โดยปกติแล้ว Suriyan จะไม่สามารถเข้าระบบเป็น root ได้ เพราะเป็นนโยบายด้ายความปลอดภัย แต่เราสามารถแก้ไขเพื่อให้เข้าระบบเป็น root ด้วยด้วยการใช้ sudo ในการเปลี่ยนรหัสผ่านของ root เพื่อใช้ในการเข้าระบบ ซึ่งทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

 • เข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ sudo (ผู้ใช้ที่สร้างตอนติดตั้ง จะมีสิทธิ์ sudo)
 • เปิดเทอร์มินอลโดย

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล

รูปภาพ

 • พิมพ์คำสั่ง

sudo passwd root

รูปภาพ

 • ใส่รหัสผ่านของ root ที่ต้องการ
 • ทดสอบเข้าระบบด้วยสิทธิ์ root

เมื่อติดตั้ง Suriyan คู่กับ Windows แล้ว ตัวเลือกปริยายในการเข้าระบบจะเป็น Suriyan หากต้องการปรับค่าปริยายของตัวเลือกให้เป็น Windows สามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

 • ให้ติดตั้งโปรแกรม startupmanager ที่อยู่ในโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์
 • จากนั้นเรียกโปรแกรม Startup manager โดย

ไปที่เมนูระบบ > ดูแลระบบ > Statup Manager

รูปภาพ

 • โปรแกรมตั้งค่าตัวเลือกการบูตจะเปิดขึ้นมา
 • ที่ช่อง Default operating system ให้เลือกเป็น Windows

รูปภาพ

การยกเลิกการแจ้งเตือนของระบบทำได้สองวิธีคือ

 1. ให้ระบบปรับปรุงอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งเตือน
 2. ยกเลิกการตรวจสอบการปรับปรุง โดยวิธีการให้ทำดังนี้

ให้ระบบปรับปรุงอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งเตือน

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > แหล่งซอฟต์แวร์

รูปภาพ

 • เลือกแท็บ ปรับปรุง
 • เลือกตัวเลือก ติดตั้งการปรับปรุงทางด้ายความปลอดภัยโดยไม่ต้องยืนยัน

รูปภาพ

ยกเลิกการตรวจสอบการปรับปรุง

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > แหล่งซอฟต์แวร์

รูปภาพ

 • เลือกแท็บ ปรับปรุง
 • ยกเลิกการทำเครื่องหมายถูกในช่อง ตรวจหาข้อมูลสำหรับปรับปรุง

รูปภาพ

ใน Suriyan หรือ Linux ทั่วไปนั้น จะมีคำสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการปิดเครื่องอยู่ ซึ่งเราสามารถสั่งให้ปิดเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดได้โดย

ไปที่เมนูโปรแกรม > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล

รูปภาพ

 • พิมพ์คำสั่งว่า sudo shutdown -h +60 (60 คือระยะเวลา โดยมีหน่วยเป็นนาที คุณสามารถแก้ไขเวลาได้ตามต้องการ)

รูปภาพ

ที่ไอคอนปรับเสียง คลิก และเลือก ปรับแต่งเสียง

รูปภาพ

เลือกแท็บ เสียงออก จะปรากฏแถบเลื่อนสมดุลเสียง ให้ปรับตามต้องการ

รูปภาพ

หากเครือข่ายของท่านจำเป็นต้องใช้หมายเลขไอพีตายตัว หรือที่เรียกว่าการ Fix IP ใน Suriyan สามารถทำได้ ด้วยวิธีการดังนี้

วิธีทำ

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > การเชื่อมต่อเครือข่าย

รูปภาพ

 • จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบการเชื่อมต่อขึ้นมา
 • คลิกเลือกแท็บ และชื่อการเชื่อมต่อที่ต้องการ
 • คลิก Edit…

รูปภาพ

 • จะปรากฏการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ให้คลิกที่แท็บ IPv4 Settings
 • ช่อง Method เลือกเป็น Manual
 • กำหนดค่าต่างๆ ตามต้องการ แล้วคลิก Apply…

รูปภาพ

ระบบ Suriyan รองรับการใช้งานได้หลายภาษา หากท่านต้องการใช้งานภาษาอื่นๆ เช่น ลาว, จีน, ญี่ปุ่น ,ฝรั่งเศส ฯลฯ สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ทันที

วิธีการติดตั้ง

ไปที่เมนู ระบบ > ดูแลระบบ > สนับสนุนภาษา

รูปภาพ

คลิกปุ่ม ติดตั้ง/ลบภาษาออก… จากนั้นเลือกภาษาที่ต้องการ

รูปภาพ

หลังจากติดตั้งแล้ว คุณสามารถเลือกใช้ภาษาได้ที่หน้าจอเข้าระบบ

รูปภาพ

หมายเหตุ: การตั้งค่าภาษานี้ เป็นการตั้งค่าภาษาหน้าจอ ไม่ใช่ภาษาสำหรับการพิมพ์

Suriyan ตั้งค่าให้ Evolution เป็นค่าปริยายสำหรับโปรแกรมอ่านเมล หากต้องการเปลี่ยนไปใช้ Thunderbird สามารถทำได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > เลือกโปรแกรมหลักๆ

รูปภาพ

สามารถเปลี่ยนโปรแกรมหลักๆ ในแต่ละหมวดได้ นอกเหนือจากหมวดโปรแกรมอ่านเมล โดยจะเปลี่ยนได้นั้นต้องมีโปรแกรมชนิดเดียวกันอย่างน้อย 2 ตัว

รูปภาพ

ใน Suriyan นอกจากการพิมพ์ข้อความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว เรายังสามารถพิมพ์ข้อความเป็นภาษาอื่นๆ ได้อีกด้วย โดยที่เราจะต้องเพิ่มภาษาสำหรับพิมพ์ลงในผังแป้มพิมพ์ของเราก่อน

วิธีทำ

 • ไปที่ เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > แป้นพิมพ์

รูปภาพ

 • เลือกแท็บ ผังแป้นพิมพ์
 • คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม
 • เลือกผังแป้มพิมพ์ที่ต้องการ

รูปภาพ

การสลับภาษาที่ใช้ในการพิมพ์สามารถคลิกเลือกได้ที่ปุ่มภาษาที่ Notification area ที่ด้านขวาล่าง

หมายเหตุ: การพิมพ์ภาษาที่เลือกจะต้องมีฟอนต์อยู่ด้วย

Suriyan มีระบบกราฟพลังงาน โดยเปิดดูได้ที่คลิกที่ไอคอนแบตเตอรี่ เลือกตัวเลือกบนสุด

รูปภาพ

จะเป็นการแสดงกราฟว่ามีการถอดออกเมื่อไร และแบตเตอรี่ลดลงไวเพียงใด

รูปภาพ