ผมคิดโครงการจุดต่อไอเดียไว้ แต่ไม่มีโอกาสได้ลงมือทำ เลยลองร่างเป็นข้อเสนอโครงการเล่นๆ อีกสัก 3 เดือนจะรวมเพื่อนๆ มาช่วยกันทำ มาช่วยกันเป็นที่ปรึกษา เนื่องจากโครงการซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายนัก ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนอยู่เสมอซึ่งการพัฒนาต่อยอดโดยที่ไม่ได้มี ส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาและการร่วมพัฒนาอย่างแท้จริงกับโครงการต้นน้ำ จึงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในโครงการนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว และด้วยข้อเสียเปรียบในในด้านภาษา ด้านเครื่องมือ ความรู้ และเทคโนโลยี จึงทำให้นักพัฒนาอาสาสมัครตลอดจนนักพัฒนาอิสระในประเทศไทยพัฒนาซอฟต์แวร์โอ เพนซอร์สได้ล่าช้าและกลายเป็นผู้ใช้ที่มีความสามารถแทนการเป็นนักพัฒนา ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรม ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้แนวทาง แนวความคิด ด้านนวัตกรรมใหม่ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์นั้นอีกด้วย

เว็บไซต์โครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมคือ http://www.ideaconnect.co.cc ในเว็บไซต์จะมีคำอธิบายรายละเอียดโครงการซอฟต์แวร์ในแต่ละโครงการไว้พร้อมเพื่อรอนักพัฒนา อิสระเข้ามาร่วมพัฒนา ต่อยอดแนวความคิด เพื่อร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation) ให้เกิดขึ้นโครงการซอฟต์แวร์นั้นๆ เนื่องจากโครงการนี้ไม่มีทุนสนับสนุนในการดำเนินโครงการจึงจำเป็นต้องใช้ เครื่องมือที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น Google Apps, Google Project Hosting, SVN, Wiki เป็นต้น โครงการซอฟต์แวร์ทุกตัวจะถูกโปรโมทผ่าน Open Source Network อย่าง FreshMeat, Ohloh และ SoftPedia เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงและการประชาสัมพันธ์โครงการซอฟต์แวร์และนักพัฒนาที่ อยู่ในทีม

โครงการซอฟต์แวร์ที่จะมีอยู่ในโครงการจุดต่อไอ เดียสร้างสรรค์นวัตกรรมนี้ จะถูกกำหนดโดยทีมงานเป็นโครงการตั้งต้นซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลของซอฟต์แวร์ คุณลักษณะ การออกแบบ ไอเดียและเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการพัฒนาได้ ซึ่งจะจัดเก็บอยู่ในรูปแบบเอกสาร โปรโตไทป์งานเพื่อใช้ในการศึกษาตั้งต้นการพัฒนาต่อยอดของนักพัฒนาได้ สำหรับโครงการซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้โครงการตั้งต้นโดยทีมงาน สามารถลงทะเบียนโครงการซอฟต์แวร์ร่วมกับโครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัต กรรมได้เช่นกัน ซึ่งโครงการซอฟต์แวร์นั้นจะต้องใช้สัญญาอนุญาติแบบโอเพนซอร์สเท่านั้นและใช้ เครื่องมือในการพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ร่วมกันได้ เช่น SourceForge.Net, Google Project Hosting, Launchpad เป็นต้น

ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
2. ทำความเข้าใจเรื่องซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส วิธีการพัฒนา และเครื่องมือพัฒนา
3. ค้นหาโครงการซอฟต์แวร์ที่คุณสนใจ ศึกษาและแสดงแนวคิดใหม่ในการพัฒนาต่อยอด
4. สมัครเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์นั้น และดำเนินการพัฒนา

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : ประเภทโครงการซอฟต์แวร์
ตอบ : กำหนดโดยทีมงาน สามารถเพิ่มโครงการได้ตามความต้องการคุณเอง

ถาม : ต้องการเพิ่มโครงการซอฟต์แวร์ได้หรือไม่ ?
ตอบ : ได้ โดยโครงการซอฟต์แวร์นั้นใช้สัญญาอนุญาติแบบโอเพนซอร์ส

ถาม : ซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้โครงการ จำเป็นต้องใช้สัญญาอนุญาติแบบโอเพนซอร์ส ?
ตอบ : ใช่

ถาม : ทำไมซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้โครงการต้องใช้สัญญาอนุญาติแบบโอเพนซอร์ส ?
ตอบ : เพื่อให้สิทธิ์ในการใช้ พัฒนา ดัดแปลง แก้ไข แจกจ่ายได้อย่างเสรี

ถาม : ซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้โครงการ ใครเป็นเจ้าของ (Copyright) ?
ตอบ : ตัวนักพัฒนาเอง แต่ต้องใช้สัญญาอนุญาติแบบโอเพนซอร์ส (Open Source License)

ถาม : รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาอนุญาติแบบโอเพนซอร์ส (Open Source License) ?
ตอบ : อ่านเพิ่มเติมที่ OSI

ถาม : สัญญาอนุญาติในไลบรารีที่เกิดขัดแย้งกับสัญญาอนุญาติของโครงการซอฟต์แวร์ แก้ไขอย่างไร ?
ตอบ : ศึกษาและพัฒนาไลบรารีชุดนั้น ขึ้นมาทดแทนแล้วใช้สัญญาอนุญาติที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญาอนุญาติของโครงการ ซอฟต์แวร์ หรือ เปลี่ยนสัญญาอนุญาติของโครงการซอฟต์แวร์ เพื่อลดข้อขัดแย้งกับสัญญาอนุญาติของไลบรารีชุดนั้น และยังคงเป็นสัญญาอนุญาติแบบโอเพนซอร์ส

ถาม : ตัวอย่างสัญญาอนุญาติแบบโอเพนซอร์ส ?
ตอบ : GNU/GPL, GNU/AGPL, BSD License เป็นต้น

ถาม : สัญญาอนุญาติแบบโอเพนซอร์สที่แนะนำให้ใช้มีอะไรบ้าง ?
ตอบ : GNU/GPL, GNU/AGPL

ถาม : โครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นโครงการของซอฟต์แวร์เฮาส์ ?
ตอบ : ไม่ใช่

ถาม : โครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นโครงการของรัฐ ?
ตอบ : ไม่ใช่

ถาม : โครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นโครงการของเอกชน ?
ตอบ : ไม่ใช่

ถาม : โครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมมีแหล่งทุนสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ ?
ตอบ : ไม่มี

ถาม : โครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมมีแหล่งทุนสนับสนุนจากที่ใดบ้าง ?
ตอบ : การบริจาค

ถาม : จะช่วยสนับสนุนโครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างไร ?
ตอบ : บริจาคเป็นเงินทุน สิ่งของ หรือการบริการพิเศษ เช่น โฮสติ้ง โดเมน ที่ใช้ในโครงการซอฟต์แวร์ ฯลฯ

ถาม : ทีมงานในโครงการจุดต่อไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมมีใครบ้าง ?
ตอบ : Senior Software Engineer, Software Architect, Valunteer Project Manager, Valunteer Software & Technology Consaltant, Valunteer IT Consaltant

ถาม : เอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้มีที่ใดบ้าง ?
ตอบ : RedLine Software, ฺBlueWave