จากบทความที่แล้วเราได้เรียนรู้ การติดตั้ง OpenStack ด้วย RDO กันไปแล้ว คราวนี้เรามาปรับแต่งระบบเครือข่ายของ OpenStack โดยใช้ Bridge กัน Bridge นี้หมายถึงสะพาน สะพานที่จะเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายในโลกจำลองของ OpenStack ออกมาโอภาปราศรัยกับโลกภายนอกกับอินเทอร์เน็ตจริง ๆ ได้ผ่านไอพีที่เครื่องคอมพิวเตอร์จริง ๆ ได้รับ ในนี้เราใช้บริการซอฟต์แวร์จัดการเครือข่ายที่เรียกว่า นิวตรอน (Neutron) และ Open vSwitch ที่จะมาช่วยสร้าง VLAN ให้เรา การคอนฟิกในขั้นตอนต่อไปนี้อ้างอิงจาก https://www.rdoproject.org/Neutron_with_existing_external_network

ก่อนอื่นสร้างไฟล์ /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br-ex ใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้ลงไป

DEVICE=br-ex
DEVICETYPE=ovs
TYPE=OVSBridge
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.0.2.15
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.0.2.2
DNS1=10.0.2.3
ONBOOT=yes


Continue reading

OpenStack เป็น Cloud Operating System ใช้ในการสร้างบริการ Private Cloud ในรูปแบบบริการ Infrastructure as a Service การติดตั้ง OpenStack สามารถทำได้หลายวิธี สำหรับผู้ที่ต้องการทดลองเล่น OpenStack สามารถติดตั้งเพื่อทดลองใช้งานได้เบื้องต้นผ่าน Virtual Machine ได้ ครั้งนี้จะมาติดตั้ง RDO หรือ RedHat OpenStack กัน

ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

ในเอกสารนี้เราจะติดตั้ง OpenStack บน Virtual Machine กัน ในนี้เราเลือกใช้ของดีที่ไม่คิดราคาอย่าง VirtualBox กัน แล้วค่อยติดตั้งลีนุกซ์ด้วย CentOS ในนั้น จากนั้นเราจะมาติดตั้ง OpenStack บน CentOS กันอีกทีครับ


Continue reading