic port forwarding)
* Emulates most xterm, VT102 control sequences, as well as much of ECMA-48 terminal emulation.
* รองรับ IPv6
* รองรับ 3DES, AES, Arcfour, Blowfish, DES.
* ยืนยันตัวตน ผ่าน Public-key ได้
* รองรับ local serial port connections