เห็นคุณ Thomas วิ่งไปตาม community ต่างๆ ก็เห็นใจครับ ก็เลยมาประกาศเชิญชวนกันสักนิดนึง งานนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software Questionnaire) ซึ่งคุณ tom ทำงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซึ่งแบบสอบถามนี้เน้นไปที่นักพัฒนาโอเพนซอร์สชาวไทย หรือ คนที่มีความเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ของไทย หรือ คนที่ทำงานด้าน IT ที่เห็นความสำคัญของโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ แบบสอบถามมี 2 ภาษา

1. ภาษาอังกฤษ http://edu.web-asia.net/index.php?id=open_source_quality_poll&L=0
2. ภาษาไทย http://edu.web-asia.net/index.php?id=open_source_quality_poll&L=2

หากคุณมีประสบการณ์การใช้งานซอฟต์แวร์หลายด้านคุณสามารถทำแบบสอบถามได้หลายรอบครับ