Blackberry RIM จะสนับสนุน ODF ในกลางปีนี้ ข่าวประกาศจาก co-CEO Jim Balsillic ระหว่างงานประชุมสัมนา IBM Lotusphere ซึ่ง BlackBerry จะเป็น smartphone รุ่นแรกที่สามารถใช้งานร่วมกับ IBM Lotus Symphony ทั้งงานเอกสาร word งานเอกสาร spreadsheet และงานเอกสาร presentation และเป็นที่รู้ๆ กันอยู่ Lotus Symphony ใช้ Open Document Format (ODF) ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งแทนการใช้งาน Microsoft Office ซึ่ง BlackBerry จะอ่านเอกสารจาก Lotus Symphony ได้ในกลางปีนี้อย่างแน่นอน

ความได้เปรียบลักษณะนี้ผู้ใช้ทางด้านองค์กรอาจหันกลับมามอง ODF กันมากขึ้น เพราะการใช้งาน ODF กับอุปกรณ์ smartphone ถือเป็นกุญแจหลักอย่างหนึ่งที่จะทำให้ BlackBerry เป็นที่สนใจมากขึ้น หากผู้ใช้ใช้ ODF กันมากขึ้นเราอาจเห็นการสนับสนุน ODF จากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ออกมาสนับสนุน ODF มากขึ้นด้วย

ตบท้ายนิดึง WordPad ใน Windows 7 สนับสนุน ODF แล้วเช่นกัน ภาพจากบล็อกของคุณ Han