Suriyan ไม่ได้ใช้การจัดการระบบไฟล์แบบไดรว์เหมือน Windows แต่จะมองระบบทั้งหมดเป็นระบบเดียวกัน โดยที่ไดรว์ต่างๆ จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบด้วยการเชื่อมต่อที่เรียกว่าการ Mount ซึ่งข้อดีของการจัดการระบแบบนี้ทำให้เราสามารถมีพาร์ทิชั่นหรือไดรว์ที่ เชื่อมต่อเข้ากับระบบได้มากกว่าจำนวน A – Z

การปรับปรุงที่ระบบแจ้งเตือนนี้ จะมีทั้งการปรับปรุงในส่วนของซอฟต์แวร์และความปลอดภัยของระบบ เราจะปรับปรุงหรือไม่ก็ได้ แต่เพื่อให้ระบบทันสมัยและทำงานได้ดีขึ้น ขอแนะนำให้ปรับปรุงตามที่ระบบมีการแจ้งเตือน

รูปภาพ

หากใช้งานระบบแล้วมีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น เราสามารถเพิ่มผู้ใช้ลงในระบบได้ดังนี้

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > ผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้

รูปภาพ

  • เลือกไปที่ “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ แล้วระบบจะมี popup ขึ้นมาเพื่อถาม password ในยืนยันสิทธิ์ในการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่

รูปภาพ

  • ทำการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ

รูปภาพ

รูปภาพ

โดยเมื่อเพิ่มแล้วหากต้องการให้ใช้สิทธิผู้ดูแลระบบได้ ให้กดที่ Advanced Settings > อภิสิทธิ์ผู้ใช้ > ดูแลระบบ

รูปภาพ

ไฟล์ hosts เป็นไฟล์ที่ระบุค่า host name กับ IP Address ของเครื่อง สำหรับไฟล์ hosts ของ Suriyan อยู่ที่ /etc/hosts หากต้องการแก้ไขจำเป็นจะต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแล ซึ่งสามารถทำได้ด้วยคำสั่ง sudo

รูปภาพ
รูปภาพ

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของไดรฟ์ สามารถทำได้ในโปรแกรม Terminal โดยใช้คำสั่งว่า

sudo fsck -c /dev/sda1

โดย sda1 เป็นตำแหน่งไดรฟ์ที่ต้องการตรวจสอบ ให้แทน sda1 เป็นใดๆ ที่ได้จากคำสั่งแสดงไดรฟ์
รูปภาพ

คำสั่งแสดงไดรฟ์

sudo fdisk -l

จะแสดงรายการไดรฟ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในระบบ
รูปภาพ

โครงสร้างการทำงานของ Suriyan ไม่รองรับการติดตั้งโปรแกรมไว้ตำแหน่งอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดมาให้ และการติดตั้งโปรแกรมตามปกติของโครงสร้างเดิมนั้นจะมีข้อดีอีกด้วยคือ อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบจัดการแพกเกจ ซึ่งมีข้อดีต่างๆ เช่น แพกเกจจะถูกอัพเดตอัตโนมัติเมื่อเราอัพเดตระบบ, เมื่อติดตั้งโปรแกรมอื่นที่ต้องเรียกใช้แพกเกจที่มีอยู่แล้ว ก็สามารถใช้งานแพกเกจร่วมกันได้ในทันที เป็นต้น และยังมีข้อดีอื่นๆ อีกมากที่ยังไม่ได้กล่าวถึง

Ext3 เป็นระบบแฟ้มที่มีการพัฒนามานาน ส่วน Ext4 นั้นเพิ่งจะพัฒนาเสร็จเมื่อปี 2009 โดยมีความเร็วสูงกว่า แต่ในปัจจุบันยังมีปัญหาที่จงใจให้เกิดด้านการซิงค์ข้อมูลอยู่ โดย Suriyan เองเลือกใช้ Ext4 เป็นระบบแฟ้มมาตรฐาน
ปัจจุบัน Suriyan ใช้ระบบแฟ้มแบบ Ext4 เป็นมาตรฐาน

ระบบแฟ้ม ext4 ที่ Suriyan ใช้มีการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานหลาย user อยู่แล้ว และมีการจัดเก็บไฟล์ที่เป็นระบบดีจนทำให้ไม่มีความจำเป็นจะต้อง Defrag

Swap หรือที่เรียกว่า พื้นที่สลับ เป็นส่วนของพื้นที่ซึ่งระบบใช้จัดการเป็นหน่วยความจำเสมือน (Virtual memory) ในสมัยก่อนนั้นหน่วยความจำมีมูลค่าสูงจึงมีการคิดค้นวิธีนำพื้นที่ฮาร์ทดิสก์มาใช้เป็นหน่วยความจำ
ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำราคาถูกลงมาก และความจำเป็นในการทำ swap โดยระบบก็น้อยลง อย่างไรก็ตาม เมื่อติดตั้ง Suriyan นั้น ระบบจะบังคับให้มีพื้นที่ swap เสมอ

แก้ไขได้โดยติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อ Caffine ซึ่งเป็นโปรแกรมห้ามพักหน้าจอ มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการใช้หน้าจออยู่ตลอดเวลา เช่น ดูหนัง หรือพรีเซ้นต์งาน เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้จาก https://launchpad.net/~caffeine-developers/+archive/caffeine-dev/+packages โดยเลือกโหลดแพกเกจสำหรับ lucid
รูปภาพ

สำหรับการติดตั้ง .deb ดูได้จากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร”
หลังจากติดตั้งแล้ว สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้โดย

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > caffeine โปรแกรมจะปรากฏที่แถบ Notification

รูปภาพ
รูปภาพ