สามารถเปลี่ยนธีมของ SMF ได้ โดยแตกไฟล์ธีมไปที่โฟล์เดอร์ Themes จากนั้นให้ไปเปลี่ยนที่

Administer>Themes and Layout

โดยในครั้งแรกจะต้องติดตั้งธีมทางด้านล่างสุดของหน้าก่อนตรง From a directory on the server

รูปภาพ

รูปภาพ

หลังจากติดตั้ง smf แล้ว เราสามารถเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ได้ทันทีจาก URL ที่ติดตั้ง เช่น http://localhost/smf โดยสามารถเรียกใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ได้ทุกตัว

สามารถแทรกภาพได้ โดยใส่ BBcode [ img ]URL[ /img ] และหากเปิดระบบ Attachments ไว้ ให้กดในส่วนของ Advanced Options ในหน้าโพสต์ข้อความ จะปรากฎช่องให้อัพโหลดซึ่งจะปรากฎท้ายเนื้อหา

รูปภาพ

ไม่สามารถทำได้ เพราะระบบ Package ของ SMF มีความซับซ้อน ทำให้จะต้องอัพเดตจากระบบ Package ของ SMF แทน โดยเมื่อมีรุ่นใหม่ขึ้นมา กรอบแพคเกจแนะนำ จะปรากฎข้อมูลแพคเกจแทน

SMF ไม่รองรับการเชื่อมต่อกับ Twitter โดยตรง แต่สามารถใช้เว็บไซต์ช่วยในการโพสต์ RSS ของ SMF ขึ้นสู่ Twitter ได้ เช่นเว็บ twitterfeed.com

ก่อนที่จะอนุญาตให้สมาชิกทำการอัพโหลดไฟล์ขึ้นบนเนื้อหาได้นั้นให้เปิดความสามารถ upload ก่อน โดยไปที่

Administer > Attachments and Avatar > Attachment settings

ในส่วนของ Attachments mode เลือกเป็น Enabled และตั้งค่าให้โฟล์เดอร์ attachments เขียนได้ (อาจจะต้องติดต่อกับ Hosting ที่ใช้งาน) จากนั้นเมื่อ Post เนื้อหา ในส่วนของ Additional options จะมีช่องให้แนบไฟล์ตามชนิดที่เปิดไว้

รูปภาพ

หากลืมรหัสผ่านสามารถใช้ระบบลืมรหัสผ่านได้ โดยจะส่งลิงก์เปลี่ยนรหัสผ่านไปทางเมล แต่หากไม่สามารถยึนยันตามวิธีนี้ได้ ให้เข้า phpMyAdmin ไปเปลี่ยนข้อมูลในตาราง smf_members โดยช่อง passwd ให้ปรับ dropdown เป็น MD5 และใส่ค่าเป็นรหัสผ่านใหม่ แล้วล้างข้อมูลในช่อง passwordSalt เมื่อ login ให้ป้อนรหัสผ่าน 2 ครั้ง

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ