ก่อนที่จะอนุญาตให้สมาชิกทำการอัพโหลดไฟล์ขึ้นบนเนื้อหาได้นั้นให้เปิดความสามารถ upload ก่อน โดยไปที่

Administer > Attachments and Avatar > Attachment settings

ในส่วนของ Attachments mode เลือกเป็น Enabled และตั้งค่าให้โฟล์เดอร์ attachments เขียนได้ (อาจจะต้องติดต่อกับ Hosting ที่ใช้งาน) จากนั้นเมื่อ Post เนื้อหา ในส่วนของ Additional options จะมีช่องให้แนบไฟล์ตามชนิดที่เปิดไว้

รูปภาพ

หากลืมรหัสผ่านสามารถใช้ระบบลืมรหัสผ่านได้ โดยจะส่งลิงก์เปลี่ยนรหัสผ่านไปทางเมล แต่หากไม่สามารถยึนยันตามวิธีนี้ได้ ให้เข้า phpMyAdmin ไปเปลี่ยนข้อมูลในตาราง smf_members โดยช่อง passwd ให้ปรับ dropdown เป็น MD5 และใส่ค่าเป็นรหัสผ่านใหม่ แล้วล้างข้อมูลในช่อง passwordSalt เมื่อ login ให้ป้อนรหัสผ่าน 2 ครั้ง

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

การติดตั้งโปรแกรมเสริมบน SMF สามารถติดตั้งได้จากส่วนของผู้ดูแลระบบโดยเลือกเมนู

Administer > Packages > Download Packages

ในกรอบ Upload a Package ให้อัพโหลดไฟล์ .tar.gz ที่โหลดมาขึ้นไป ระบบจะทำการติดตั้งให้ (อาจจะมีการถามหารหัสผ่าน FTP)

รูปภาพ

SMF สามารถตั้งกระทู้ให้เป็น Sticky ได้ โดยกดที่ลิงก์ Set topic sticky ทางด้านล่างกระทู้ เมื่อตรึงแล้วกระทู้จะไม่ถูกดันให้ตกไปจนกว่าจะปลดล็อกที่ลิงก์ Set topic non-sticky

รูปภาพ

SMF ไม่มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ดังนั้นควรจะตั้งระบบ cron ของ server ให้ dump ฐานข้อมูลออกมาเอง ซึ่งผู้ให้บริการ Hosting อาจจะสามารถตั้งค่าให้ได้

สามารถเปลี่ยนธีมของ SMF ได้ โดยแตกไฟล์ธีมไปที่โฟล์เดอร์ Themes จากนั้นให้ไปเปลี่ยนที่

Administer>Themes and Layout

โดยในครั้งแรกจะต้องติดตั้งธีมทางด้านล่างสุดของหน้าก่อนตรง From a directory on the server

รูปภาพ

รูปภาพ

หลังจากติดตั้ง smf แล้ว เราสามารถเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ได้ทันทีจาก URL ที่ติดตั้ง เช่น http://localhost/smf โดยสามารถเรียกใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ได้ทุกตัว