จากบทความเรื่อง ตั้งค่า E-Mail สำหรับผู้ใช้ใน Alfresco ที่คุณจิรายุได้เขียนไว้น้น เรามาดูกรณีเป็น smtps บ้างดีกว่า

ปกติแล้วรูปแบบการ config ในส่วน smtp บน Alfresco นั้นจะมีรูปแบบดังนี้

mail.host=the name of your SMTP host
mail.port=the port that your SMTP service runs on (the default is 25)
mail.username=the username of the account you want e-mail to be sent from
mail.password=the password

สำหรับ smtps เพิ่มเติมดังนี้

mail.smtps.starttls.enable
mail.smtps.auth=true


Continue reading