ต้องการจับภาพหน้าเว็บไซต์ แต่ขนาดของเว็บยาวเกินหน้าจอจะจับภาพทั้งหมดได้ เราสามารถใช้ส่วนเสริมของ Firefox ช่วยในการจับภาพให้เรา แทนที่จะต้องคอยจับเป็นช่วงๆ แล้วมาตัดต่อภาพด้วยตัวเอง

Extension ดังกล่าวมีชื่อว่า Screengrab สามารถติดตั้งได้จาก https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1146/

รูปภาพ

เมื่อติดตั้งแล้ว ให้ restart Firefox ก่อน จะพบกับไอคอน Screengrab ทางขวาล่างสุดของจอ ให้คลิกซ้าย > Save… > Complete Page/Frame…

รูปภาพ

หากตัวอักษรที่แสดงบนหน้าจอมีขนาดเล็กเกินไป เนื้อจากหน้าจอที่ใช้มีความละเอียดสูงมาก เราสามารถแก้ไขได้โดยปรับขนาดของแบบอักษรที่แสดงผลให้ใหญ่ขึ้น โดยสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

 • ไปที่เมนูระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > รูปโฉม

รูปภาพ

 • เลือกแท็บ แบบอักษร

รูปภาพ

 • เลือกขนาดตามความต้องการ

รูปภาพ

ไฟล์ .mht คือ หน้าเว็ปไซต์ที่ถูก save มาโดยโปรแกรม internet explorer ซึ่งจะไม่สามารถเรียกใช้งานจากโปรแกรม mozilla firefox ที่เป็น web browser ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ suriyan ได้ ถ้าต้องการเรียกใช้งานไฟล์ดังกล่าวต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเสริมความสามารถ ให้กับ firefox ดังนี้

วิธีการ

 • เปิดโปรแกรม firefox ขึ้นมาทำงานโดยไปที่ โปรแกรม > อินเทอร์เน็ต > Firefox Web Browser
 • เข้าไปที่ website ดังต่อไปนี้ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/8051/
 • click ที่ Continue to Download

รูปภาพ

 • click ที่ Accept and Install

รูปภาพ

 • จะมี popup แสดงขึ้นมา ให้เราเลือกไปที่ “Install Now”

รูปภาพ

 • รอการดาวโหลดโปรแกรมเสริมสักครู่
 • เมื่อดาวโหลดเสร็จโปรแกรม firefox จะแจ้งว่าให้เราเริ่มการทำงาน firefox ใหม่ ดังนั้นให้เรา click ไปที่ “เริ่ม Firefox ใหม่”

รูปภาพ

 • firefox จะเริ่มต้นการทำงานใหม่อีกครั้ง และเมื่อสถานะของ firefox กลับมาพร้อมใช้งาน เราก็จะสามารถเปิดไฟล์ .mht ได้

ปุ่มคำสั่งหรือเมนูต่างๆ ที่ Panel ด้านล่างของ Suriyan จะมีชื่อเรียกว่า Applet หาก Applet หายไป เราสามารถเรียกคืนได้ด้วยวิธีการดังนี้

 • คลิกขวาบนที่ว่างของ Panel เลือก เพิ่มลงในพาเนล

รูปภาพ

 • คลิกเลือกรายการที่หายไป จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม

รูปภาพ

 • Applet ที่เลือกจะปรากฏขึ้นบน Panel

รูปภาพ

ได้ โดยการสร้างตัวติดตั้ง Suriyan ด้วย USB Flsah ด้วยวิธีการดังนี้

 • บูต Suriyan ผ่านเครื่องที่มี CD-ROM
 • ไปที่เมนูระบบ > ดูแลระบบ > Startup Disk Creator

รูปภาพ

 • ที่หน้าจอโปรแกรม Startup Disk Creator ช่องบนให้เลือก CD-ROM ของ Suriyan หรือไฟล์ iso ที่ดาวน์โหลดมา ส่วนช่องด้านล่างให้เลือก Flash drive ที่จะใช้ในการสร้างตัวบูต
 • รอให้โปรแกรมสร้างตัวบูตสักครู่
 • จากนั้นนำ Flash drive ที่ได้ ไปใช้ติดตั้งในเครื่องที่ไม่มีไดรว์ซีดี

รูปภาพ

โดยปกติเมื่อเราคลิกลิงก์อีเมลใน Firefox โปรแกรม Evolution จะถูกเรียกขึ้นมา เพราะเป็นโปรแกรมอีเมลปริยายของระบบ แต่เราก็สามารถตั้งค่าให้เปิดหน้า Webmail (เช่น gmail) ขึ้นมาแทนได้

วิธีทำ

 • ที่หน้าโปรแกรม Firefox ไปที่ เมนูแก้ไข > ปรับแต่ง

รูปภาพ

 • ที่หน้าต่างแก้ไขค่าปรับแต่ง เลือกแท็บ แอพพลิเคชัน
 • เลื่อนหาบรรทัดที่เขียนว่า mailto
 • เปลี่ยนค่าที่ช่องดังกล่าวให้เป็นบริการอีเมลที่ต้องการ

รูปภาพ

กรณีดังกล่าวจะต้องดาวน์โหลดไดร์เวอร์ wireless สำหรับ Windows ที่มีนามสกุล inf จากผู้ผลิต และติดตั้งไดรเวอร์ผ่านโปรแกรมที่ชื่อ ndisgtk ซึ่งสามารถติดตั้งผ่านศูนย์ซอฟท์แวร์ หลังการติดตั้งให้เรียกใช้งานโดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > Windows Wireless Drivers

รูปภาพ

และเลือก Install New Driver

รูปภาพ

การตั้งค่าต่างๆ ใน Suriyan จะถูกเขีนไว้เป็นแฟ้มซ่อนในโฟลเดอร์บ้าน การลบการตั้งค่าต่างๆ ด้วยวิธีง่ายๆ ก็คือ ลบไฟล์ของการตั้งค่าที่เขียนไว้ในโฟลเดอร์บ้านนั่นเอง

วิธีการ ให้เปิดโปรแกรมจัดการแฟ้ม เข้าไปที่โฟลเดอร์บ้าน ที่โปรแกรมจัดการแฟ้ม ไปที่เมนูมุมมอง เลือกแสดงแฟ้มซ่อน

รูปภาพ

จะปรากฏแฟ้มซ่อน (มี . นำหน้าชื่อ) ให้ลบโฟลเดอร์เหล่านั้น และไฟล์ทั้งหมด จากนั้นรีสตาร์ทเครื่อง การตั้งค่าจะกลับเข้าสู่สถานะเดิม

รูปภาพ

ข้อควรระวัง การลบการตั้งค่า ข้อมูลรหัสผ่าน ที่คั่นหน้าเว็บ ชุดตกแต่ง ภาพพื้นหลัง จะสูญหายทั้งหมด

Suriyan ใช้แบบอักษรที่เป็นไฟล์นามสกุล ttf และแบบอักษรในรูปแบบ Open Type คุณสามารถนำแบบอักษรที่อยู่ในรูปแบบดังกล่าวมาใช้ใน Suriyan ได้ทันที โดยวิธีการติดตั้งให้ทำดังต่อไปนี้

 • เปิดโปรแกรมจัดการแฟ้ม เข้าไปที่โฟลเดอร์บ้าน

รูปภาพ

 • สร้างโฟลเดอร์ .fonts (มีจุดนำหน้าและต้องเป็นอักษรตัวเล็กทั้งหมด)

รูปภาพ

 • ที่โปรแกรมจัดการแฟ้ม กดปุ่ม Ctrl + l
 • พิมพ์ลงในช่องว่า ~/.fonts จะเข้าสู้โฟลเดอร์จัดเก็บแบบอักษรส่วนตัว

รูปภาพ

 • คัดลอกไฟล์แบบอักษรที่ต้องการลงในโฟลเดอร์นี้

การตั้งเวลาของเครื่องให้ตรงกับเวลาจริงมากที่สุดนั้นอาจเป็นเรื่อง ยาก (การเทียบเวลา) แต่ใน Suriyan นั้น มีเครื่องมือที่ใช้ในการเทียบเวลาให้ตรงกับเวลาจริงผ่านเซิร์ฟเวอร์เวลา หรือที่เรียกว่า Time server แล้ว โดยวิธีการตั้งค่าเวลาให้ทำดังนี้

วิธีทำ

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > เวลาและวันที่

รูปภาพ

 • จะปรากฏหน้าต่าง ตั้งค่าเวลาและวันที่ ให้คลิกไอคอนรูปแม่กุญแจที่ด้านล่างของหน้าต่างเพื่อปลดล๊อกการตั้งค่า

รูปภาพ

 • จากนั้นที่ตัวเลือก วิธีตั้งค่า ที่ด้านบนของหน้าต่างให้เลือกเป็น ปรับเวลาให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ในอินเทอร์เน็ต

รูปภาพ

 • จะปรากฏหน้าต่างบอกว่า ไม่มีโปรแกรม NTP ติดตั้งอยู่ ให้คลิกที่ ติดตั้งการสนับสนุนของ NTP

รูปภาพ

 • จากนั้นรอให้ระบบติดตั้งโปรแกรมสักครู่

รูปภาพ

 • เมื่อเสร็จจะมีช่องให้เลือกเซิร์ฟเวอร์เวลาที่จะใช้ตั้งค่า

รูปภาพ

 • ให้เอกเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้เพื่อให้สะดวกในการเชื่อมต่อ

รูปภาพ

เสร็จแล้วให้ปิดโปรแกรมตั้งค่า โปรแกรมจะเชื่อมต่อเองเมื่อพร้อม