Evans Data suvey ทำสำรวจนักพัฒนาซอฟต์แวร์พบว่าโดยส่วนใหญ่ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเป็นเว็บแอพลิเคชัน เว็บเซอร์วิส และใช้บริการจากผู้ให้บริการ Cloud ซึ่งตัวเลข 40% เป็นของนักพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซึ่ง 28% ใช้บริการ Google App Engine เพื่อพัฒนา Cloud Application อีก 15% ใช้ Amazon Web Services

จากผลการสำรวจของ Evan Data แสดงให้เห็นว่า 40% ของนัพพัฒนาที่พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สพัฒนาแอพลิเคชั่นและเว็บเซอร์วิสโดยใช้บริการจากผู้ให้บริการ Cloud หากมาดูผลสำรวจนักพัฒนาด้าน Open Source/Linux Development ก้อพบว่ากลุ่มคนเหล่านี้หัวมาพัฒนาอแพลิเคชันบน cloud กันมากขึ้น 28% ใช้บริการจาก Google App Engine อีก 15% ใช้ Amazon แต่บริการ cloud ของผู้ให้บริการอื่นๆ อย่าง Microsoft, IBM และ Saleforce.com ก้อไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ – E-Week