เนื่องจากโครงการ Suriyan และ Chantra ถูกยุบไปแล้ว แต่ยังคงมีคนส่งแผ่น DVD เข้ามาขอแผ่น Suriyan และ Chantra อยู่ ผมก็เลยได้ทะยอยเขียนแผ่นส่งกลับไปให้เรื่อยๆ สำหรับท่านที่ส่งแผ่น DVD เปล่ามาแลกแผ่นซอฟต์แวร์ในช่วงนี้ จะได้แผ่น Write กลับไปนะครับ T_T เนื่องจากไม่มีงบประมาณปั๊มแผ่นให้ ใครอยากได้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ก็สามารถส่งแผ่นเปล่ามาแลกได้ ขอเป็นแผ่น DVD ที่เขียนได้นะครับไม่ใช่แผ่นเสีย สำหรับแผ่นที่จะมาแทน Suriyan และ Chantra มีดังนี้

  1. Ubuntu รุ่นล่าสุด ไม่มี Package เสริมจาก Suriyan นะครับ เป็น Ubuntu เพียวๆ จำนวน 1 แผ่น DVD
  2. Open Disc รุ่นพิเศษ รวมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สบน Windows และ Linux มากกว่า 50 ตัว จำนวน 2 แผ่น DVD

กติกาเหมือนเดิมคือส่งแผ่น DVD เปล่าตามจำนวนแผ่นที่ท่านต้องการแลก วงเล็บมุมซองด้วยนะครับว่าแลกแผ่นอะไร พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์ 9 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง วงเล็บมุมซองว่า “Disc2Disc ขอแผ่น …” ส่งมาที่

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี (โอเพนซอร์ส)
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
1 0 2 1 0