วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเป็นกรรมการพิจารณาผลงานการประกวดในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ IT Esaan ที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งขาติ (องค์การมหาชน) สาขา นครราชสีมา ซึ่งวันนี้มีการเปิดตัวโครงการห้องเรียนโอเพนซอร์สและมีการอบรมระบบปฏิบัติการ Suriyan ด้วย ผมและทีมงาน Thai Open Source ปลุกปล้ำ Suriyan มาได้เกือบครึ่งปีที่ผ่านมา ทีมงานได้พยายามค้นหายอดฝีมือมาเขียนคู่มือ Suriyan และแผ่นสื่อการสอนที่จะออกมาประมาณกลางปีนี้ แต่วันนี้ผมพบว่าทีมงานและบุคลากรทางภาคอีสาน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหลัก 5 มหาวิทยาลัยที่มีความตั้งใจจะเผยแพร่ความรู้ด้านโอเพนซอร์สให้เป็นที่แพร่หลายในภาคอีสาน วันนี้ผมพบแล้วว่า 5 มหาวิทยาลัยสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญและเป็นแบบอย่างในการผลักดันโอเพนซอร์สเข้าสู่ชุมชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนได้

สิ่งที่ประหลาดใจและประทับใจมากที่สุดคือหนังสือคู่มือ “Suriyan ระบบปฏิบัติการแห่งยุค” เขียนโดย คุณกิตติกร กรรณิการ์ เป็นหนังสือ Suriyan เล่มที่ 2 ที่ผมอ่านแล้วประทับใจ แต่หนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกมาเร็วมาก พิมพ์ครั้งแรก จำนวน 2,000 เล่ม เมื่อเดือนมกราคม 2553 ที่ผ่านมา สำหรับหนังสือเล่มนี้พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม อ่านเข้าใจง่าย แต่ไม่ทราบว่ามีจำหน่ายหรือไม่ ถ้าอยากได้คงต้องติดต่อทางสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งขาติ (องค์การมหาชน) สาขา นครราชสีมาครับ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) จัดอบรมให้กับครูอาจารย์จากโรงเรียนเอกชนให้เป็นครูแกนนำ ประมาณ 140 คนให้ใช้โอเพนซอร์สในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ “โครงการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในสถานศึกษา” รุ่นที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ โดยรุ่นแรกนั้นได้จัดผ่านพ้นไปแล้ว ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 6-7 ก.พ. 2553 สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ จะแบ่งคณะครู-อาจารย์ออกเป็น 3 กลุ่ม 3 หลักสูตร หลักสูตรละประมาณ 40 ท่าน ได้แก่ 1.หลักสูตรซอฟต์แวร์ชุดระบบปฏิบัติการ (Ubuntu Server) 2.หลักสูตรซอฟต์แวร์ชุดทำเว็บไซต์ (Joomla) 3.หลักสูตรซอฟต์แวร์ชุดระบบสำนักงาน (Open Office) ซึ่งครู-อาจารย์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมกับจะนำไปใช้ในสถานศึกษาทันที หากครู-อาจารย์โรงเรียนเอกชนท่านใดที่อยู่ในภูมิภาคอื่นๆ ที่ต้องการจะอบรมฟรีในโครงการนี้ ก็สามารถติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่ http://www.moe.go.th/ppp ชมภาพบรรยากาศการอบรมเพิ่มเติม ได้ที่ ภาพกิจกรรม ที่เว็บไซต์ opensource2day :)

ที่มา – opensource2day

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (ซิป้า) และ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมจัดงาน มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 9 หรือ Thailand ICT Contest Festival 2010 ในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ที่ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้กำหนดรูปแบบการจัดงาน ในแนวคิด ศิลปะพื้นถนน (Street Arts) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ที่ส่งโครงงานเข้าประกวดได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ

ในมหกรรมครั้งนี้จะมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ชมการเสนอผลงาน 150 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ อาทิ โปรแกรมเกม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (CAI) โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน Web Contest, RFID และ Mobile Application ในการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (The Twelfth National Software Contest: NSC 2010)

ชมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12 (The Twelfth Young Scientist Competition: YSC 2010) สรรหาสุดยอดตัวแทนประเทศไทยชิงชัยในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ร่วมให้กำลังใจนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตัวแทนค่ายนัก อิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศในการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9 (The Ninth Youth s Electronics Circuit Contest: YECC 2010) เพื่อชิงชัยในการประดิษฐ์และสร้างสรรค์วงจรไฟฟ้าเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เพื่อค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์

ชมการแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (The Tenth National Linux Competition: NLC 2010) ระดับนักเรียนและประชาชนทั่วไปในการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อใช้ โปรแกรมต่างๆ ในลินุกซ์ทะเลและการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมและให้บริการเครือข่ายโดย ใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ทะเล ระบบปฏิบัติการตามแนวทาง Open Source ที่ช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

พร้อมกันนี้ ในการจัดงาน ทั้ง 3 วันยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมาย เช่น กิจกรรมบนเวที มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญ ในหัวข้อ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รอบด้าน ทันเทคโนโลยี และมีการพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษ ผู้ชนะในปีที่ผ่านมา หัวข้อ เคล็ดลับพิชิตเทคโนโลยี เป็นต้น โดยผู้สนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02-564-6900 ต่อ 2345, 2388-9 หรือทางเว็บไซต์ www.nectec.or.th/fic

เนื่องจากกระแสความต้องการใช้งานโอเพนออฟฟิศในประเทศไทยมีมาขึ้นเรื่อยๆ และคาดการณ์ว่าในภาวะเศรษฐกิจขาลงแบบนี้ ความต้องการจะต้องเพิ่มขึ้นอีกมากมาย และอย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าการใช้งานโอเพนออฟฟิศยังมีความผิดพลาดจากการทำงานของซอฟต์แวร์กับภาษาไทย โดยเฉพาะในกรณีของการย้ายไฟล์ใช้งานไปมาระหว่างไมโครซอฟท์ออฟฟิศกับโอเพนออฟฟิศ แม้จะสามารถบันทึกและแก้ไขไปมาข้ามระบบได้ แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงมีความคิดที่จะทำการระดมสมองเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อทำการแก้ไขข้อผิดพลาดของโอเพนออฟฟิศ

การแก้ไขเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ 2-3 ปีก่อน ล่าสุดโอเพนออฟฟิศเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยทำการเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่จาก 2.4 มาเป็น 3.0 เมื่อปลายปี 2551 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้โอเพนออฟฟิศมีความสามารถเพิ่มขึ้นมากมายอีกทั้งหน้าตาก็สวยงามขึ้นกว่าเก่า แต่ความผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้งานภาษาไทยก็ยังคงอยู่ และคนที่จะบอกกับเราได้ว่าข้อผิดพลาดอันไหนพบบ่อยหรือข้อผิดพลาดไหนสำคัญควรทำการแก้ไขก่อน ก็หนีไม่พ้นคนที่ใช้งานมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน ซิป้าจึงได้ทำการระดมสมองเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมี เนคเทค, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การเคหะแห่งชาติ, บริษัทสยามวาลา, บริษัทเอสแอนด์พี, บริษัทไอทีเบเคอรี่ และบริษัทโอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ เข้าร่วมประชุม

หลังจากที่ทำการพูดคุยพร้อมทั้งยกปัญหาที่หลายฝ่ายเคยเจอและยังคงเจออยู่มาช่วยกันดูว่า ข้อผิดพลาดไหนเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนที่ควรจะทำการแก้ไขก่อนได้ข้อสรุปเป็น 5 ข้อดังนี้

1.การแปลงข้อมูลวันที่มีข้อผิดพลาดในส่วนของปี พ.ศ.
กล่าวคือเป็นข้อผิดพลาดในการใช้งานงานโปรแกรม Calc ของโอเพนออฟฟิศ แล้วทำการบันทึกไฟล์เพื่อไปเปิดในโปรแกรม excel ผลที่ได้คือในส่วนของการแสดงวันที่ในส่วนของปี พ.ศ. ไม่ถูกต้อง จึงควรทำการแก้ไขเรื่องดังกล่าวโดยด่วน

2.ข้อผิดพลาดจากการใช้โปรแกรม writer ของโอเพนออฟฟิศทำการเปิดเอกสารที่ทำมาจากไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 2003
กล่าวคือเมื่อทำการเปิดไฟล์ที่ทำมาจากออฟฟิศ 2003 ในโอเพนออฟฟิศ พบว่าชนิดของตัวอักษรภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงขนาดตัวอักษรก็เปลี่ยนแปลง ทำให้เอกสารที่เปิดขึ้นมาต้องทำการแก้ไขเรื่องของฟอนต์และขนาดของตัวอักษร โดยความผิดพลาดนี้ไม่เกิดขึ้นกับเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ

3.ฟังก์ชัน Auto Complete ทำให้ตัวอักษรไทยบางตัวแสดงผลซ้อนกัน
กล่าวคือหากมีการเลือกใช้ฟังก์ชัน Auto Complete กับตัวอักษรภาษาไทยบางตัวจะเกิดการแสดงผลของตัวอักษรซ้อนกัน และต้องทำการแก้ไขโดยการลบแล้วพิมพ์ไหม่ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน ในขณะที่หากใช้ในเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่พบข้อผิดพลาดนี้

4.เส้นใต้ภาษาไทยหนาเกินไป
ในการใช้งานฟังก์ชันเลือกขีดเส้นใต้ข้อความภาษาไทยพบว่ามีขนาดของเส้นใหญ่ผิดปกติ ต่างจากการใช้งานในเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เอกสารมองดูแล้วไม่สวยงามจึงควรทำการแก้ไขเรื่องนี้

5.การแสดงผลของข้อมูลผิดพลาดใน input line ของโปรแกรม cals บนวินโดวส์วิสต้า
เมื่อมีการนำเอาโปรแกรม cals ไปทำงานบนวินโดวส์วิสต้า พบว่าในส่วนของ input line มีการแสดงผลภาษาไทยผิดพลาด โดยมีตัวอักษรซ้อนกันทำให้อ่านลำบาก

ซึ่งหลังจากที่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องข้อผิดพลาดที่ต้องเร่งทำการแก้ไข แล้ว ทางซิป้าก็จะดำเนินการต่อด้วยการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อทำการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ เพื่อให้คนไทยได้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้มากขึ้นบนความสมบูรณ์ที่มากขึ้น หากมีความคืบหน้าจะนำมาเสนอต่อไป อีกหนึ่งความตั้งใจดีเพื่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับงาน Comp&Digital 2008 ที่เชียงใหม่ งานนี้ฝ่ายโอเพนซอร์สของซิป้าพาทีมงานบุกขึ้นเหนือ เพื่อเผยแพร่ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ บรรยากาศของงานถึงว่าคึกคักพอสมควรแม้ตอนเช้าจะมีสายฝนโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่อาจจะหยุดความสนใจของบรรดาคอไอทีได้เลย เพราะมีคนเดินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยงานนี้ทางซิป้าได้นำเอาแผ่นซีดีจันทรามาแจกให้กับผู้เข้าชมงาน นอกจากนี้ยังมีการทดสอบความรู้เรื่องของโอเพนออฟฟิศว่าแท้จริงแล้วมันใช้งานได้ง่ายเพียงใด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก นี้เป็นเพียงวันแรกยังเหลือเวลาอีก 3 วันสำหรับงานนี้ แล้วทางทีมงานจะรายงานมาให้ชมกันแบบวันต่อวัน สนใจดูภาพบรรยากาศภายในงานก็ไปที่ gallery ของเว็บเราได้เลย

http://www.thaiopensource.org/?q=gallery&g2_itemId=397

 

การประปาส่วนภูมิภาคขานรับการส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในภาครัฐ ด้วยการจัดงาน Open Source Festival 2008 ภายในงานมีการออกบูธเพื่อแสดงและรณรงค์การใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โดยเฉพาะโอเพนออฟฟิศกลายเป็นหัวหอกในการนำไปใช้ทดแทนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดซื้อซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังถือเป็นงานที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานด้วย

ตลอดทั้งงานมีการจัดฉายวิดีโดเกี่ยวกับเรื่องของโอเพนซอร์ส มีการตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมอื่นๆ อีกมายมาย แต่ที่เด่นสุดเห็นจะเป็นการแจกแผ่นซีดี จันทราเวอร์ชัน 3.1 และแผ่นโปรแกรมการสอน โอเพนออฟฟิศ ที่ทางฝ่ายโอเพนซอร์สของซิป้านำมานั่นเอง ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนหลายรายเข้าร่วมงานอย่างคึกคักคาดว่าจะสามารถสร้างความตื่นตัวเรื่องของโอเพนซอร์สให้กับพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคได้

งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2551 ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 1 การประปาส่วนภูมิภาค

ชมภาพบรรยากาศ Thai Opensource Gallery

หากคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งอยากจะใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หรืออาจจะยังไม่มีความมั่นใจ งานสัมมนาครั้งนี้จะช่วยบอกแนวทางและสร้างความมั่นใจให้กับคุณได้ ด้วยการบอกเล่าจากผู้มีประสบการณ์สูงอย่าง  คุณเชวง จิตรสมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด และ ม.ล. ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ Deputy Vice President Information Technology Center บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากมายในการนำโอเพนซอร์สเข้าไปเพิ่มศักยภาพองค์กร

สัมมนาเรื่อง “เพิ่มศักยภาพองค์กรด้วยโอเพนซอร์ส”
วันพฤหัสที่ 25 กันยายน 2551
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา

สัมมนาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
สนใจติดต่อ 02-938-9286-7 หรือ 02-938-1892
หรือทาง www.thaiopensource.org/seminar
 

ซิป้ามีโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับโอ เพนซอร์สซอฟต์แวร์ให้กับหน่วยงานและบุคคลทั่วไป

หลักการและเหตุผล
ซิป้ามีโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ให้กับหน่วยงานและบุคคลทั่วไป และสร้างแรงจูงใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นโอเพนซอร์ส โดยกิจกรรมนี้จะมีอยู่ 3 รูปแบบด้วยกันคือการจัดนิทรรศการ การจัดงานสัมมนา และการจัดสัมมนากลุ่มย่อย ทุกกิจกรรมมุ่งเน้นไปที่การพบปะระหว่างผู้ประกอบการโอเพนซอร์สกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

จึงมีความต้องการรับสมัครผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   
คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
1.เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2.มีผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

สิทธิประโยชน์
1.ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดโอเพนซอร์ส และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น งาน Open Source Expo และ Focus Group เป็นต้น
2.มีโลโก้ของบริษัทปรากฏในกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดโอเพนซอร์ส
3.ได้รับสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ในเว็บไซต์ thaiopensource.org
4.ได้รับสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูลไดเร็กทรอรี และสื่อต่างๆ ที่ทางซิป้าจัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมงาน
1.ยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สกับซิป้า เพื่อนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ
2.ยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางซิป้า
3.ยินดีตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการของซิป้า เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดทำโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีการสมัคร
ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มรับสมัครแล้วส่งกลับ phongsak.ko@sipa.or.th
ระยะเวลาในการรับสมัคร ตอนนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2552
ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก 1 มิถุนายน 2552

รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม : http://opensource.sipa.or.th/project/promote-52

การติดต่อ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)
ฝ่ายโอเพนซอร์ส หมายเลขโทรศัพท์ 0 2576 1491- 4 ต่อ 545
e-mail : phongsak.ko@sipa.or.th

 

บริษัท ดับเบิลยูทีอีซี จำกัด ร่วมกับ Intel และ SIPA ร่วมจัดงาน Linux Technology gives a better Performance for less cost ณ โรงแรม The Landmark Bangkok โดยในงานได้นำเสนอ OS Linux สายพันธ์เอเชีย มีชื่อว่า “Asianux” Linux Platform ชั้นนำของ Open Source อีกดิสทริบิวชั่นหนึ่งแห่งภูมิภาคเอเชีย โดยเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง Linux Vender ชั้นนำแถบภูมิภาคเอเชีย Red Flag ประเทศจีน, Miracle Linux ประเทศญี่ปุ่น, Haansoft ประเทศเกาหลี, Vietsoftware ประเทศเวียดนาม และ WTEC ประเทศไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพและความเสถียรภาพในการทำงานสูงทัดเทียมกับ Linux ดิสทริบิวชั่นของทางฝั่งอเมริกา และฝั่งยุโรป นอกจากนี้ Asianux ได้ผ่านการทดสอบหลายขั้นตอนและได้รับการสนับสนุนและรับรองจาก Certification Partner Program (ISV/IHV) ทางด้าน Software และ Hardware จึงทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความเสถียรภาพของระบบสูงสุดด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยลง นอกจากนี้ทาง Partner ได้นำ Solution ที่ใช้ Linux ในการ Implement มาร่วมโชว์ในงาน อาทิ เช่น Software Back up, VoIP, Mail Collaboration ที่ปัจจุบัน Solution ต่าง ๆเหล่านี้สามารถช่วยลดต้นทุนขององค์กรได้อย่างมาก

การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะนำผลิตภัณฑ์ และ Solution ทางด้าน Linux มาแนะนำให้กับองค์กรที่สนใจแล้ว อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และผลักดันผลิตภัณฑ์ทางด้าน Open Source เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้งานมากขึ้น

 

เมื่อวานได้ไปสอดแนมงานอบรมการใช้งานโอเพนออฟิสของพนักงานซิป้าที่มูลนิธิศักดิ์พรทรัพท์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งงานนี้จัดโดย SIPA เพื่อ SIPA ซึ่งหลายๆ ท่านอาจมีข้อสงสัยว่า SIPA ผลักดันโอเพนซอร์ส แล้ว SIPA ใช้โอเพนซอร์สบ้างหรือเปล่า? ตอบว่าใช้ครับ :) ชื่องานอบรมก้อบ่งบอกอยุ่แล้วว่าใช้งานโอเพนออฟฟิสครับ โดยผู้ให้ความรู้คือคุณภาคภูมิ จากฝ่ายโอเพนซอร์ส SIPA เป็นผู้บรรยาย โดยมี @gumara เป็น staff ในงานนี้ด้วย งานนี้สนุกสนานครึกเครื้อนดีครับ เนื้อหาที่อบรมออกจะแหวกแนวและคงไม่เหมือนกับการอบรมที่อื่นๆ เพราะพนักงานที่ไปอบรมมีความรู้เรื่องการใช้งานโปรแกรมด้านออฟฟิสอยุ่แล้วเพียงแต่ไปเพิ่มเติม เสริม แก้ไข พฤติกรรมการใช้งานโปรกรมทำงานด้านเอกสาร และเทคนิคการทำงานเอกสารอย่างไรให้เปิดอ่านร่วมกันได้ทั้ง Open Document Format และเอกสารในรูปแบบ Close Document Format อย่าง Microsoft Office เป็นต้น เรียกได้ว่าเต็มอิ่มกัยการสัมนาในครั้งนี้เลยครับ เพราะทำให้เข้าใจได้เลยว่าเทคนิคพื้นฐานและการทำงานเอกสารเป็นโอเพนออฟฟิสเพื่อเปรียบเทียบกับ Microsoft Office นั้นการทำงานในโอเพนออฟฟิสนั้นเร็วกว่ามาก

สำหรับองค์กรที่ต้องการให้ทีมงาน Thai Open Source เข้าไปอบรมหรือความรู้ด้านการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ทางทีมงานยินดีที่จะไปบรรยายและจัดอบรมให้ครับ สำหรับหัวข้อการบรรยายมีดังนี้

  • รู้จักกับ Linux
  • Open Source ซอฟต์แวร์ทางเลือก
  • Ubuntu ระบบปฏิบัติการเสรี
  • ทรัพย์สินทางปัญญา ความสำคัญที่ถูกมองข้าม

และหัวข้ออื่นๆ ที่ท่านสนใจ ลองเสนอเข้ามาได้ที่ Email : sira_no@sipa.or.th หรือที่ 025761492 ต่อ 547 ครับ