ครั้งก่อนเราได้รู้จักวิธี Block โดเมนไม่พึงประสงค์บนกันไปแล้ว วันนี้เรามาใช้ SpamAssassin จัดการกันดูบ้าง

ก่อนอื่นให้สร้างไฟล์ /opt/zimbra/conf/sa/sausers.cf จากนั้นใส่กฏดังนี้

blacklist_from account/domain
whitelist_from account/domain

ดังตัวอย่าง

null


Continue reading